Zorginfo

GZA Ziekenhuizen focust extra op valincidenten tijdens “Week van de valpreventie”

Valincidenten zijn een vaak voorkomend probleem. Jaarlijks valt één op drie senioren in Vlaanderen. 2% tot 17% van de patiënten valt minstens een keer tijdens zijn of haar opname in het ziekenhuis. GZA Ziekenhuizen wil de hoeveelheid valincidenten zien dalen. Dat gebeurt voornamelijk door patiënten, bezoekers en medewerkers te informeren en te sensibiliseren over de risico’s die vallen met zich meebrengt. Tijdens de “Week van de valpreventie” zet GZA Ziekenhuizen het vermijden van valincidenten extra in de kijker.

Huidige werkwijze

“Onze verpleegkundigen screenen systematisch alle gehospitaliseerde patiënten”, verduidelijkt Inge Van Deun (ergotherapeute valpreventie bij GZA Ziekenhuizen). “Bij een valrisico brengen we alle valrisicofactoren in kaart en starten we valpreventieve maatregelen (bv. educatie geven, gebruik van antislipsokken…)”. Ook binnen onze ambulante patiëntenpopulatie screenen we bepaalde risicogroepen en, indien nodig, starten we valpreventiemaatregelen op.

Extra focus

GZA Ziekenhuizen wil ook dit jaar actief deelnemen aan de “Week van de Valpreventie”. In de week van 22 april vergroot het ziekenhuis dan ook haar focus op sensibilisering rond valpreventie met een aantal acties:
• Infostand in de inkomhal op campus Sint-Augustinus (dinsdag 23 april). Hier vinden bezoekers o.a. affiches, brochures en folders, hulpmiddelen en een quiz.
• Postkaarten die bezoekers kunnen meenemen, affiches in de bezoekersliften en valpreventiemaatregelen op de digitale schermen van de 3 campussen, geven extra informatie.
• Op elke campus van GZA Ziekenhuizen voorzien we ook een educatieve kamer waar patiënten en hun familie, alsook medewerkers terecht kunnen voor extra informatie over valpreventie (affiches, brochures en folders, checklijsten, hulpmiddelen, een quiz…).

Achtste editie “Week van de valpreventie”

De achtste editie van de “Week van de valpreventie” staat voor de deur en gaat door van 22 t.e.m. 28 april 2019, met als slogan “Laat angst om te vallen je leven niet bepalen!’. Tijdens deze week ligt de focus op valangst. Een val maakt heel wat ouderen angstig. En dat veroorzaakt gemakkelijk een volgende valpartij. Maar een groot deel van de valincidenten kan je vermijden

Bron: Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) (GZA Ziekenhuizen focust extra op valincidenten tijdens “Week van de valpreventie”)

Lees meer

De Vlaamse toezichtscommissie is volwaardige toezichthoudende autoriteit

Met de publicatie van de aanstelling van de nieuwe leden in het Belgisch Staatsblad werd de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) een toezichthoudende autoriteit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze heeft daarmee dezelfde taken en bevoegdheden als de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, maar voor de Vlaamse bestuursinstanties.

Alle nieuwe bepalingen in het e-Govdecreet treden nu ook in werking. Alle Vlaamse bestuursinstanties moeten zich voor alles wat de AVG betreft in principe enkel tot de VTC wenden. Dat geldt ook voor burgers die vragen hebben over de naleving van de AVG door Vlaamse bestuursinstanties.

Bron: Flanders Care (De Vlaamse toezichtscommissie is volwaardige toezichthoudende autoriteit)

Lees meer

Week van de Valpreventie (22 tot 28 april)

Jan Palfijn Gent leert ouderen vallen en weer opstaan tijdens de Week van de Valpreventie

Tijdens de jaarlijkse Week van de Valpreventie van 22 tot 28 april organiseren de kinesisten en ergotherapeuten van AZ Jan Palfijn Gent verschillende activiteiten rond valpreventie.

Ze laten patiënten en bezoekers via actieve workshops kennis maken met valtraining, bieden ondersteuning voor een betere mobiliteit van geriatrische en revaliderende patiënten en werken aan een beter evenwicht met tai chi-sessies. 

Met deze themaweek wil AZ Jan Palfijn mensen bewust maken van situaties die een risico met zich meebrengen om te vallen én tegelijkertijd wijzen op de positieve invloed van valtraining en bewegen.

Het is belangrijk om ouderen bewust te maken van valrisico’s.  Zij vallen immers vaker en bij hen zijn de gevolgen vaak groter met verhoogd risico op botbreuken of zelfs overlijden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat valpreventie de frequentie van valincidenten significant doet dalen én leidt tot minder ernstige gevolgen wanneer men toch ten val komt.

Voor meer informatie over de week van de valpreventie kan u ook terecht op de website www.valpreventie.be.

Bekijk hier in detail het programma: 

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Week van de Valpreventie (22 tot 28 april))

Lees meer

Neem deel aan de oproep van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

PIO lanceert een nieuwe projectoproep.  De projectvoorstellen richten zich op de ontwikkeling of aankoop van innovatieve oplossingen die een antwoord bieden op specifieke noden of uitdagingen van de overheid of van de ruimere publieke sector in Vlaanderen.

Projectvoorstellen met voldoende relevantie en innovatief potentieel, kunnen in aanmerking komen voor begeleiding en cofinanciering door PIO.

De deadlines voor projectvoorstellen in 2019 zijn 14 juni en 13 december.

Interesse?  De volledige omschrijving en de oproepdocumenten is te vinden op de website van PIO via volgende link: http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/oproep-tot-projectvoorstellen 

Bron: Flanders Care (Neem deel aan de oproep van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten)

Lees meer

Symposium 13 mei – Het Belgisch psycho-medisch-sociaal Trans- en Inter- netwerk

Op maandag 13 mei vindt in ons ziekenhuis een symposium plaats over het Belgisch psycho- medisch-sociaal trans- en inter- netwerk. Dat netwerk werd opgericht door Genres pluriels in functie van transgenders en intersekse personen in België. Het netwerk verwijst transgenders en intersekse personen enkel door naar dienstverleners die opgeleid zijn om op een respectvolle en niet-pathologiserende manier met hen om te gaan. AZ Jan Palfijn sluit aan bij het netwerk en ondertekent die avond het charter. AZ Jan Palfijn erkent daarmee ten volle de rechten van transgenders en intersekse personen en is ervan overtuigd dat het ziekenhuis als zorgverstrekker een voorbeeldrol moet spelen om meer respect voor hen af te dwingen. Het symposium start om 18 uur en is gratis. Reservatie noodzakelijk via contact@genrespluriels.be

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Symposium 13 mei – Het Belgisch psycho-medisch-sociaal Trans- en Inter- netwerk)

Lees meer

Jobavond ICT op maandag 29 april

Zin om mee te bouwen aan hoogtechnologische zorg en een optimale patiëntenervaring? Ga je graag creatief aan de slag met enthousiaste collega’s? Maak jij van de komende grote projecten zoals het nieuwe elektronische patiëntendossier en de transitie naar de cloud mee een succes? Wil je meesurfen op de nieuwe golf van digitalisering?
Kom dan zeker naar onze jobavond op campus Sint-Augustinus (Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk). We verwachten je tussen 17 uur en 19 uur met een rondleiding om 17.30 uur en om 18.30 uur. We voorzien ook een hapje en een drankje! Inschrijven is niet nodig.
Vragen? Contacteer de dienst talentbeheer via 03 443 42 50 of via jobsite@gza.be.

Bron: Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) (Jobavond ICT op maandag 29 april)

Lees meer

Pleegzorg: sterker en flexibeler

De pleegzorg in Vlaanderen wordt verder versterkt. Op de laatste ministerraad van de Vlaamse Regering voor het paasreces werd dit principieel goedgekeurd. Het besluit bevat een aantal maatregelen om pleegzorg verder inhoudelijk te versterken en vlotter te laten combineren met andere vormen van hulp. Het ontwerpbesluit voorziet in de mogelijkheid om pleegzorg flexibeler te laten…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/pleegzorg-sterker-en-flexibeler/

Lees meer

Vlaanderen bepaalt subquota voor artsen

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 5 april 2019 principieel het besluit goed voor de oprichting van een Vlaamse planningscommissie medisch aanbod. Deze Vlaamse planningscommissie zal vanaf het academiejaar 2021 de zogeheten subquota opstellen die bepalen hoeveel artsen en tandartsen aan de verdere opleiding voor een bepaalde specialisatie mogen beginnen.

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/vlaanderen-bepaalt-subquota-voor-artsen-2/

Lees meer

Symposium 16 mei – Hereditair angio-oedeem

Op donderdag 16 mei organiseren het AZ Jan Palfijn Gent en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen een informatieavond voor patiënten en (huis)artsen over hereditair angio-oedeem. Tijdens dit symposium staan we stil bij de praktische aanpak en nieuwe behandelingen voor deze zeldzame aandoening. Wij nodigen u van harte uit op het symposium!

PROGRAMMA

19.00 uur          Ontvangst met drankje en broodjes

19.30 uur          Correcte aanpak van hereditair angio-oedeem                         Prof. dr. Didier Ebo, internist – allergoloog AZ Jan Palfijn Gent en UZ Antwerpen

21.00 uur          Afsluitende receptie

PRAKTISCH

Datum: donderdag 16 mei 2019
Tijdstip: 19 tot 21 uur
Locatie: AZ Jan Palfijn Gent (Watersportlaan 5, 9000 Gent) – Groot Auditorium (straat 114, 1ste verdieping)
Voor artsen: accreditatie in aanvraag
U kan parkeren op de parking van het ziekenhuis en krijgt een uitrijticket waarmee u gratis kan buitenrijden.
Klik hier om u in te schrijven! Inschrijven is gratis en kan tot donderdag 9 mei.

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Symposium 16 mei – Hereditair angio-oedeem)

Lees meer

Mazelenvaccinatie: betrouwbaar en levensreddend

Naar aanleiding van nieuwsitems waarbij het mazelenvaccin in een negatief daglicht geplaatst werd, willen we hier correcte informatie geven. Het vaccin tegen mazelen, bof en rubella is een zeer goed en veilig vaccin dat al vele jaren bestaat. Qua bijwerkingen zijn die vergelijkbaar met andere vaccins, namelijk vooral wat lokale pijn, roodheid en zwelling en eventueel wat koortsig de eerste paar dagen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Mazelenvaccinatie: betrouwbaar en levensreddend)

Lees meer

Kinderdagverblijven kunnen vanaf 2020 meerdere tarieven combineren

De Vlaamse Regering geeft kinderopvanginitiatieven vanaf 2020 de mogelijkheid naast het inkomenstarief ook een vrij tarief in te voeren. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin komt hiermee tegemoet aan een wens van de kinderdagverblijven voor meer organisatorische flexibiliteit. “De versoepeling biedt de kinderdagverblijven ook de gelegenheid om een grotere sociale verscheidenheid te…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/kinderdagverblijven-kunnen-vanaf-2020-meerdere-tarieven-combineren-/

Lees meer