Alle artikels van admin

AZ Jan Palfijn Gent verwacht volgende week eerste zwangerschap na gloednieuwe Coronatest bij ivf

Gent – AZ Jan Palfijn heeft de gloednieuwe Coronatest bij ivf, waarmee de kans op een zwangerschap verdubbelt, al toegepast bij een tiental patiënten. De eerste zwangerschap na zo’n Coronatest wordt volgende week al verwacht. AZ Jan Palfijn Gent is, naast UZ Brussel, het enige ziekenhuis in Vlaanderen dat zo’n test kan aanbieden in haar ivf-centrum.

 

Coronatest verdubbelt kans op zwangerschap bij ivf
Een onderzoeksteam van de VUB heeft een techniek ontwikkeld die de kans op een zwangerschap bij ivf verdubbelt. Met de zogenaamde Coronatest wordt de buitenste rand van de eicel (coronacellen) geanalyseerd, waardoor een betere selectie van de eicellen kan worden gemaakt. Enkel de eicel met het meeste potentieel wordt in de baarmoeder teruggeplaatst. Dankzij deze techniek stijgt de kans op een zwangerschap aanzienlijk, daalt de emotionele druk die bij ivf komt kijken en daalt de kostprijs voor patiënten en de gezondheidszorg.

Tot nog toe konden embryo’s enkel op hun morfologie of uitzicht worden beoordeeld om ze al dan niet terug te plaatsen in de baarmoeder. Nu wordt voor het eerst de genexpressie van embryo’s onderzocht. Bij de innesteling van embryo’s in de baarmoeder zijn immers 49 genen betrokken. Het unieke aan de Coronatest is dat er drie genen ontdekt zijn op de cumuluscellen (de voedingscellen omheen de eicel) die bepalend zijn voor de slaagkans op een zwangerschap. Bovendien kan de test uitgevoerd worden zonder het embryo te beschadigen. Uit het onderzoek blijkt dat eicellen met deze drie genen ervoor zorgen dat de kans op een succesvolle terugplaatsing in de baarmoeder stijgt van 26 naar 63%. De kans op zwangerschap bij ivf-techniek verdubbelt dus dankzij de Coronatest. De cijfers die uit het onderzoek komen, zijn van toepassing voor een enkelvoudige embryotransfer, waar slechts één embryo wordt teruggeplaatst. De zwangerschapscijfers liggen dus nog beduidend hoger indien er twee of meer embryo’s teruggeplaatst worden.

Ivf-centrum AZ Jan Palfijn Gent paste Coronatest al tiental keer toe

In AZ Jan Palfijn Gent werden de voorbije dagen al een tiental Coronatesten uitgevoerd. De eerste zwangere patiënt na zo’n Coronatest wordt volgende week al verwacht.

Dr. Wim Decleer, fertiliteitsexpert aan het AZ Jan Palfijn Gent beklemtoont het belang van de Coronatest: “Het onderzoek voor deze test is absoluut baanbrekend te noemen en de test zelf betekent een enorme vooruitgang in de fertiliteitsgeneeskunde. Door de ontdekking van drie bepaalde genen in de cumuluscellen, de voedingscellen die zich rond de eicel bevinden, kan de kwaliteit van de eicel veel nauwkeuriger bepaald worden. Op die manier vindt een embryotransfer plaats waarbij de kans op zwangerschap voor onze patiënten verdubbelt.”

De test is momenteel nog vrij duur (tussen de 700 en 1000 euro), vandaar dat dr. Wim Decleer ook al aanstuurde op een terugbetalingsregeling bij het ministerie van volksgezondheid.

Dr. Decleer beklemtoont tenslotte ook dat bijkomend onderzoek nodig zal zijn omdat de test vooralsnog enkel is toegepast bij patiënten binnen de leeftijdscategorie van 22 tot 38 jaar, en dus nog niet bij oudere ivf-patiënten. Maar de huidige resultaten van de Coronatest bij een ivf-behandeling zijn nu al revolutionair te noemen.

Ivf-centrum AZ Jan Palfijn Gent
Tel 09 224 88 50 mail: ivf.centrum@janpalfijngent.be

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (AZ Jan Palfijn Gent verwacht volgende week eerste zwangerschap na gloednieuwe Coronatest bij ivf)

Lees meer

Gratis hartscreenings in AZ Jan Palfijn Gent tijdens de week van het hartritme – AVS reportage

AZ Jan Palfijn Gent biedt tijdens de Week van het Hartritme gratis screenings en reanimatieles aan.

Lees alles over deze activiteiten op volgende pagina: https://www.janpalfijn.be/hartritme

Bekijk hieronder alvast de AVS-reportage over onze gratis hartscreenings tijdens de Week van het Hartritme.

Het volledige nieuwsitem van AVS lees je op hun website: http://www.avs.be/avsnews/gratis-hartscreening-in-az-jan-palfijn

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Gratis hartscreenings in AZ Jan Palfijn Gent tijdens de week van het hartritme – AVS reportage)

Lees meer

Algemeen jaarverslag 2018

Het jaarverslag belicht hoe we onze strategische doelstellingen ook in 2018 hebben omgezet in de praktijk, en dit steeds in samenwerking met onze artsen en medewerkers, de zorgverleners van de eerste lijn en de E17-netwerkziekenhuizen. Onze dagelijkse focus ligt op een continue verbetering van kwaliteit, een krachtige toekomstvisie die innovatie omarmt en een hoge patiënttevredenheid.

Klik op onderstaande link om ons jaarverslag te lezen.

PDF iconAlgemeen jaarverslag 2018.pdf

maandag, 17 juni, 2019

Bron: Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares, Gent (Algemeen jaarverslag 2018)

Lees meer

Vacature arts-klinisch bioloog

De dienst klinische biologie zoekt een arts klinisch bioloog om de opvolging te voorzien van een collega en zo het team van 5 stafleden op peil te houden (associatief verband).

De dienst klinische biologie is breed uitgebouwd in de verschillende subdisciplines. De dienst is tevens erkend als stagedienst voor de opleiding van apotheker-specialisten in de klinische biologie.

 

Voor meer info, raadpleeg onze vacature.

Bron: Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper (Vacature arts-klinisch bioloog)

Lees meer

Rapport over richtlijnen voor boekhouding van residentiële ouderenzorgvoorzieningen

Universiteit Gent heeft op vraag van Zorg en Gezondheid onderzoek gedaan naar verdere richtlijnen voor de implementatie van een analytische boekhouding bij de residentiële ouderenzorgvoorzieningen en dit met respect voor hun diversiteit in rechtsvormen. Financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie vormen immers een belangrijk actiepunt in het nieuwe decreet betreffende de woonzorg.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Rapport over richtlijnen voor boekhouding van residentiële ouderenzorgvoorzieningen)

Lees meer

UZ Brussel and the participating partners of the imec.icon ROBO-CURE research project use a social robot to improve the lives and therapy of children with diabetes

Today the participating partners of the imec.icon ROBO-CURE research project (UZ Brussel, Cronos, QBMT, Medtronic Belgium, imec, Ghent University and the VUB) presented a social robot that can autonomously offer better and more personalised care to patients with chronic diseases. The robot was first used to offer newly-diagnosed diabetes patients enhanced medical therapy.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (UZ Brussel and the participating partners of the imec.icon ROBO-CURE research project use a social robot to improve the lives and therapy of children with diabetes)

Lees meer

L’UZ Brussel et ses partenaires au sein du projet imec.icon ROBO-CURE font appel à un robot social pour améliorer la vie et la thérapie d’enfants diabétiques

Les partenaires du projet imec.icon ROBO-CURE (l’UZ Brussel, Cronos, QBMT, Medtronic Belgium, l’imec, l’UGent et la VUB) présentent aujourd’hui un robot social, capable d’offrir en toute autonomie un accompagnement amélioré et individualisé aux patients atteints d’une maladie chronique. Des technologies d’apprentissage automatique et de l’internet des objets (IdO) ont été intégrées au robot en vue d’optimiser et de personnaliser leur suivi médical. Ce robot a été utilisé pour la première fois pour apporter un soutien aux jeunes diabétiques dans leur traitement juste après le diagnostic.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (L’UZ Brussel et ses partenaires au sein du projet imec.icon ROBO-CURE font appel à un robot social pour améliorer la vie et la thérapie d’enfants diabétiques)

Lees meer

UZ Brussel en zijn partners binnen het imec.icon project ROBO-CURE zetten sociale robot in om leven en therapie van kinderen met diabetes te verbeteren

De partners binnen het imec.icon-project ROBO-CURE (UZ Brussel, Cronos, QBMT, Medtronic Belgium, imec, UGent en VUB), stellen vandaag een sociale robot voor die autonoom patiënten met een chronische aandoening beter en persoonlijker kan begeleiden. Om medische behandelingen te optimaliseren en personaliseren, werden in de robot machine-learning- en Internet-of-Things (IoT)-technologieën geïntegreerd. De robot werd voor het eerst gebruikt om pas-gediagnosticeerde diabetespatiëntjes te ondersteunen bij hun therapie.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (UZ Brussel en zijn partners binnen het imec.icon project ROBO-CURE zetten sociale robot in om leven en therapie van kinderen met diabetes te verbeteren)

Lees meer

Le professeur Pedro Brugada reçoit un prestigieux Grand Prix scientifique de l’Institut de France

Cette semaine, le professeur Pedro Brugada, l’inventeur du syndrome de Brugada, a reçu le Grand Prix scientifique que lui a décerné l’Institut de France : il s’agit d’une importante reconnaissance internationale qui vient couronner sa carrière de cardiologue et ses recherches dans ce domaine, par lesquelles il a grandement contribué à une meilleure connaissance et à une meilleure prise en charge de certains troubles du rythme cardiaque.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (Le professeur Pedro Brugada reçoit un prestigieux Grand Prix scientifique de l’Institut de France)

Lees meer

Prof. Pedro Brugada ontvangt prestigieuze ‘Grand Prix Scientifique’ van het Institut de France

Professor Pedro Brugada, de ontdekker van het Brugada-syndroom, heeft deze week met de ‘Grand Prix Scientifique’ die werd uitgereikt door het Institut de France een belangrijke internationale erkenning gekregen voor zijn carrière als cardioloog en zijn onderzoeksinspanningen waarmee hij bijzonder veel heeft bijgedragen tot een betere kennis en behandeling van hartritmestoornissen.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (Prof. Pedro Brugada ontvangt prestigieuze ‘Grand Prix Scientifique’ van het Institut de France)

Lees meer

Extra zorg voor mensen met jongdementie in woonzorgcentra gespreid over Vlaanderen

Naar schatting hebben 1.800 mensen in Vlaanderen een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). Om de jonge gezinnen die hierdoor getroffen worden vooruit te helpen heeft de Vlaamse Regering op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een bedrag van ruim 3 miljoen euro vrijgemaakt. Na een oproep…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/personen-met-jongdementie-extra-ondersteund-in-23-woonzorgcentra/

Lees meer