Zorginfo

Meer warmte op komst: waarschuwingsfase warmteactieplan opnieuw van kracht

Vanaf zaterdag 21 juli wordt heel warm weer voorspeld. Daarom start Zorg en Gezondheid vandaag de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast luidt voor iedereen het advies: draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Meer warmte op komst: waarschuwingsfase warmteactieplan opnieuw van kracht)

Lees meer

Kleinschalige wooneenheden voor begeleide overgang van jongvolwassenen in de jeugdhulp naar zelfstandig leven

Jongvolwassenen die op het punt staan de jeugdhulp te verlaten hebben soms moeilijkheden met de aanpassing aan het volledig zelfstandig leven en wonen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin investeert daarom in kleinschalige woonvormen voor jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar. Vier tot zes jongeren kunnen er samenwonen en krijgen er begeleiding op maat. Doelgroep zijn de meest kwetsbare jongeren die moeizaam of niet op ondersteuning van hun eigen omgeving kunnen terugvallen.

Bron: Jo Vandeurzen (Kleinschalige wooneenheden voor begeleide overgang van jongvolwassenen in de jeugdhulp naar zelfstandig leven)

Lees meer

Nieuw woonzorgdecreet legt focus op goede interactie met de buurt

Het nieuwe woonzorgdecreet zal de levenskwaliteit van mensen met een zorgvraag, zowel in de thuiszorg als in de residentiële ouderenzorg, versterken. Na de adviezen van de diverse adviesraden keurde De Vlaamse Regering voor de tweede keer het voorontwerp van decreet voor de woonzorg goed. Het ontwerp van decreet kan nu overgemaakt worden voor advies van de Raad van State.

Bron: Jo Vandeurzen (Nieuw woonzorgdecreet legt focus op goede interactie met de buurt)

Lees meer

Passief roken erkend als gezondheidsrisico in huis

De Vlaamse Regering heeft vandaag zijn definitieve goedkeuring gegeven aan een grondige update van het binnenmilieubesluit. Naast bijstellingen van de richt- en interventiewaarden zijn er een aantal nieuwe vervuilende factoren opgenomen, zoals PAK’s en tabaksrook. De aandacht gaat uit naar de gezondheidsimpact van chronische of langdurige blootstelling.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Passief roken erkend als gezondheidsrisico in huis)

Lees meer

Passief roken erkent als gezondheidsrisico in huis

De Vlaamse Regering heeft vandaag zijn definitieve goedkeuring gegeven aan een grondige update van het binnenmilieubesluit. Naast bijstellingen van de richt- en interventiewaarden zijn er een aantal nieuwe vervuilende factoren opgenomen, zoals PAK’s en tabaksrook. De aandacht gaat uit naar de gezondheidsimpact van chronische of langdurige blootstelling.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Passief roken erkent als gezondheidsrisico in huis)

Lees meer

Update binnenmilieubesluit: maak van ieder huis een gezonde thuis

Een persoon brengt gemiddeld 85% van zijn tijd binnen door. De luchtkwaliteit binnenshuis is dus belangrijk voor de gezondheid. De laatste jaren is er veel nieuw onderzoek gevoerd naar de stoffen en omgevingsfactoren die daarbij een voorname rol spelen en de hoeveelheid vanaf dewelke er gezondheidsrisico’s zijn. Zo kan bepaald worden of er maatregelen genomen moeten worden. De Vlaamse Regering heeft dan ook haar definitieve goedkeurig gegeven aan een grondige update van het binnenmilieubesluit.

Bron: Jo Vandeurzen (Update binnenmilieubesluit: maak van ieder huis een gezonde thuis)

Lees meer

AMA ondersteunt 3.300 kwetsbare personen met zinvolle dagbesteding

Mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen kunnen soms niet langer betaald werk verrichten. Voor sommigen is ook het werk in een beschutte of sociale werkplaats te hoog gegrepen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt voor hen middelen vrij zodat ze, op hun vraag, arbeidsmatige activiteiten (AMA) kunnen verrichten. Het gaat dan om zinvolle dagbesteding met activiteiten zoals zakken laden in de winkel, helpen op een zorgboerderij, een handje toesteken in de moestuin… In 2018 kunnen 3.300 begeleidingen gesubsidieerd worden. Dat aantal zal gradueel stijgen tot 7.750 begeleidingen in 2029.

Bron: Jo Vandeurzen (AMA ondersteunt 3.300 kwetsbare personen met zinvolle dagbesteding)

Lees meer

Nieuwe en evenwichtige aanpak jeugddelinquentie: meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken

Jongeren die een delict plegen, moeten daar een heldere, snelle en constructieve reactie op krijgen. Ze worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, kunnen zelf positieve voorstellen formuleren en krijgen ook kansen om de geleden materiële of relationele schade bij slachtoffers te herstellen. Reacties moeten ook voor jongeren voldoende duidelijk zijn en gesloten begeleiding moet zo veel mogelijk worden vermeden door nieuwe alternatieven. Dat zijn de centrale uitgangspunten van het jeugddelinquentierecht dat op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tot stand kwam. Het voorontwerp van decreet werd vandaag definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd en wordt nu ingediend in het Vlaams parlement.

Bron: Jo Vandeurzen (Nieuwe en evenwichtige aanpak jeugddelinquentie: meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken)

Lees meer

Positief nieuws voor patiënten met zeldzame spierziekte 5q-SMA

Belgische patiënten met de zeldzame spieraandoening 5q-spinale musculaire atrofie (5q-SMA) krijgen vanaf 1 september 2018 de behandeling met het weesgeneesmiddel nusinersen (Spinraza®) terugbetaald. Dat heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block gisteravond beslist. SMA is een ernstige progressieve ziekte die voorkomt bij 1 op 6.000 à 10.000 geboortes. De terugbetaling is het resultaat van een gezamenlijke onderhandeling met Nederland, in het kader van het BeNeLuxA-initiatief.

Lees meer

Eerste update Mijngezondheid biedt burger extra mogelijkheden

Mijngezondheid, de personal health viewer die minister van Volksgezondheid Maggie De Block twee maanden geleden lanceerde, krijgt er drie nieuwigheden bij. Het portaal is nu ook in het Duits beschikbaar, burgers worden de weg getoond naar betrouwbare info over gezondheid en vanuit het portaal kan je rechtstreeks doorklikken naar de eBox. De eerste ervaringen met het portaal tonen intussen dat het instrument doet wat het beoogt: burgers de kans geven om een actievere rol op te nemen in de zorg voor hun gezondheid.

Lees meer

Screening dikkedarmkanker breidt uit naar 53- en 54-jarigen

De doelgroep van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker wordt nog dit jaar met twee geboortejaren uitgebreid. Deze uitbreiding wordt mogelijk gemaakt met een bijkomend budget van 300.000 euro. Dat meldt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Lees meer