Alle artikels van admin

“Het lijkt wel alsof er een nieuwe jaartelling is begonnen: voor en na corona, BC en AC”.

De jaarcijfers 2019 van het UZ Brussel laten de verdere groei van het ziekenhuis zien die al meer dan een decennium eerder op meerdere domeinen was ingezet én een positief bedrijfsresultaat. Die zekere evolutie contrasteert fel met de grote onverwachte onzekerheid vandaag die het gevolg is van de coronacrisis en die de ganse gezondheidszorg teistert. “Het lijkt alsof we ineens in aan ander tijdperk zijn beland; er is ineens voor en na corona, een beetje zoals ‘before (BC) en after Christ (AC) van onze jaartelling’”, becommentarieert CEO prof. Marc Noppen van het UZ Brussel.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (“Het lijkt wel alsof er een nieuwe jaartelling is begonnen: voor en na corona, BC en AC”.)

Lees meer

“C’est comme si on avait commencé une nouvelle ère: l’avant et l’après le Coronavirus, BC et AC”.

Les chiffres de 2019 de l’UZ Brussel montrent la poursuite de la croissance de l’hôpital qui s’était amorcée depuis déjà plus d’une décennie dans plusieurs domaines ainsi qu’un résultat d’entreprise positif. Cette évolution certaine contraste fortement avec la grande incertitude inattendue aujourd’hui qui est la conséquence de la crise du Coronavirus et qui ravage tous les soins de santé.  « C’est comme si nous avions subitement atterri dans une autre époque ; il y a soudain un avant et un après Coronavirus, un peu comme ‘before (BC) et after Christ (AC) de notre ère’ », commente le CEO de l’UZ Brussel, le Pr Marc Noppen.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (“C’est comme si on avait commencé une nouvelle ère: l’avant et l’après le Coronavirus, BC et AC”.)

Lees meer