Zorg- en welzijnswerkers verenigen zich in 60 eerstelijnszones

Zorg- en hulpverleners, welzijnswerkers en lokale besturen hebben zich de afgelopen weken verenigd in 60 eerstelijnszones. Elke gemeente in Vlaanderen maakt nu deel uit van een eerstelijnszone. De Vlaamse Regering heeft ook het voorstel goedgekeurd om elke eerstelijnszone een projectsubsidie toe toekennen van 12.000 euro als werkingsbudget.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Zorg- en welzijnswerkers verenigen zich in 60 eerstelijnszones)