fbpx

Alle artikels van admin

Zorgverleners in de schijnwerpers op Dag van de Verzorgende

De diensten voor gezinszorg, vieren op woensdag 20 oktober de Dag van de Verzorgende en Zorgkundige. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het belang van kwalitatieve thuiszorg zichtbaarder werd dan ooit. De sector wil dan ook een speciale dank uitsturen naar de meer dan 28.000 medewerkers die actief zijn bij de diensten voor gezinszorg. Zij bieden jaarlijks ondersteuning aan meer dan 120 000 gezinnen. Door vandaag de schijnwerpers op de medewerkers te zetten en het zorgberoep, hoopt men mensen te inspireren om te kiezen voor een job in de gezinszorg. Op vandaag zijn er 600 vacatures in de diensten voor gezinszorg en de vraag naar nieuwe thuiszorgmedewerkers zal enkel nog toenemen.

Lees meer

Ervaar minder stress bij Brightfulness

Hoe word ik meer zelfgenezend? Hoe om te gaan met dysfuncties door ons gestresseerd leven? Pijn is het gevolg en niet de oorzaak van een probleem in jouw systeem doordat je niet (meer) in staat bent om te compenseren. Jouw zelfgenezend vermogen is minder of niet meer actief. Een intake gesprek waarin we kennismaken en jouw voorgeschiedenis in kaart brengen via een uitgebreide anamnese of vraaggesprek. Ook de volgende stappen worden besproken bij Nathalie Van Houcke in Nazareth (bij Gent).

Lees meer

KARUS investeert in ruimte voor intensieve zorgen: een nieuw gebouw voor de High Intensive Care (HIC) afdeling vanaf 2023

Het psychiatrisch ziekenhuis KARUS, campus Melle, gaat in zee met Stéphane Beel Architects om een nieuwe ruimte te bouwen voor de HIC-afdeling, een crisisafdeling voor personen met een ernstige emotionele en gedragsmatige ontregeling. Het gebouw breekt met de traditie van beddenhuizen met donkere gangen en verpleegposten. Integendeel de HIC-afdeling biedt een healing environment met grote aandacht voor veiligheid, geborgenheid én mogelijkheden tot herstel van zelfregie.

HIC: een crisisafdeling waarbij verbinding met de zorgvrager centraal staat

HIC, het High & Intensive Care-model, waaide enkele jaren geleden over uit Nederland. In KARUS werd deze afdeling opgestart in 2020. De bedoeling is om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren op te vangen en te behandelen in een omgeving die gericht is op de-escalatie en zelfregie.

Het HIC-model heeft echter nood aan een nieuwe ziekenhuisarchitectuur. Het klassieke beddenhuis is ontoereikend. Enerzijds moet de architectuur het mogelijk maken dat zorg opgeschaald kan worden op crisismomenten. Anderzijds moet de architectuur het herstel van zelfregie ondersteunen en zelfs stimuleren.

Belangrijk in het HIC-model is een omgeving waar bescherming en veiligheid gecombineerd wordt met gastvrije zorg. Zorgvragers moeten zich geborgen voelen tijdens crisismomenten. Overzichtelijkheid helpt om de rust te bewaren. Open ruimten stimuleren verbinding tussen medewerkers en zorgvragers. Ook familie en netwerk moeten zich welkom voelen.

Om aan al deze noden van het HIC-model te voldoen, werd er beslist een state of the art nieuwbouw te realiseren op campus Melle.

Een groene oase met veel licht, openheid én geborgenheid

Het ontwerp van Stéphane Beel Architects biedt de zorgvrager duidelijkheid, rust, licht en lucht en vormt op die manier een wezenlijke ondersteuning van het zorgprogramma HIC. Dankzij de strategische positionering van binnentuinen en terrassen, zorgt het ontwerp voor een grote openheid binnen de gesloten setting. Grote vensteropeningen zorgen voor een ruim zicht op de groene campus.

De leefruimtes zelf vormen steeds het hart van de afdeling en vloeien in elkaar over. Zo wordt er een veilige omgeving gecreëerd die open en overzichtelijk is, ook binnen de gesloten afdeling. De openheid zal zo de verbinding tussen medewerkers en zorgvragers versterken én ook de ondersteuning tussen collega’s bevorderen. De HIC-afdeling moet een gastvrije omgeving zijn waar ook medewerkers zich goed voelen.

Elke afdeling volgt verder ook een gradiënt van toenemende geborgenheid: van inkom, leefruimtes tot private kamers – met ook een rooming-in optie. De kamerdeuren kijken uit op de binnentuin, waardoor donkere ziekenhuisgangen worden vermeden. Elke afdeling is bovendien verbonden met een verdieping met extra ruimte voor  therapie, sport en gemeenschappelijke functies.

Een nieuwigheid is de eenheid voor intensieve zorgen (IC). Deze IC‐eenheid bestaat uit extra ruime kamers waar één-op-één begeleiding mogelijk is en ook de zinvolle aanwezigheid van familie. De kamers krijgen elk een eigen buitenruimte en zijn geschakeld met diverse zithoeken. De IC-eenheid staat ook in directe verbinding met de HIC-afdeling. Zorgvragers kunnen zo zelfstandig terugkeren naar hun eigen kamer.

De architectuur draagt zo bij aan het de-escalerend werken en herstel van zelfregie.

Meer info: https://www.karus.be

Lees meer

Bezoekregeling wordt versoepeld

We blijven de basisregels naleven (handen ontsmetten, mondmasker dragen wanneer nodig en afstand houden) en kunnen onze bezoekregeling aanpassen.

Voortaan mogen patiënten die in ons ziekenhuis verblijven maximaal twee bezoekers op hetzelfde moment ontvangen, vanaf de eerste dag van hun opname. (Kinderen tot 12 jaar vallen niet onder deze regel en kunnen mee op bezoek komen met twee andere bezoekers.) Bezoek mag ook langer dan een uur blijven.
Voor consultaties en opnames behouden we de regel dat elke patiënt maximaal één begeleider mag meebrengen.
 

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Bezoekregeling wordt versoepeld)

Lees meer

Hoge vaccinatiegraad Zorgbedrijf Rivierenland

Nu de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 er aan komt, vraagt de overheid de vaccinatiegraad in de zorg op. Zorgbedrijf Rivierenland is dan ook zeer tevreden over de hoge vaccinatiegraad bij haar personeel in alle zorgvoorzieningen.

Lees meer

10 september – Werelddag Suïcidepreventie

Elk jaar wordt op 10 september wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Ook dit jaar hebben het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en haar partners het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) een aantal acties gepland, om de preventie van zelfdoding onder de aandacht te brengen. Iedereen kan een rol spelen en mee zelfdoding helpen voorkomen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (10 september – Werelddag Suïcidepreventie)

Lees meer

Wijziging verkeer rond ons ziekenhuis dit weekend (11 en 12 september)!

Dit weekend (11 – 12 september) vindt er een roeiwedstrijd plaats op de Watersportbaan. Ons ziekenhuis blijft bereikbaar, weliswaar met een kleine omleiding. De Noorderlaan en Watersportlaan worden hiervoor op zaterdag en zondag telkens van 9 tot 18 uur verkeersvrij. De politie voorziet de nodige signalisatie (volg de oranje borden!).​

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Wijziging verkeer rond ons ziekenhuis dit weekend (11 en 12 september)!)

Lees meer