fbpx

Assistentiewoningen en woonzorgcentra

SERVICEFLATS EN GROEPEN VOOR ASSISTENTIEWONINGEN

In een serviceflatgebouw of groep van assistentiewoningen huurt een oudere (65+) of een ouder koppel een individuele flat. Zo’n flat heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen … Er zijn ook gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging, en gemeenschappelijke ruimtes.

Assistentiewoningen zijn dus de opvolgers van de serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening. De groepen van assistentiewoningen zullen na een overgangsperiode de huidige serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening vervangen.

Erkenning

Assistentiewoningen kunnen een erkenning aanvragen bij Zorg en Gezondheid, maar zijn daar niet toe verplicht. Ze moeten dan wel voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Een niet-erkende groep van assistentiewoningen moet zich wel aanmelden bij Zorg en Gezondheid. Als een groep van assistentiewoningen een voorafgaande vergunning nodig heeft, kan u die bij ons aanvragen.

Prijs en prijsverhoging

In een serviceflat of assistentiewoning betaalt een bewoner een dagprijs. Een serviceflat of assistentiewoning mag jaarlijks zijn prijs verhogen onder bepaalde voorwaarden.

PRIJSWIJZIGINGEN IN DE OUDERENZORG

Een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum (inclusief CADO) of een groep van assistentiewoningen kan de prijs voor zijn dienstverlening (de dagprijs en de supplementen) op verschillende manieren verhogen of verlagen:

Jaarlijks indexeren van de dagprijs

  • 1x per jaar kan een ouderenvoorziening de prijzen van zijn verschillende kamer- of opvangtypes indexeren. Hier is geen goedkeuring voor nodig.
  • De voorziening moet de indexering wel eerst meedelen aan Zorg en Gezondheid via het e-loket .
  • Hoeveel de prijs dan verhoogd mag worden, hangt af van de index van dat jaar. De index wordt berekend in het e-loket.

De prijs zetten voor een nieuwe dienst of nieuw product

  • Voor een nieuwe dienst (bv. een nieuw kamertype of een nieuw supplement) kan de voorziening zelf een nieuwe prijs bepalen. Het gaat hier dus niet over een prijsverhoging of -verlaging, maar om het zetten van een nieuwe prijs voor een dienst die er daarvoor niet was.
  • De voorziening moet de nieuwe prijs eerst meedelen aan Zorg en Gezondheid via het e-loket.
  • Een nieuwe prijs voor een nieuw product onder een bestaand erkenningsnummer, moet gemotiveerd en verantwoord worden.

De prijs verhogen of verlagen van bestaande dienstverlening

  • De prijs van bestaande kamers, supplementen of diensten mag alleen verhoogd worden na goedkeuring van de minister (tenzij het om een indexering gaat).
  • Er gelden begrenzingen voor de gemiddelde prijsverhoging en de prijsverhoging per kamertype.
  • Dergelijke prijsverhogingen moet de voorziening aanvragen bij Zorg en Gezondheid. Prijsverlagingen moeten ze melden.

 

Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid

Deel dit bericht