Zorginfo

Club Brugge & Te Gek!? maken samen geestelijke gezondheid bespreekbaar

Al 4 seizoenen stelt Club Brugge tijdens de voorbereidingsperiode op het nieuwe seizoen een nieuwe charitypartner voor met wie ze de handen in elkaar slaat om een bepaald maatschappelijk thema aan te kaarten. In het seizoen 2018-2019 gata Club Brugge samenwerken met ‘Te Gek!?’ om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Club Brugge & Te Gek!? maken samen geestelijke gezondheid bespreekbaar)

Lees meer

Introduceer onlinehulp in jouw organisatie

Voor een derde keer wordt vanuit Flanders’ Care 80.000 euro vrijgemaakt voor een oproep ‘Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid’ met als doelgroep volwassenen. De oproep kadert in de beleidsacties onlinehulp waarmee Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, deze legislatuur onlinehulp een duw in de rug wil geven.

Blended hulp, doordacht combineren van online en face-to-face

Het combineren van face-to-facecontacten met online communicatie kan het hulp- en zorgproces optimaliseren. Een rappel van gemaakte afspraken, het opvolgen van werkpunten, even checken of alles naar wens verloopt, lotgenotencontact, … Via e-mail, beeldbellen, chat, forum, … kan de face-to-facebegeleiding tussendoor opgevolgd worden. Via een budgettool, een onlinedagboek of een andere ondersteunende tool kan de transfer tussen gesprekskamer en het dagelijks leven versterkt worden. Het is echter een uitdaging om een online tool effectief in te zetten en volwaardig deel uit te laten maken van het hulpverleningstraject.

Doelgroep

Het nieuwe onlinehulpaanbod moet zich expliciet richten op de doelgroep volwassenen. Dit wil zeggen dat het onlinehulpaanbod zich ofwel exclusief tot deze doelgroep richt ofwel dat deze doelgroep uitdrukkelijk deel uitmaakt van het onlinehulpaanbod.

De incentive bestaat uit twee luiken: een financiële ondersteuning (max. 16.000 euro per project) en een begeleidingsaanbod.

De uiterste datum van indienen is 28 september 2018 om 12 uur ‘s middags. 

Bron: Flanders Care (Introduceer onlinehulp in jouw organisatie)

Lees meer

Actieplan eZorgzaam Vlaanderen kreeg een update

Flanders’ Care organiseerde samen met het voormalige iMinds (nu onderdeel van IMEC) in 2012 een Rondetafel ‘ICT in de zorg’ waar de verschillende stakeholders actief aan deelnamen. Op basis van de visietekst ‘naar een eZorgzaam Vlaanderen’ kwam tijdens de Rondetafel het actieplan naar een e-Zorgzaam Vlaanderen tot stand met concrete initiatieven.

De stuurgroep eBeleid volgt het plan op en zorgt jaarlijks voor een update van het plan.

Het aangepaste plan, versie 2018 is nu terug te vinden op de site: actieplan eZorgzaam Vlaanderen

Bron: Flanders Care (Actieplan eZorgzaam Vlaanderen kreeg een update)

Lees meer

Jo Vandeurzen tevreden met grootschalig sociaal akkoord voor non- en social profit

2018-06-08 00:00:00Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is tevreden dat de sociale partners en de Vlaamse Regering in goede samenwerking tot een nieuw intersectoraal akkoord voor de sociale sector zijn gekomen. Het akkoord omvat een half miljard euro aan extra middelen die worden ingezet op koopkracht en werkbaarheid voor het personeel en kwaliteit van de zorg.

Bron: Jo Vandeurzen (Jo Vandeurzen tevreden met grootschalig sociaal akkoord voor non- en social profit)

Lees meer

Nieuwe projectoproep 'Innovaties in de zorg' in Limburg

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) lanceert via de ‘Geïntegreerde Territoriale Investeringen Limburg’ (GTI), een nieuwe oproep om innovatie in de zorg te stimuleren.

De projectroep en meer informatie zijn terug te vinden op de website van EFRO, via deze link.

Indienen kan via het EFRO E-loket tot 31 juli 2018. Lees zeker de praktische informatie alvorens met de opmaak en indiening van een projectvoorstel te starten.

Bron: Flanders Care (Nieuwe projectoproep 'Innovaties in de zorg' in Limburg)

Lees meer

Bekijk nu de webinar 'De digitale transformatie in de zorg met focus op zorg'

De digitale transformatie komt ook in de zorgsector op kruissnelheid. In een eerdere webinar gaven we reeds een overzicht van innovatieve toepassingen en de mogelijkheden ervan voor de zorg. Tijdens dit webinar bespreekt Peter Raeymaekers, stafmedewerker Technologie en Innovatie binnen Zorgnet-Icuro, deze toepassingen vanuit het oogpunt van de zorgorganisaties.

  • Hoe gaan zorgorganisaties om met de digitale trends en toepassingen die op hen afkomen?
  • Wat zijn hun noden en wensen?
  • Hoe hoe kan je als bedrijf daar beter op inspelen bij het ontwikkelen en naar de markt brengen van digitale producten/diensten?

Bekijk de webinar en de slides via de links op deze pagina.

Links

 

Bron: Flanders Care (Bekijk nu de webinar 'De digitale transformatie in de zorg met focus op zorg')

Lees meer