Aanzienlijke oversterfte tijdens de hittegolf van augustus

Deze zomer werd de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan 2 keer geactiveerd, waarbij gelijktijdig ook de COVID-19 epidemie heerste in ons land. Tijdens lange periodes van hittegolven (of net daarna) wordt een overmatige sterfte* verwacht. Sciensano, het Belgische gezondheidsinstituut, registreerde dan ook een aanzienlijk aantal bijkomende sterfgevallen tijdens de hittegolf van augustus.

Warmteplan al 2 keer geactiveerd

Deze zomer werd de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan al 2 keer geactiveerd:

de eerste keer van 23 tot en met 26 juni, waarbij de oversterfte beperkt bleef;

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Aanzienlijke oversterfte tijdens de hittegolf van augustus)