Zorginfo

Openbare raadpleging over veranderingen zorg en gezondheid in digitale eengemaakte markt

De raadpleging loopt van 20 juli tot 12 oktober 2017. Het doel van deze raadpleging is om de behoefte aan en reikwijdte van beleidsmaatregelen te bepalen die de digitale vernieuwing in de gezondheidszorg bevorderen en de daarmee samenhangende uitdagingen voor de zorgstelsels moeten opvangen.

Met name is de Commissie geïnteresseerd in informatie over:

 • grensoverschrijdende toegang tot en portabiliteit van persoonlijke gezondheidsgegevens
 • het poolen van middelen (wetenschappelijke deskundigheid, dataverwerkingscapaciteit en geavanceerde digitale infrastructuur) ter bevordering van onderzoek, preventie, behandeling en gepersonaliseerde geneeskunde, in eerste instantie op drie gebieden:
 • zeldzame en complexe ziekten, ter vergemakkelijking van kennisoverdracht van laboratorium naar klinische omgeving
 • paraatheid voor epidemieën en opsporing binnen enkele dagen van besmettelijke ziekten die een risico vormen voor de hele EU
 • toepassing van reële gegevens voor geneesmiddelenbewaking en beoordeling van de effectiviteit van op de markt gebrachte producten
 • maatregelen om een brede acceptatie te stimuleren van digitale innovaties die een meer patiëntgerichte en geïntegreerde gezondheidszorg mogelijk maken, evenals feedback en interactie tussen patiënten en zorgverleners

De doelgroep van de raadpleging is:

 • Professionele zorgverleners en sociaal-werkers en organisaties
 • Fabrikanten en dienstverleners uit de sector digitale gezondheidszorgoplossingen (producten en diensten)
 • Exploitanten en gebruikers van digitale tools voor de gezondheidszorg
 • Gegevensmakelaars (data brokers)
 • Bedrijven die digitale producten en diensten voor de gezondheidszorg aanbieden
 • Overheidsinstanties (op nationaal, regionaal en lokaal niveau)
 • Organisaties uit het maatschappelijk middenveld
 • Onderzoekers en onderzoeksinstellingen
 • Patiëntenverenigingen
 • Beroepsverenigingen van gezondheidswerkers (en registers)
 • Aanbieders van gezondheids-, welzijns- en gemeenschapszorg
 • Ontwikkelaars in de sector digitale gezondheid, zorg en welzijn
 • Ziekenhuizen
 • Dienstensector en sector van het internet der dingen
 • Particulieren

Meer info en deelname:

Bron: Flanders Care (Openbare raadpleging over veranderingen zorg en gezondheid in digitale eengemaakte markt)

Lees meer

Nieuwe oproep projectvoorstellen Innovatieve Overheidsopdrachten

Op woensdag 27 september 2017 lanceert Programma Innovatieve Overheidsopdrachten een tweede oproep voor projectvoorstellen. Indienen kan tot vrijdag 1 december 2017.

De eerste oproep resulteerde in 18 voorstellen waarvan na advies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, 12 projecten zullen starten.

De basisprincipes van deze oproep zijn dezelfde als deze van de eerste:

 • De oproep richt zich tot alle organisaties uit de publieke sector in Vlaanderen die ressorteren onder de wet op de overheidsopdrachten.
 • De projectvoorstellen die in aanmerking komen zijn initiatieven gericht op de validering of de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die invulling geven aan specifieke noden of uitdagingen van de overheid of van de ruimere publieke sector.
 • Projectvoorstellen met een voldoende relevantie en potentiële innovatie impact, kunnen rekenen op begeleiding en cofinanciering vanuit het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten.

Op maandag 16 oktober 2017 om 13u30 is er een infosessie over deze nieuwe oproep in het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, Brussel.

Bron: Flanders Care (Nieuwe oproep projectvoorstellen Innovatieve Overheidsopdrachten)

Lees meer

Centrum voor Zorgtechnologie zoekt testpersonen voor hulpmiddel met hoofdbesturing

Het Centrum voor Zorgtechnologie (CZT) is een interfacultair centrum van de Universiteit Antwerpen.

Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontwikkelen zij  een nieuw hulpmiddel dat de bediening van een pc, smartphone en tablet door middel van hoofdbeweging kan faciliteren.

Om zo goed mogelijk aan de noden van de eindgebruikers te kunnen voldoen zijn zij op zoek naar testpersonen die ervaring hebben met een systeem dat gebruik maak van hoofdbesturing. Voorbeelden hiervan zijn een HeadMouse Nano of Extreme, een QUHA, of een Lucy 4. 

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de aanmeldingsbrief. 

 

Registreren om mee te werken aan dit onderzoek kan via volgende link:  https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/organisatiestructuur/centra-en-instituten/centrum-voor-zorgtechnologie/aanmeldformulier-vir/ 

 

Bron: Flanders Care (Centrum voor Zorgtechnologie zoekt testpersonen voor hulpmiddel met hoofdbesturing)

Lees meer

Symposium 7/10: de universitaire ziekenhuisfunctie in een veranderende gezondheidsorganisatie

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en de Raad van de Universitaire Ziekenhuizen van België (RUZB-CHAB) organiseren op zaterdag 7 oktober 2017 het symposium “De Universitaire Ziekenhuisfunctie in een veranderende gezondheidsorganisatie”,

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Symposium 7/10: de universitaire ziekenhuisfunctie in een veranderende gezondheidsorganisatie)

Lees meer

Elke ouder die recht heeft op kinderbijslag blijft die ontvangen

Op het Overlegcomité is vandaag groen licht gegeven voor het samenwerkingsakkoord kinderbijslag. Het betreft een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap.
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “Doel van dit akkoord is ervoor te zorgen dat elke ouder die recht heeft op kinderbijslag, die netjes blijft ontvangen tijdens de overdracht van de bevoegdheden naar de deelentiteiten.”

Lees meer

Nieuwe bomen aan Psychiatrisch Ziekenhuis Multiversum in Boechout

Zieke bomen waren een gevaar voor gebruikers van de trage weg

Zondag 3 september werden 15 winterlindes aan het Psychiatrisch Ziekenhuis Multiversum in Boechout officieel ingehuldigd door directeur, Johan Deforche en voorzitster van Bosgroep Antwerpen Zuid vzw, Martine Van Goethem. Tot vorig jaar stonden oude Amerikaanse eiken langs de trage weg die de Provinciesteenweg met de Alexander Franckstraat verbindt. Die eiken waren helaas ziek en betekenden een gevaar voor de passanten. De winterlindes vormen voortaan de nieuwe eyecatcher van de trage weg.

Lees meer

AZ Klina opent Oncologisch en Internistisch Dagziekenhuis en Polikliniek

Zaterdagvoormiddag opende het AZ Klina een oncologisch en internistisch dagziekenhuis en nieuwe polikliniek in het bijzijn van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. Ook Koen Verberck, Burgemeester van Brasschaat (a.i.) en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, waren aanwezig. 

Lees meer

Interview Peter Bellens (Antwerpen)

“Zorgen voor mensen, dat is ook economie !”

Op 1 januari 2018 breekt een nieuw tijdperk aan voor de Vlaamse provincies. Ze zijn dan niet langer bevoegd voor persoonsgebonden thema’s als welzijn en gezondheid, sport, cultuur of jeugd. Het Antwerpse provinciebestuur past zijn welzijns- en gezondheidsbeleid aan die nieuwe situatie aan, waardoor het toch ondersteuning en stimulansen kan blijven geven aan de sector. “Meer dan ooit zullen we ons focussen op de economische dimensie van het gezondheidsbeleid,” stelt gedeputeerde Peter Bellens (CD&V). “Op die manier kunnen we toch nieuwe bakens uitzetten voor de toekomst.”

Lees meer

Provincie Antwerpen zet in op begeleiding bij zorggerelateerde woningaanpassingen

Enkele Vlaamse parlementsleden pleiten vandaag in de media voor een eenvoudiger aanvraagsysteem voor premies om woningen aan te passen aan de noden van zorgbehoevende mensen. De provincie Antwerpen gaat nog een stapje verder en  zet via een jaarlijkse dotatie aan de vzw Landelijke Thuiszorg zelfs in op de individuele advisering en begeleiding  van ouderen die aanpassingen willen laten uitvoeren om hen zo in staat te stellen om langer in hun eigen huis te blijven wonen. Omdat de vraag momenteel groter is dan het aanbod, wil de gedeputeerde die subsidie zelfs nog uitbreiden.

Lees meer