Alle artikels van admin

Sterftecijfers 2017 – hoogste aantal overlijdens sinds jaren 80

Zorg en Gezondheid maakt vandaag de officiële cijfers bekend over hoeveel mensen er in Vlaanderen gestorven zijn in 2017, en waarom. In 2017 telden we 61.861 sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal sterfgevallen van de voorbije 30 jaar. Maar dat is ook logisch, aangezien de bevolking aangroeit én ouder wordt. Kankers en hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doders, maar met nogal wat verschil tussen mannen en vrouwen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Sterftecijfers 2017 – hoogste aantal overlijdens sinds jaren 80)

Lees meer

GZA Ziekenhuizen biedt met eerste hooggespecialiseerde biopsietafel in België een comfortabelere en accuratere afname van borstweefsel

Grote vooruitgang in borstbiopsie

GZA Ziekenhuizen biedt de biopsietafel (officieel het “Affirm ® 3D Tomosynthesis Breast Biopsy prone biopsy system”) als eerste ziekenhuis in België aan haar patiënten aan. De dienst radiologie van de Antwerpse ziekenhuisorganisatie zet daarmee een belangrijke stap in het afnemen van borstweefsel. “Met de biopsietafel gebruiken we de tomosynthese techniek”, verklaart dokter Anja Bernaerts, radioloog. “Daarbij maken we meerdere opnamen van de borst vanuit verschillende hoeken, zodat een driedimensionaal (3D) beeld ontstaat. Dat alles zonder verhoging van de stralingsdosis in vergelijking met de klassieke mammografie.”

Gedetailleerde resultaten

Wanneer een arts bij een patiënt een afwijking in de borst vaststelt, is die niet altijd volledig duidelijk met een echografie. Er is dan nood aan een mammografie of tomosynthese. Dan gaat het bijvoorbeeld over kleine (micro-)verkalkingen of moeilijk zichtbare verstoringen in de architectuur van de borst. “Zowel bij mammografie als tomosynthese maken we foto’s, maar die laatste techniek geeft een completer resultaat”, vervolgt dokter Bernaerts. “Wanneer een biopsie (afname van borstweefsel) nodig is, blijkt het voordeel in de 3D-benadering van de tomosynthese. De afwijking komt veel nauwkeuriger in beeld, waardoor de trefzekerheid van de naald bij de afname nagenoeg honderd procent is.”

Kortere biopsieprocedure

Het nieuwe toestel zorgt niet alleen voor een accurater resultaat, ook het aantal stappen in de afname van borstweefsel neemt drastisch af. “Het toestel berekent onder andere zelf veiligheidsmarges en de tafel beweegt gedeeltelijk automatisch, wat allemaal resulteert in tijdswinst”, aldus collega dokter Aljosja De Schepper, radioloog. “De duur van de behandeling is dan ook gedaald van drie kwartier naar ongeveer 20 minuten.”

Die snellere workflow moet de behandeling voor de patiënt ook aangenamer maken. “Het afgelopen halfjaar ontvingen we al veel positieve feedback van patiënten. Ze ervaren de procedure als sneller, comfortabeler en minder pijnlijk dan verwacht”, besluit dokter De Schepper.

Bron: Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) (GZA Ziekenhuizen biedt met eerste hooggespecialiseerde biopsietafel in België een comfortabelere en accuratere afname van borstweefsel)

Lees meer

Materniteit campus Sint-Vincentius gooit hoge ogen in rapport bevallingscijfers Vlaamse ziekenhuizen

Laagste aantal inleidingen in Vlaanderen

Opvallendst is het laag aantal inleidingen van bevallingen. Waar de trend in Vlaanderen de laatste drie jaar in stijgende lijn gaat (gemiddeld 25%), staat campus Sint-Vincentius met 11,8% op het laagste punt. “Het is dan ook onze bewuste beleidskeuze om zo weinig mogelijk in te grijpen bij een bevalling”, aldus dokter Firas Cha’ban, gynaecoloog. “We willen de natuur zoveel het kan haar werk laten doen. Uiteraard kunnen we altijd ingrijpen wanneer het nodig is.”

Minder epidurale verdovingen

Die natuurlijke aanpak resulteert ook op andere vlakken in zeer lage cijfers tegenover het Vlaams gemiddelde. Bijna 65% van de vrouwen in Vlaanderen maakt bij vaginale bevalling gebruik van een epidurale verdoving. Met 32,1% is dit cijfer beduidend lager bij campus Sint-Vincentius. “Qua pijnstilling zetten we binnen de campus in op de keuzevrijheid van de patiënt. Zo kunnen ze kiezen voor epidurale, het gebruik van lachgas Kalinox, een relaxatiebad…”, vervolgt dokter Cha’ban. ”De patiënten krijgen ook de mogelijkheid om onder water te bevallen.”

Sneller herstel door minder episiotomies

Ook in het toepassen van een “knip” (episiotomie) staat campus Sint-Vincentius met 4,9% tegenover 39,7% in groot contrast met andere Vlaamse ziekenhuizen. “Het vermijden van die ‘knip’ zorgt bovendien voor een sneller en comfortabeler herstel voor de moeder na de bevalling”, legt gynaecoloog Cha’ban uit.

Stijgend aantal vaginale stuitbevallingen

Afgelopen jaar werd 23,7% van alle baby’s die op campus Sint-Vincentius in stuitligging ter wereld kwamen, vaginaal geboren. Dat tegenover 9,4% op Vlaams niveau. “In de toekomst wensen we nog meer in te zetten op zoveel mogelijk natuurlijke bevallingen, zowel bij stuitligging als bij patiënten die een keizersnede hadden in de voorgeschiedenis. Die laatste vinden de laatste jaren ook meer hun weg naar campus Sint-Vincentius. We proberen zoveel mogelijk mee te gaan in de wensen van de patiënt omtrent bevallingswijze, een visie die we met al onze gynaecologen delen. Het spreekt voor zich dat de veiligheid voor moeder en kind primeert in het bepalen van het beleid”, besluit dokter Cha’ban.

Baby- en moedervriendelijk ziekenhuis

“De materniteit van campus Sint-Vincentius zet al jaren in op fysiologie, bij alle aspecten van zwangerschap tot en met bevalling en de eerste dagen na de geboorte”, legt hoofdvroedvrouw Sarah Van Vlierberghe uit. Zo was het pionier bij de introductie van het kwaliteitslabel “Babyvriendelijk ziekenhuis (BFHI)” van de WHO in Vlaanderen in 2006. Ook nu nog bezit het Antwerpse ziekenhuis dat label en is er elke vier jaar een nieuwe audit. “De voltallige staf van vroedvrouwen, gynaecologen, kinderartsen en anesthesisten staat volledig achter dit label. We hebben ook een goede samenwerking met zelfstandige vroedvrouwen”, vult Van Vlierberghe aan. “Zij dragen onze visie op het natuurlijk bevallen hoog in het vaandel.”

Ook de kinderartsen zijn mee in het verhaal: “We promoten het onmiddellijk skinnen (huid-op-huid contact) en het kind aan de borst aanleggen meteen na de bevalling”, zegt kinderarts Frederic De Meulder. “Dat zorgt voor een betere moeder-kind relatie en stimulatie van de borstvoeding. Wanneer extra onderzoek van de baby meteen na de geboorte nodig is, zal de kinderarts de baby onderzoeken op de buik van de moeder, liever dan aan de onderzoekstafel.”

Bron: Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) (Materniteit campus Sint-Vincentius gooit hoge ogen in rapport bevallingscijfers Vlaamse ziekenhuizen)

Lees meer

Premie voor zorgverleners die doorwerken na pensioen

Zorgverleners die aan de slag blijven na hun pensioen, krijgen een premie uitbetaald door het Riziv. Dat meldt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block. De regeling treedt in voege met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Lees meer

JYZ zet in op werkbaar werk

Tien jaar voor pensioen geen nacht- of wachtdienst meer voor wie daarvoor kiest

Het is een realiteit dat we met z’n allen langer moeten gaan werken. Omdat veel jobs fysiek en/of mentaal uitdagend zijn, wordt het steeds belangrijker om te zorgen voor werkbaar werk. Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft reeds heel wat maatregelen genomen om het werk ook voor oudere werknemers haalbaar te maken en houden.

Op vraag van veel werknemers en in nauwe samenwerking met de ondernemingsraad gaat het ziekenhuis nu nog een stap verder. "Werknemers die normaal de dagshift hebben maar soms werknemers van de nachtshift vervangen bij vakantie of ziekte, worden daarvan voortaan vrijgesteld in de tien jaar voor hun wettelijke pensioenleeftijd", zegt HR-directeur Cientia Cornille. "De werknemers van de diensten nierdialyse, patiëntenbegeleiding, sterilisatie, technische dienst, apotheek en IT zonder vast, structureel nachtregime worden vrijgesteld van wachtdienst tijdens de nachturen (tussen 21 en 7 uur) vanaf tien jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd. Deze vrijstellingen gebeuren niet automatisch: de werknemer dient deze zelf aan te vragen."

"Voor wat oudere collega’s worden nacht- en wachtdiensten vaak zwaar", zegt ACV Puls-afgevaardigde Johan Couchez. "Deze maatregelen komen daaraan tegemoet. Ze zorgen er ook voor dat mensen met pakken ervaring bij ons aan de slag kunnen blijven en we die ervaring dus niet verliezen."

De maatregelen kaderen in een traditie van ‘werkbaar werk’ in het Jan Yperman Ziekenhuis. Zo krijgen werknemers vanaf 45, 50 en 55 jaar telkens 12 extra arbeidsduurverminderingsdagen. Er werden en worden ook tal van maatregelen genomen om het werk, welke functie men ook uitoefent, fysiek en mentaal ook op langere termijn draagbaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan gemotoriseerde bedden en karren, ergonomische poetssystemen, gemotoriseerde hef- en tilsystemen en ergonomisch meubilair. Ook op interne mutatie wordt ingezet: zo konden een aantal verpleegkundigen die bij de uitoefening van hun job fysieke ongemakken ondervonden overstappen op een administratieve job.

Geert Maertens (56) werkt al 33 jaar als verpleegkundige in het Jan Yperman Ziekenhuis. Eerst op de pediatrie, dan op de spoed en nu al 26 jaar als mannelijke vroedvrouw op de afdeling materniteit/verloskwartier. Tot voor kort nam hij af en toe een nachtdienst over bij vakantie of afwezigheid van een collega met vaste nachtdienst. "Op mijn leeftijd duurt het een pak langer om van een nachtshift te recupereren: drie, vier dagen, terwijl dat als jonge kerel misschien één of hoogstens twee dagen was", legt Geert uit. "En omdat ik voor een volledig pensioen tot mijn 66ste moet werken, heb ik mijn aanvraag ingediend om geen nachtdiensten meer te moeten doen. In een ziekenhuis moet je – dag of nacht – voor 100% kunnen meedraaien hé, 80% is niet genoeg. Ik ben dan ook dankbaar dat het ziekenhuis op deze manier inzet op ‘werkbaar werk’."

Wenst u meer info of wilt u foto’s van het Jan Yperman Ziekenhuis in hoge resolutie ontvangen, neem dan contact op met communicatiemanager Pieter-Jan Breyne via pieter-jan.breyne@yperman.net of 057 35 70 21.

Bron: Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper (JYZ zet in op werkbaar werk)

Lees meer

Uiterst beperkte asbestmeting bij werken op campus Asse. Risico is verwaarloosbaar klein, volgens experten. Niettemin laat OLV niets aan het toeval over en neemt proactief de nodige maatregelen

23 oktober 2019

Naar aanleiding van de bouwwerken op campus Asse, ter hoogte van het laboratorium (op kelderniveau), werd vastgesteld dat er asbesttouw is gewikkeld rond een aantal buizen op de plek waar die buizen door de vloer gaan. Daarop heeft het OLV Ziekenhuis onmiddellijk de nodige asbestmetingen laten uitvoeren in de brede omliggende zone. De resultaten zijn nu beschikbaar. Op één na gaven alle luchtmetingen negatieve resultaten: daar werden dus géén asbestdeeltjes aangetroffen.

lees verder

Bron: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Aalst (Uiterst beperkte asbestmeting bij werken op campus Asse. Risico is verwaarloosbaar klein, volgens experten. Niettemin laat OLV niets aan het toeval over en neemt proactief de nodige maatregelen)

Lees meer