Zorginfo

Parenterale voeding

Totale parenterale voeding oftewel parenterale voeding is een manier van het aanleveren van voedingsstoffen langs een andere weg dan het maag-darmstelsel. Meestal gebeurt dit door middel van een katheter in het veneuze stelsel.

Lees meer

Ouder worden en ogen

De fabel: Op oudere leeftijd draagt iedereen een bril en als je een bril draagt, kun je altijd goed zien.

Ook al dragen veel ouderen een bril, toch hebben velen problemen met hun zicht. Dat komt doordat zij de verkeerde bril of contactlenzen dragen.

Lees meer

Tegemoetkomingen mobiliteit

Hebt u een rolstoel nodig? Als bepaalde voorwaarden vervuld zijn, dan komt uw ziekenfonds tegemoet in de prijs van een aantal types. Dat geldt ook voor een aantal andere mobiliteitshulpmiddelen. Als u recht hebt op tegemoetkoming, volg dan zeker de aanvraagprocedure.

Lees meer

Reuma

Algemeen

Er heerst onder de mensen nogal wat verwarring omtrent de term “REUMA”. Dit komt omdat sommige artsen enkel over “reuma” spreken wanneer het om een min of meer ernstige ontstekingsreuma gaat. Mensen die lijden aan artrose, in de volksmond soms ook wel “slijtagereuma” of “ouderdomsreuma” genoemd, krijgen dan te horen: “wees gerust u hebt geen reuma”. Een woordje uitleg over wat reuma nu juist is, is dus wenselijk.

Lees meer

Mobiliteit

Aanpassingen aan de auto

U wilt, zoals iedereen, met een wagen kunnen rijden, maar uw handicap maakt dat moeilijk. In dat geval kunnen aanpassingen aan uw wagen u mogelijk een oplossing bieden. Voorbeelden van aanpassingen zijn een automatische versnellingsbak, gaspedaal en remmen aan het stuur, oprijgoten, schuifdeuren…

Lees meer

Steunzool

Een steunzool is een binnenzool voor in een schoen dat de voeten, en met name de voetbogen extra ondersteunt. Het wordt ook wel correctiezool, zooltje of inlay genoemd.

Steunzolen worden met name gebruikt door mensen met een voetafwijking, zoals plat-, hol-, spreid-, en/of knikvoeten, maar ook wel voor pijnklachten aan bijvoorbeeld de knieën, heupen of lage rug. Deze zooltjes of inlays kunnen verschillende resultaten beogen. Men hoopt de voeten hun verstoorde voetfuncties weer terug te geven, bewijs voor de werkzaamheid ontbreekt.

Lees meer

Assistentiewoningen en woonzorgcentra

SERVICEFLATS EN GROEPEN VOOR ASSISTENTIEWONINGEN

In een serviceflatgebouw of groep van assistentiewoningen huurt een oudere (65+) of een ouder koppel een individuele flat. Zo’n flat heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen … Er zijn ook gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging, en gemeenschappelijke ruimtes.

Lees meer

Wonen en opvang

Woningaanpassing

U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor het ombouwen van uw woning. Dit kan gaan om het vergroten van de badkamer bijvoorbeeld, zodat u zich met uw rolstoel makkelijker kunt verplaatsen. U kunt ook een tegemoetkoming krijgen voor een aanvullende uitrusting van uw woning. Hier kan het bijvoorbeeld gaan om een traplift of een automatische garagepoortopener.

Lees meer

De derdebetalersregeling

Betaal alleen uw deel, het ziekenfonds vergoedt de zorgverlener rechtstreeks.

WAT MOET U DOEN ALS U RECHT HEBT OP DE DERDEBETALERSREGELING?

Als uw zorgverlener de derdebetalersregeling toepast, dan betaalt u hem alleen het bedrag dat voor uw rekening is (het persoonlijk aandeel) en eventueel een supplement als de zorgverlener niet geconventioneerd is. U schiet de tegemoetkoming van de ziekteverzekering niet voor. Uw ziekenfonds zal die tegemoetkoming rechtstreeks aan de zorgverlener betalen. In dat geval moet u dus geen getuigschriften voor verstrekte hulp naar uw ziekenfonds sturen.

Lees meer

Hervorming eerstelijnszorg: persoon met zorgnood aan het stuur

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, heeft vandaag op een conferentie de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen voorgesteld. De eerste lijn is de zorg waarmee u als burger doorgaans het eerst in contact komt: uw huisarts, apotheker, thuisverpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker. De eerste lijn is met andere woorden uw toegang tot de zorg. De actoren van die toegang zullen de komende jaren veel beter samenwerken, waardoor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger beter hun weg vinden, beter geholpen worden en bij de zorg meer betrokken worden. De burger met een complexe zorgvraag zal zich omringd weten, niet door allerlei afzonderlijke zorgaanbieders, maar door een team met een zorgcoördinator, en zo nodig ook een externe casemanager. Patiëntenparticipatie, inclusief een klachtenregeling, krijgt een duidelijke plaats. En een nieuw Vlaams Instituut voor de Eerstelijn wordt de motor van de reorganisatie.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Hervorming eerstelijnszorg: persoon met zorgnood aan het stuur)

Lees meer

Zorg en Gezondheid stapt in Vlaams-Nederlandse samenwerking rond infectieziektebestrijding

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Zorg en Gezondheid stapt in Vlaams-Nederlandse samenwerking rond infectieziektebestrijding)

Lees meer