fbpx

30 miljoen euro voor de strijd tegen kinderarmoede via unieke samenwerking

Vandaag groeit meer dan twaalf procent van de Vlaamse baby’s en peuters op in kansarmoede. Van in de wieg hebben ze minder kansen en dat drukt een stempel op hun leven. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil dit tij doen keren.  De familie Bernard, Gonda en Emily Vergnes vinden deze cijfers eveneens onaanvaardbaar en willen deze cirkel van armoede doorbreken. Daarom zetten ze samen onder impuls van de Koning Boudewijnstichting,  een unieke publiek-private samenwerking op om gezinnen met jonge kinderen meer kansen te geven.

Door het matchen van middelen creëren de minister en het Fonds Vergnes een win-winsituatie. Via de oproep KOALA (Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding), die vandaag gelanceerd wordt, ondersteunen ze een vernieuwend aanbod van basisvoorzieningen dat ouders sterker maakt en kinderen zoveel mogelijk kansen op ontplooiing geeft. De samenwerking loopt over de volgende 10 jaar. De totale investering bedraagt 30 miljoen euro. Huizen van het Kind kunnen vanaf vandaag, samen met partnerorganisaties, een subsidieaanvraag indienen voor deze oproep.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Als overheid kunnen we niet blind zijn voor de kinderarmoedeproblematiek. Armoede hypothekeert kansen van volgende generaties en van de samenleving als geheel. Daarom investeren we in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Dit sluit aan bij de ambities van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.”

Tijdens de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor later. Langetermijnstudies tonen aan dat, zowel voor kinderen als voor hun gezin, deelnemen aan kwaliteitsvolle basisvoorzieningen een blijvende impact heeft op de schoolresultaten van jonge kinderen. Ook op de algemene sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling heeft dit een gunstige invloed voor jonge kinderen. De voordelen zijn nog groter voor kwetsbare kinderen. Een vaststelling is echter dat gezinnen in kansarmoede minder gebruik maken van bijvoorbeeld kinderopvang.

Daarom is het cruciaal om maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun ouders te ondersteunen en hun participatie aan de samenleving te faciliteren. Het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes is binnen de Koning Boudewijnstichting al drie jaar actief rond dit thema. Om nog meer impact te hebben bracht de Koning Boudewijnstichting de verschillende partners bij elkaar. Vlaams minister Jo Vandeurzen en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes investeren met KOALA, een gezinsondersteunend aanbod in combinatie met bijkomende trap 3[1]-plaatsen in de kinderopvang, jaarlijks 3 miljoen euro over een periode van tien jaar. Met die middelen moeten er in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 januari 2018 minstens 180 extra kinderopvangplaatsen bijkomen, waar kinderen uit kwetsbare gezinnen voorrang krijgen. Daarin zit ook de investering vervat in een vernieuwend en structureel aanbod van kind- en ouderbijeenkomsten voor het realiseren van rechten van gezinnen .

Gonda Vergnes van het Fonds Bernard, Gonda en Emily VERGNES , beheerd door de Koning Boudewijnstichting: Wetenschappelijke studies tonen aan dat de eerste levensjaren bepalend zijn voor de ontwikkeling van een kind. Door samen te werken met de Vlaamse overheid binnen het KOALA-aanbod kan ons Fonds het aantal nieuwe opvangplaatsen voor kinderen uit kansarme gezinnen verdubbelen. Zo krijgen ook die kinderen de vroege start die ze verdienen en hebben ze de bouwstenen om zelf de cirkel van kansarmoede te doorbreken.”

KOALA krijgt vorm binnen de Huizen van het Kind. Er  wordt  gewerkt aan sociale cohesie, zowel formeel als informeel. Tegelijk worden actief verbindingen gemaakt met andere lokale diensten zoals de VDAB, het OCMW, scholen, de bibliotheek , inburgering, centra voor basiseducatie,… Op die manier sluit de oproep aan bij het streven van de Vlaamse overheid naar een breed lokaal sociaal beleid, alsook bij de doelstellingen van het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes, dat de strijd tegen kinderarmoede ondersteunt. Overheid en filantropie hebben op een unieke manier de krachten gebundeld.

Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind en Gezin: “De huizen van het kind zijn al zichtbaar aanwezig in Vlaanderen en Brussel. Zij bieden nu al een breed aanbod aan gezinnen. Met KOALA willen we de lokale samenwerkingsverbanden extra ondersteunen om een geïntegreerd aanbod voor alle gezinnen te kunnen realiseren. De linken tussen gezinsondersteuning en kinderopvang worden versterkt. De toegankelijkheid verhogen voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen staat centraal.”

Op basis van de kansarmoede-index van Kind en Gezin komen 46 steden en gemeenten in aanmerking voor de oproep, die loopt tot 15 oktober 2017. Intekenen kan door het aanvraagformulier te bezorgen aan KOALA@kindengezin.be. De selectie gebeurt door een onafhankelijke jury op basis van inhoudelijke criteria. Alle informatie is gebundeld op de website van Kind en Gezin.

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Deel dit bericht