Zorginfo

'Leef zonder filter’: zelfzorgcampagne zet jongeren aan om te praten over geestelijke gezondheid

2018-01-15 00:00:00Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is de insteek van de nieuwe campagne rond geestelijke gezondheid die Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag lanceert. Dit initiatief, met als boegbeeld Nora Gharib, richt zich specifiek op jongeren van 16 tot 24 jaar. De boodschap is duidelijk: ga het gesprek aan met vrienden, familie, klasgenoten,… als je je niet helemaal fit in je hoofd voelt. Ongeacht de sociale media: durf te leven zonder filter. De campagne geeft meteen een aantal tips mee om de mentale weerbaarheid, de veerkracht, te verhogen.

Bron: Jo Vandeurzen ('Leef zonder filter’: zelfzorgcampagne zet jongeren aan om te praten over geestelijke gezondheid)

Lees meer

Procesbegeleiding voor preventie binnen Zorg en Welzijn

Situering en beschrijving van het project

Het project ‘procesbegeleiding Preventie in Zorg en Welzijn’ kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’.

Binnen die doelstelling zijn subdoelstellingen geformuleerd voor goed bestuur, voor een preventief gezondheidsbeleid rechtstreeks naar de burger en in verschillende maatschappelijke sectoren, de zogenaamde settings, zoals: gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn, gezonde buurt.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Procesbegeleiding voor preventie binnen Zorg en Welzijn)

Lees meer