Alle artikels van admin

!! Technische storing: spoed en operatiekwartier gesloten

Door een technische storing in onze netwerkinfrastructuur vinden vandaag geen geplande ingrepen plaats in ons operatiekwartier. Ook onze spoedafdeling is voorlopig gesloten. Er geldt een opnamestop. Onze diensten en de externe leverancier werken hard om de problemen op te lossen. Bij dringende medische problemen, bel het hulpnummer 112.

Bron: Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper (!! Technische storing: spoed en operatiekwartier gesloten)

Lees meer

Uitnodiging symposium nieuw Sportcentrum AZ Jan Palfijn voor (huis)artsen en zorgverleners – VOLZET – INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN!

Met trots stellen we u het gloednieuwe Sportcentrum AZ Jan Palfijn Gent voor! Tijdens het symposium op 5 september ontvangt het team van sportspecialisten uit verschillende medische disciplines u met een speciale gast.

Uniek aan het Sportcentrum zijn de brede medische expertise, de laagdrempeligheid en tariefzekerheid voor zowel de startende als gevorderde sporter, sportclubs, geblesseerde sporter, topsporter enz.

Benieuwd naar het boeiend programma? Neem een kijkje naar de uitnodiging in bijlage of op www.janpalfijn.be/symposium-sportcentrum. Gratis inschrijven kan ook via deze link.

We nodigen u van harte uit op dit symposium!

INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN WEGENS VOLZET!

  

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Uitnodiging symposium nieuw Sportcentrum AZ Jan Palfijn voor (huis)artsen en zorgverleners – VOLZET – INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN!)

Lees meer

UPDATE: opnamestop op 19 én 20 augustus

UPDATE: sinds vanmorgen kampen we met een netwerkprobleem dat gevolgen had en heeft voor meerdere IT-systemen. Omdat kwaliteitsvolle zorg voor onze patiënten onze eerste prioriteit is, hebben we meteen het noodplan in werking gesteld. Daardoor schakelden we over op backup-systemen. Om de zorg voor de huidige patiënten te garanderen, hebben we een opnamestop ingesteld. Deze geldt voor vandaag en morgen. De spoedafdeling is gesloten, maar patiënten die zich toch aanmelden, worden vanzelfsprekend onderzocht door een arts en zo nodig doorverwezen naar hun huisarts of naar een andere spoedafdeling.
Alle geplande ingrepen in het operatiekwartier voor vandaag en morgen zijn gecanceld. Voor deze mensen zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Concreet zullen er vandaag en ook morgen geen opnames of geplande ingrepen plaatsvinden.

Onze diensten en de externe partner werken hard om de problemen op te lossen. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn. Zeker is dat we pas gaan heropstarten wanneer alles uitgebreid getest is en stabiel werkt. Zoals gezegd is de veiligheid van onze patiënten en de kwaliteit van onze zorg essentieel.

Bron: Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper (UPDATE: opnamestop op 19 én 20 augustus)

Lees meer

Jan Yperman Ziekenhuis weer up & running

Update: het Jan Yperman Ziekenhuis is weer up & running. Er is de hele nacht doorgewerkt en uitgebreid getest, en de systemen draaien terug volledig en stabiel.

De spoedafdeling is weer open. De opnamestop is voorbij. Aangezien de geplande ingrepen voor vandaag in het operatiekwartier gisteren al gecanceld werden, draait men daar nog op verminderd regime, maar morgen zal het OK weer op volle kracht draaien.

Bron: Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper (Jan Yperman Ziekenhuis weer up & running)

Lees meer

L’UZ Brussel utilise pour la première fois la chirurgie robotique pour traiter le syndrome de Dunbar

Au Centre des Maladies Cardio-vasculaires de l’UZ Brussel, un patient atteint du syndrome de Dunbar vient d’être le premier à subir une opération via chirurgie robotique. Une intervention assistée par robot est moins invasive pour le patient, ce qui fait en sorte qu’il a moins de douleurs, qu’il se rétablit plus vite et qu’il séjourne 3 à 4 jours en moins à l’hôpital. En outre, les chirurgiens peuvent travailler de façon beaucoup plus précise qu’avec une opération classique à ciel ouvert. Cette nouvelle approche constitue une avancée dans le traitement du syndrome de Dunbar et un élargissement de l’expertise des interventions assistées par robot à l’UZ Brussel.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (L’UZ Brussel utilise pour la première fois la chirurgie robotique pour traiter le syndrome de Dunbar)

Lees meer

Kankerpatiënten bij wie immuuntherapie het beste werkt mogen niet gediscrimineerd worden

Zo’n 200 patiënten die lijden aan een specifieke, maar zeldzame, vorm van kanker (meest voorkomend ter hoogte van de dikke darm, maar ook ter hoogte van andere organen) hebben momenteel geen toegang en geen vooruitzicht op een terugbetaling van een immuuntherapie behandeling die hen een uitstekende kans op succes biedt. Prof. Bart Neyns, diensthoofd Medische Oncologie in het UZ Brussel, onderstreept het belang om deze kleinere patiëntengroep niet in de kou te laten staan door hen een toekomstperspectief te ontnemen. Hij sluit zich daarmee aan bij de oproep die een aantal kankerspecialisten recent deden via de media.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (Kankerpatiënten bij wie immuuntherapie het beste werkt mogen niet gediscrimineerd worden)

Lees meer

Les patients cancéreux chez qui l’immunothérapie fonctionne le mieux ne peuvent être discriminés

Quelque 200 patients qui souffrent d’une forme de cancer spécifique mais rare (le plus souvent au niveau du gros intestin, mais aussi au niveau d’autres organes) n’ont pour l’instant pas d’accès à un traitement d’immunothérapie qui leur offre d’excellentes chances de s’en sortir et ils n’ont pas de perspective non plus d’obtenir ce remboursement. Le Pr Bart Neyns, chef du service d’Oncologie médicale à l’UZ Brussel, souligne l’importance de ne pas laisser sur le bord de la route ce plus petit groupe de patients en les privant d’une perspective d’avenir. Ce faisant, il se rallie à l’appel que lançaient récemment une série de spécialistes en oncologie via les médias.  

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (Les patients cancéreux chez qui l’immunothérapie fonctionne le mieux ne peuvent être discriminés)

Lees meer

UZ Brussel gebruikt voor het eerst robotchirurgie voor behandeling syndroom van Dunbar

In het Centrum voor Hart- en Vaatziekten van het UZ Brussel onderging een patiënt met het syndroom van Dunbar voor het eerst een operatieve ingreep via robotchirurgie. Een robotgeassisteerde ingreep is voor de patiënt minder invasief, waardoor die minder pijn heeft, sneller herstelt en 3 tot 4 dagen minder lang in het ziekenhuis verblijft. Daarenboven kunnen de chirurgen veel nauwkeuriger werken ten opzichte van een klassieke open operatie. Deze nieuwe aanpak is een stap vooruit in de behandeling van het syndroom van Dunbar en een uitbreiding van de expertise van robotgeassisteerde ingrepen in het UZ Brussel.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (UZ Brussel gebruikt voor het eerst robotchirurgie voor behandeling syndroom van Dunbar)

Lees meer