Zorginfo

AMA ondersteunt 3.300 kwetsbare personen met zinvolle dagbesteding

2018-07-14 00:00:00Mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen kunnen soms niet langer betaald werk verrichten. Voor sommigen is ook het werk in een beschutte of sociale werkplaats te hoog gegrepen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt voor hen middelen vrij zodat ze, op hun vraag, arbeidsmatige activiteiten (AMA) kunnen verrichten. Het gaat dan om zinvolle dagbesteding met activiteiten zoals zakken laden in de winkel, helpen op een zorgboerderij, een handje toesteken in de moestuin… In 2018 kunnen 3.300 begeleidingen gesubsidieerd worden. Dat aantal zal gradueel stijgen tot 7.750 begeleidingen in 2029.

Bron: Jo Vandeurzen (AMA ondersteunt 3.300 kwetsbare personen met zinvolle dagbesteding)

Lees meer

Passief roken erkent als gezondheidsrisico in huis

De Vlaamse Regering heeft vandaag zijn definitieve goedkeuring gegeven aan een grondige update van het binnenmilieubesluit. Naast bijstellingen van de richt- en interventiewaarden zijn er een aantal nieuwe vervuilende factoren opgenomen, zoals PAK’s en tabaksrook. De aandacht gaat uit naar de gezondheidsimpact van chronische of langdurige blootstelling.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Passief roken erkent als gezondheidsrisico in huis)

Lees meer

Nieuwe en evenwichtige aanpak jeugddelinquentie: meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken

2018-07-13 00:00:00Jongeren die een delict plegen, moeten daar een heldere, snelle en constructieve reactie op krijgen. Ze worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, kunnen zelf positieve voorstellen formuleren en krijgen ook kansen om de geleden materiële of relationele schade bij slachtoffers te herstellen. Reacties moeten ook voor jongeren voldoende duidelijk zijn en gesloten begeleiding moet zo veel mogelijk worden vermeden door nieuwe alternatieven. Dat zijn de centrale uitgangspunten van het jeugddelinquentierecht dat op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tot stand kwam. Het voorontwerp van decreet werd vandaag definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd en wordt nu ingediend in het Vlaams parlement.

Bron: Jo Vandeurzen (Nieuwe en evenwichtige aanpak jeugddelinquentie: meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken)

Lees meer

Positief nieuws voor patiënten met zeldzame spierziekte 5q-SMA

Belgische patiënten met de zeldzame spieraandoening 5q-spinale musculaire atrofie (5q-SMA) krijgen vanaf 1 september 2018 de behandeling met het weesgeneesmiddel nusinersen (Spinraza®) terugbetaald. Dat heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block gisteravond beslist. SMA is een ernstige progressieve ziekte die voorkomt bij 1 op 6.000 à 10.000 geboortes. De terugbetaling is het resultaat van een gezamenlijke onderhandeling met Nederland, in het kader van het BeNeLuxA-initiatief.

Lees meer

Eerste update Mijngezondheid biedt burger extra mogelijkheden

Mijngezondheid, de personal health viewer die minister van Volksgezondheid Maggie De Block twee maanden geleden lanceerde, krijgt er drie nieuwigheden bij. Het portaal is nu ook in het Duits beschikbaar, burgers worden de weg getoond naar betrouwbare info over gezondheid en vanuit het portaal kan je rechtstreeks doorklikken naar de eBox. De eerste ervaringen met het portaal tonen intussen dat het instrument doet wat het beoogt: burgers de kans geven om een actievere rol op te nemen in de zorg voor hun gezondheid.

Lees meer

Screening dikkedarmkanker breidt uit naar 53- en 54-jarigen

De doelgroep van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker wordt nog dit jaar met twee geboortejaren uitgebreid. Deze uitbreiding wordt mogelijk gemaakt met een bijkomend budget van 300.000 euro. Dat meldt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Lees meer

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker breidt uit naar 53- en 54-jarigen

2018-07-04 00:00:00Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zal de doelgroep van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker nog dit jaar met twee geboortejaren uitgebreid worden. Deze uitbreiding wordt mogelijk gemaakt met een bijkomend budget van 300.000 euro.

Bron: Jo Vandeurzen (Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker breidt uit naar 53- en 54-jarigen)

Lees meer

Meer dan 2.500 geïnteresseerden bereikt via de kick-off’s van voorlopig 37 eerstelijnszones

Na de goedkeuring van de dossiers zijn de lokale indieners aan de slag gegaan met de opstart van de eerstelijnszones. Dit gebeurde meestal met een kick-off waarbij het werkveld breed werd uitgenodigd. Een dikke pluim voor de lokale trekkers die daar hun schouders onder hebben gezet! Kijk en lees even mee hoe de transitiecoaches dit hebben ervaren.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Meer dan 2.500 geïnteresseerden bereikt via de kick-off’s van voorlopig 37 eerstelijnszones)

Lees meer

Zorg- en welzijnswerkers verenigen zich in 60 eerstelijnszones

Zorg- en hulpverleners, welzijnswerkers en lokale besturen hebben zich de afgelopen weken verenigd in 60 eerstelijnszones. Elke gemeente in Vlaanderen maakt nu deel uit van een eerstelijnszone. De Vlaamse Regering heeft ook het voorstel goedgekeurd om elke eerstelijnszone een projectsubsidie toe toekennen van 12.000 euro als werkingsbudget.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Zorg- en welzijnswerkers verenigen zich in 60 eerstelijnszones)

Lees meer

Volgend schooljaar nieuw vaccin met bredere bescherming voor HPV-vaccinatie

Sinds 2010 kunnen meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs zich gratis laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus of HPV, een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De laatste jaren gebeurde dat met het vaccin Cervarix®. Vanaf 1 juli en dus in het schooljaar 2018-2019 biedt de Vlaamse overheid voor de HPV-vaccinatie het vaccin Gardasil 9® gratis aan. Dat vaccin beschermt tegen meer types van het HPV-virus, ook tegen twee types die genitale wratten veroorzaken.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Volgend schooljaar nieuw vaccin met bredere bescherming voor HPV-vaccinatie)

Lees meer