Zorginfo

Volgend schooljaar nieuw vaccin met bredere bescherming voor HPV-vaccinatie

Sinds 2010 kunnen meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs zich gratis laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus of HPV, een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De laatste jaren gebeurde dat met het vaccin Cervarix®. Vanaf 1 juli en dus in het schooljaar 2018-2019 biedt de Vlaamse overheid voor de HPV-vaccinatie het vaccin Gardasil 9® gratis aan. Dat vaccin beschermt tegen meer types van het HPV-virus, ook tegen twee types die genitale wratten veroorzaken.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Volgend schooljaar nieuw vaccin met bredere bescherming voor HPV-vaccinatie)

Lees meer

Save-the-date: symposium seksuele gezondheid op 14 december 2018

Zorg en Gezondheid en Sensoa organiseren, in opdracht van Minister Jo Vandeurzen, het symposium seksuele gezondheid op 14 december 2018 in het Vlaams Parlement. Tijdens het symposium worden aanbevelingen voorgesteld om op een preventieve manier de seksuele gezondheid in Vlaanderen te verbeteren en zetten we de huidige best practices in het licht. In het kader van de voorbereidingen, vonden de afgelopen maand 5 rondetafels plaats waar in totaal ongeveer 120 intermediairs aan deelnamen. Uitnodigingen worden verstuurd vanaf september.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Save-the-date: symposium seksuele gezondheid op 14 december 2018)

Lees meer

Erkenning voor een paramedisch beroep of kinesitherapeut gebeurt automatisch via diploma

Wie afstudeert voor een paramedisch beroep of kinesitherapeut, hoeft geen erkenning meer aan te vragen. Het volstaat dat de school in een databank registreert wie afgestudeerd is. De school of de student hoeven niets meer op te sturen naar Zorg en Gezondheid, de erkenning volgt automatisch na registratie in de databank.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Erkenning voor een paramedisch beroep of kinesitherapeut gebeurt automatisch via diploma)

Lees meer

Al 35.000 bloedtests naar downsyndroom terugbetaald

De bloedtest om het syndroom van Down op te sporen bij foetussen wordt sinds 1 juli 2017 zo goed als volledig terugbetaald. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block trekt daar 15 miljoen euro per jaar voor uit. Uit de voorlopige cijfers voor het eerste half jaar blijkt dat 34.669 aanstaande moeders de test al kregen terugbetaald. “Door deze test betaalbaar te maken voor alle aanstaande moeders kunnen we tot vijftig miskramen per jaar vermijden”, benadrukt minister De Block het belang van de maatregel.

Lees meer

Provincie Antwerpen zoekt voor elke student een goede stageplaats in de zorgsector

Werken in de zorgsector is vandaag al een knelpuntberoep en met een snel verouderende bevolking zijn daar straks nog meer helpende handen nodig. De provincie wil daarom zoveel mogelijk studenten en werkzoekenden naar een zorgbaan begeleiden. Het nieuwe project “Stage in de zorg” moet daartoe bijdragen. De provincie gaat actief op zoek naar goede stageplaatsen in de gezinszorg voor leerlingen uit het 7de jaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige om de eerste kennismaking met het beroep zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. De kans dat ze na hun studies kunnen doorstromen naar een vaste job wordt daardoor een pak groter. Het is een win-win voor iedereen.

Lees meer

Start waarschuwingsfase warmteactieplan

Vanaf vrijdag 29 juni wordt heel warm weer voorspeld. Daarom start Zorg en Gezondheid vandaag de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast luidt voor iedereen het advies: draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Let er bijvoorbeeld op dat je kinderen of ouderen in je buurt ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Start waarschuwingsfase warmteactieplan)

Lees meer

Subsidieregeling voor (ver)nieuwbouw aangepast op maat van personen met een handicap

2018-06-22 00:00:00Sinds vorig jaar is de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap in voege. Met dit systeem krijgen personen met een zorgnood rechtstreeks een budget om zorg in te kopen. In een volgende stap in de omschakeling naar een persoonsvolgende financiering is nu ook de VIPA-financiering voor de infrastructuur voor zorgaanbieders van personen met een handicap aangepast aan het systeem van persoonsvolgende budgetten. In een eerste investeringsgolf kunnen al 50 dossiers goedgekeurd worden voor 6 miljoen euro op jaarbasis.

Bron: Jo Vandeurzen (Subsidieregeling voor (ver)nieuwbouw aangepast op maat van personen met een handicap)

Lees meer

Dag van de mantelzorg: dankzij nieuwe instrumenten vinden professionele zorgverleners en mantelzorgers mekaar

2018-06-23 00:00:00Op 23 juni wordt naar goede gewoonte de mantelzorger in de bloemetjes gezet. Het merendeel van de zorg in Vlaanderen wordt geboden door familie, vrienden en naasten van mensen met een zorgnood. Om de goede verstandhouding tussen deze zogeheten mantelzorgers en professionele zorgverleners te ondersteunen, liet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, twee bijkomende instrumenten ontwikkelen. Enerzijds wordt www.mantelzorgers.be uitgebreid met een luik voor professionals, anderzijds wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een Samenspraakfiche.

Bron: Jo Vandeurzen (Dag van de mantelzorg: dankzij nieuwe instrumenten vinden professionele zorgverleners en mantelzorgers mekaar)

Lees meer