Zorginfo

Vacatures: Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ) zkt. een coördinator, een office manager en een data-analist.

Het VIKZ werd eind 2017 opgericht en is een overkoepelende structuur waarbinnen de algemene ziekenhuizen, de instellingen van geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnszorg en de ouderenzorg hun gevoerde kwaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen. Het VIKZ is daarvoor op zoek naar een coördinator, een office manager en naar aan data-analist. Solliciteren kan nog tot 31 augustus 2018.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vacatures: Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ) zkt. een coördinator, een office manager en een data-analist.)

Lees meer

Nieuw woonzorgdecreet legt focus op goede interactie met de buurt

Het nieuwe woonzorgdecreet zal de levenskwaliteit van mensen met een zorgvraag, zowel in de thuiszorg als in de residentiële ouderenzorg, versterken. Na de adviezen van de diverse adviesraden keurde De Vlaamse Regering voor de tweede keer het voorontwerp van decreet voor de woonzorg goed. Het ontwerp van decreet kan nu overgemaakt worden voor advies van de Raad van State.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Nieuw woonzorgdecreet legt focus op goede interactie met de buurt)

Lees meer

Oriënterend kortverblijf vermijdt onnodige ziekenhuisopnames kwetsbare ouderen

Vanaf 2020 kunnen erkende centra voor kortverblijf een bijkomende erkenning krijgen als oriënterend kortverblijf. Hiervoor dienen zij zich te richten op ouderen met zorgnoden die zich thuis in een (potentiële) crisissituatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis passende zorg en ondersteuning nodig hebben.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Oriënterend kortverblijf vermijdt onnodige ziekenhuisopnames kwetsbare ouderen)

Lees meer

Oriënterend kortverblijf vermijdt onnodige ziekenhuisopnames kwetsbare ouderen

Vanaf 2020 kunnen erkende centra voor kortverblijf een bijkomende erkenning krijgen als ‘oriënterend kortverblijf’. Hiervoor dienen zij zich te richten op ouderen met zorgnoden die zich thuis in een (potentiële) crisissituatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis passende zorg en ondersteuning nodig hebben. Ouderen kunnen in een crisissituatie terechtkomen door bijvoorbeeld plotse ziekte van een partner of het wegvallen van een mantelzorger. Deze ouderen wordt tijdelijk een observatieperiode en een oriënterend zorg- en ondersteuningstraject aangeboden.  In samenspraak met de betrokken actoren en op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft de Vlaamse Regering het besluit daartoe bekrachtigd.

Bron: Jo Vandeurzen (Oriënterend kortverblijf vermijdt onnodige ziekenhuisopnames kwetsbare ouderen)

Lees meer

Begrotingscontrole

Geen besparingen op kankerbehandelingen
Stijging netto-inkomen voor deeltijdse werkhervatting langdurig zieken
Premie voor professionele re-integratie
Zachte landingsbanen
Recht op ziekteuitkering voor werkende 65-plussers

Lees meer

Meer mogelijkheden voor flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang wordt uitgebreid, toegankelijker en sterker. De Vlaamse Regering keurde daartoe op vrijdag 20 juli een nieuwe subsidieregelgeving goed voor flexibele opvang (en voor het lokaal loket). Na een analyse van het huidige systeem maakt Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de weg vrij voor een aangepast en uitgebreid kwalitatief aanbod in de loop van 2019.

Bron: Jo Vandeurzen (Meer mogelijkheden voor flexibele kinderopvang)

Lees meer

Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra

De Vlaamse overheid wil procesbegeleiders ter beschikking stellen om voorzieningen te helpen bij het opstarten of versterken van een duurzaam preventiebeleid voor de cliënten in de voorzieningen. Het project start in de Vlaamse woonzorgcentra voor de thema’s mondzorg, val– en fractuurpreventie, ondervoeding & psychofarmaca.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra)

Lees meer