3 maart: World Birth Defects Day. Vlaanderen zet in op preventie!

3 maart is ‘World Birth Defects Day’. Wereldwijd worden meer dan 8 miljoen baby’s geboren met een aangeboren afwijking. Dergelijke afwijkingen zijn een belangrijke oorzaak van sterfte in het eerste levensjaar, maar ook bij minder ernstige afwijkingen kennen deze afwijkingen vaak een grote impact op het gezin. Meer dan 50 internationale organisaties brengen aangeboren afwijkingen jaarlijks onder de aandacht naar aanleiding van de ‘World Birth Defects Day’.

De Vlaamse overheid zet in op preventie: vóór en tijdens de zwangerschap wordt de inname van foliumzuur gepromoot. Na de bevalling worden baby’s getest op 11 zeldzame ziektes.

Gezond zwanger worden

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die minstens een maand voor de zwangerschap starten met het nemen van foliumzuur (vitamine B9) en dit blijven innemen tot 12de week van de zwangerschap, een minder groot risico lopen op een baby met een neuraal buisdefect (o.a. open ruggetje). Het gunstige effect van foliumzuurinname is al tientallen jaren gekend in de medische sector, maar te weinig vrouwen met een kinderwens zijn hiervan op de hoogte. Vorig jaar lanceerde minister Jo Vandeurzen de website ‘www.gezondzwangerworden.be’ om jonge koppels hierover te informeren. De website bevat daarnaast ook andere informatie over gezond zwanger worden en zijn.

Bevolkingsonderzoek naar 11 zeldzame ziekten bij pasgeboren baby’s

De Vlaamse overheid organiseert ook het ‘bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen’. Er wordt met een kleine prik in de hand van de baby een bloedstaal afgenomen. In dit bloedstaal worden 11 zeldzame aangeboren ziekten opgespoord. De bloedafname moet ten vroegste na 72 uur en niet later dan 96 uur na de geboorte gebeuren. Zo wordt in Vlaanderen elk jaar 99,8% van de baby’s getest, in de meeste gevallen op de materniteit. “Ook al zijn ze zeldzaam, de ziektes waar naar getest wordt,” zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, “hebben een belangrijke impact voor wie ermee geconfronteerd wordt. Het bevolkingsonderzoek zorgt ervoor dat de schade door deze ziektes beperkt blijft.”

Op de website www.bevolkingsonderzoek.be vinden ouders en betrokken zorgverstrekkers meer informatie over het belang en het verloop van het onderzoek en over de ziektes die worden opgespoord.