Zorginfo

Vlaams plan zeldzame ziekten

Om mensen met zeldzame ziekten zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden en behandelen, komt er in 2017 één Vlaams netwerk voor zeldzame ziekten. Dat staat in het Plan Zeldzame Ziekten dat gefaseerd wordt uitgerold.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vlaams plan zeldzame ziekten)

Lees meer

Opschorting van de attractiviteitspremie voor verpleegkundigen in woonzorgcentra en categorale ziekenhuizen

De Vlaamse Regering heeft op 15 juli 2016 beslist om de attractiviteitspremie voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel en/of bijzondere beroepsbekwaamheid in de ouderenzorg en de categorale ziekenhuizen op te schorten. Deze maatregel is op 2 september 2016 in werking getreden

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Opschorting van de attractiviteitspremie voor verpleegkundigen in woonzorgcentra en categorale ziekenhuizen)

Lees meer

Studieavonden "goed bestuur" op 3, 10 en 26 oktober

Werk jij al rond goed bestuur in je organisatie? Is er een goede mix aanwezig van competenties in je raad van bestuur? Is er een duidelijke taakafbakening tussen de raad van bestuur en de directie? Communiceert je organisatie open over haar bedrijfsstructuur? Worden stakeholders betrokken bij het reilen en zeilen in je organisatie?

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Studieavonden "goed bestuur" op 3, 10 en 26 oktober)

Lees meer

Na het verlies van een partner

De eenzaamheid na de dood van een partner resulteert vaak in symptomen die in verband gebracht worden met een depressie. Het vermijden van die eenzaamheid kan de ontwikkeling van een depressie voorkomen.

Lees meer

Port-a-cath

De injectiekamer wordt onderhuids geïmplanteerd, meestal op de borst of in de arm, waar het net onder de huid ligt en gemakkelijk voelbaar is. Het uiteinde van het slangetje wordt in een grote ader, zoals de bovenste holle ader of net in de rechter hartboezem gelegd. Het systeempje wordt gevuld met fysiologische zoutoplossing met een klein beetje heparine erin om te voorkomen dat zich bij het uiteindebloedstolsels vormen. De implantatieprocedure is een kleine ingreep die weliswaar onder strenge asepsis maar wel onder lokale verdoving kan geschieden.

Lees meer

Minister Vandeurzen trapt sensibiliseringcampagne gezonde voeding en beweging af met broccoli en wortels

“Ik laat ze zien hoe het moet. Met broccoli en wortels, ja, dan komt het zeker goed”. Dit refrein komt uit het themalied van een nieuwe campagne over voeding en beweging van de Vlaamse overheid. De campagne wil ouders bewustmaken van de voorbeeldrol die ze (kunnen) hebben voor hun kinderen als het gaat om gezond eten en voldoende bewegen. Zanger Tom Helsen sprong mee op de kar en zong het campagnelied in.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Minister Vandeurzen trapt sensibiliseringcampagne gezonde voeding en beweging af met broccoli en wortels)

Lees meer

Extra online hulp voor nabestaanden na zelfdoding

Nabestaanden die geconfronteerd worden of werden met zelfdoding, kunnen vanaf 1 september rekenen op extra online hulp. Werkgroep Verder, de organisatie voor nabestaanden na zelfdoding, lanceert een forum voor nabestaanden en een site waarop mensen die overleden zijn door zelfdoding kunnen herdacht worden (ikdraagjemee.be).

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Extra online hulp voor nabestaanden na zelfdoding)

Lees meer

Flanders' Care doet projectoproep onlinehulp voor welzijn en gezondheid

Organisaties ontberen vaak een extra startimpuls voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of –licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen. Vanuit Flanders’ Care wordt nu 80.000 euro vrijgemaakt voor een oproep ‘Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid’.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Flanders' Care doet projectoproep onlinehulp voor welzijn en gezondheid)

Lees meer