Zorginfo

Maggie De Block betaalt NIPT-test naar downsyndroom terug aan alle zwangere vrouwen die de test wensen

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft ervoor gezorgd dat vanaf 1 juli 2017 de NIPT-test vrijwel volledig terugbetaald wordt. De NIPT-test is een niet-invasieve prenatale test voor downsyndroom bij een foetus. Dankzij de NIPT hoeft een groot aantal vruchtwaterpuncties, die kunnen leiden tot een miskraam, niet plaats te vinden. Maggie De Block: “We willen in de eerste plaats deze miskramen vermijden en tegelijkertijd de test ter beschikking stellen van álle zwangere vrouwen die hel wensen. En daarin zijn we nu geslaagd.”

Lees meer

Ook huisarts kan in overleg met patiënt een re-integratietraject lanceren

Vanaf 20 juni 2017 kunnen ook huisartsen een re-integratietraject voor een patiënt starten. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “De huisarts staat het dichtst bij de patiënt en kan vaak, samen met die patiënt, het best oordelen of een langdurig zieke weer aan het werk kan als de werkomstandigheden worden aangepast.”

Lees meer

Waarschuwingsfase hitteplan afgekondigd van zaterdag tot maandag

Het komende weekend en maandag wordt zeer warm weer voorspeld. Daarom geldt vanaf zaterdag 27 mei tot en met voorlopig maandag 289 mei de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast luidt voor iedereen het advies: Draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Let er bijvoorbeeld op dat je kinderen of ouderen in je buurt ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Waarschuwingsfase hitteplan afgekondigd van zaterdag tot maandag)

Lees meer

Neem gratis deel aan de Social Grow Sessions

De Social Grow Sessions zijn een initiatief van Janssen en Johnson & Johnson in de Benelux i.s.m. de Sociale InnovatieFabriek en Social Enterprise NL om sociaal ondernemerschap te ondersteunen. Voor het tweede jaar op rij gaan zij op zoek naar twaalf projecten uit België en Nederland die doorheen het traject hun businessplan op scherp zetten.

Tijdens drie dynamische, meerdaagse sessies (tussen oktober en december 2017) leert u van experts over o.a. maatschappelijke impactevaluatie, social business modelling, financiering, marketing en opschaling. U krijgt een schat aan kennis en praktijkvoorbeelden in handen en er is volop gelegenheid om uit te wisselen met andere deelnemers. Aan het einde van het traject maakt u kans op een geldprijs. Bovendien kunnen alle begeleide projecten rekenen op verdere professionele begeleiding door een mentor van Johnson & Johnson Benelux.

Grijp deze kans om uzelf op de kaart te zetten bij de top van sociaal ondernemers in België en Nederland en dien uw dossier in voor 18 juni.

Meer informatie over het programma en de selectiecriteria vindt u op www.socialgrowsessions.net.

Bron: Flanders Care (Neem gratis deel aan de Social Grow Sessions)

Lees meer

Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Zij geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager. De mantelzorgers verwachten hierbij de nodige erkenning en ondersteuning. De Vlaamse regering zet alvast 300.000 euro in om het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op te richten. Doelstelling is dat het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg in de eerste helft van 2018 operationeel wordt. De oprichting van dit expertisepunt is een actie uit het Vlaams mantelzorgplan.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams Expertisepunt Mantelzorg)

Lees meer

Start waakzaamheidsfase en campagne voor nieuw Vlaams warmteactieplan

15 mei start zoals elk jaar de waakzaamheidsfase van het warmteactieplan. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering om waakzaam te zijn tijdens warme zomerdagen. Het actieplan werd dit jaar vernieuwd. Zijn er warme dagen op komst, dan zullen intermediairs sneller dan vroeger een waarschuwing krijgen en tips over hoe om te gaan met de warmte. Een nieuwe campagne “warme dagen” roept iedereen op om ook bij warm weer voor elkaar te zorgen, met extra aandacht voor ouderen, zieken, alleenstaanden of kinderen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Start waakzaamheidsfase en campagne voor nieuw Vlaams warmteactieplan)

Lees meer

Campagne rond vertrouwenspersonen binnen jeugdhulp

Iedereen heeft al wel eens een vraag of een probleem. Ook jongeren in de jeugdhulp. Zij kunnen misschien terecht bij vrienden of bij ouders. Maar soms kunnen ouders hun kind onvoldoende ondersteunen bij zijn stappen in de hulpverlening of wil de jongere dat niet. Dan kunnen jongeren zich – ongeacht hun leeftijd – laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vandaag start de campagne om dit bekend te maken.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Campagne rond vertrouwenspersonen binnen jeugdhulp)

Lees meer

Drie gezondheidsadministraties gaan samen in één gebouw

Drie gezondheidsadministraties gaan hun onderlinge samenwerking versterken en hetzelfde gebouw delen.  Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft vandaag, 12 mei 2017, groen licht gekregen van de ministerraad voor de aankoop en huur van het Galileï-gebouw in Brussel.

Het gebouw zal plaats bieden aan de medewerkers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (FOD Volksgezondheid) vanaf 2019.

Lees meer

Symposium ‘Gegevensdeling in zorg = betere zorg’

De digitale evoluties geven uitgebreide mogelijkheden om informatie te delen. Ook in de welzijns- en gezondheidssectoren is dit niet meer weg te denken. Het delen van informatie moet op een veilige en accurate manier gebeuren, met de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de zorggebruikers, de zorgverleners en de hulpverleners en met respect voor het beroepsgeheim.

Tegen mei 2018 zal de welzijns- en gezondheidssector ook in orde moeten zijn met de Algemene Verordening rond Gegevensbescherming die het Europees kader vormt. De impact van deze evoluties op de welzijns- en gezondheidssectoren vormden het thema van deze studiedag.

Samen met Flanders’ Care, dat mee inzet op een veilige en accurate gegevensdeling binnen de welzijns- en zorgactoren, organiseerde het nieuwe Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) het symposium. Dit Agentschap heeft als doel om de samenwerking rond gegevensdeling in de welzijns- en zorgsectoren te bevorderen.

Programma en presentaties van de sprekers

Bron: Flanders Care (Symposium ‘Gegevensdeling in zorg = betere zorg’)

Lees meer

Reflexologie

De voetreflexologie (ook reflexologie of reflexzonetherapie) is een pseudowetenschappelijke alternatieve geneeswijze die ervan uitgaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen op de voeten.

Lees meer