Zorginfo

Psychologische zorg terugbetaald voor 120.000 patiënten

Minister De Block komt tegemoet aan een vraag die al heel lang leeft: de terugbetaling van een psychologische raadpleging. De minister zet historische stappen vooruit in de geestelijke gezondheidszorg. In 2016 is het beroep van klinisch psycholoog officieel erkend. Nu volgt de terugbetaling van psychologische hulp voor zo’n 120.000 patiënten. “We maken psychologische hulp toegankelijker en zorgen er voor dat veel psychologische problemen vroegtijdig kunnen opgevangen en behandeld worden” zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Lees meer

Bereid je voor op de zomer: Vlaams warmteactieplan van start

De zomer is in aantocht. Voor veel mensen zijn warme dagen aangenaam, maar voor kwetsbare groepen zijn ze vaak hinderlijk en zelfs gevaarlijk. Daarom vraagt Zorg en Gezondheid aan lokale organisaties om van 15 mei tot 30 september extra waakzaam te zijn en zich voor te bereiden op erg warme dagen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Bereid je voor op de zomer: Vlaams warmteactieplan van start)

Lees meer

Minister Vandeurzen zet schouders mee onder versterkte omkadering door directe inzet van bijkomend personeel

2018-05-07 00:00:00Minister Vandeurzen erkent dat de opvoeders in voorzieningen voor minderjarigen met een handicap geconfronteerd worden met complexer wordende problemen en stelde vandaag op een overleg met de vakbonden dat hij een belangrijke extra inspanning doet om daaraan tegemoet te komen. Er komen op korte termijn in totaal 500 jobs bij voor de sector personen met een handicap en de jeugdhulp. Ook zal er geïnvesteerd kunnen worden in aan de doelgroep aangepaste infrastructuur.

Bron: Jo Vandeurzen (Minister Vandeurzen zet schouders mee onder versterkte omkadering door directe inzet van bijkomend personeel)

Lees meer

Vlaanderen legt eigen laag bovenop sociale zekerheid met Vlaamse sociale bescherming

2018-05-02 00:00:00Het Vlaams Parlement keurde woensdag 2 mei definitief het decreet goed over de Vlaamse sociale bescherming. Hiermee geeft het groen licht aan een van de meest grootschalige en unieke werven van deze Vlaamse Regering. Vlaanderen is een van de weinige regio’s die bovenop de federale sociale zekerheid een eigen sociale bescherming uitbouwt. De Vlaamse sociale bescherming doet voor de financiering een beroep op de solidariteit van iedereen die in Vlaanderen woont. 4,5 miljoen Vlamingen betalen jaarlijks 51 euro (of 26 euro voor mensen met een lager inkomen). Daarmee helpen ze 300.000 Vlamingen die zorg nodig hebben.

Bron: Jo Vandeurzen (Vlaanderen legt eigen laag bovenop sociale zekerheid met Vlaamse sociale bescherming)

Lees meer

Jo Vandeurzen bezoekt de rusthuisklas, een schoolvoorbeeld van vermaatschappelijking

2018-05-02 00:00:00Vandaag, op woensdag 2 mei, bracht Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een werkbezoek aan een uniek voorbeeld van vermaatschappelijking van de zorg. Het betreft een origineel intergenerationeel initiatief tussen een school en een woonzorgcentrum, met name een ‘rusthuisklas’. De kinderen van de plaatselijke basisschool uit Vinkt volgen zo op vastgelegde tijdstippen les bij de bewoners van het vlakbij gelegen woonzorgcentrum.

Bron: Jo Vandeurzen (Jo Vandeurzen bezoekt de rusthuisklas, een schoolvoorbeeld van vermaatschappelijking)

Lees meer

10.000 jobs extra in de Vlaamse zorgsector sinds begin legislatuur

2018-04-29 00:00:00De Vlaamse Regering investeert in de zorg voor wie dat nodig heeft. Dat uit zich in de extra budgetten die sinds 2014 bijkomend werden vrijgemaakt, namelijk 650 miljoen euro. Met dat geld is ook extra personeel in de zorgsector aangeworven. In 2014, bij het begin van deze legislatuur waren nog 132.000 mensen werkzaam in de Vlaamse zorgsector, vandaag zijn dat er bijna 142.000. Dat betekent een stijging van 10.000 VTE op 4 jaar tijd.

Bron: Jo Vandeurzen (10.000 jobs extra in de Vlaamse zorgsector sinds begin legislatuur)

Lees meer

Vlaamse Regering en publieke en non-profit woonzorgcentra engageren zich in gezamenlijke ambities

2018-04-27 00:00:00Met het oog op de realisatie van een duurzame, kwaliteitsvolle, toegankelijke en beschikbare residentiële ouderenzorg sloten de Vlaamse Regering, op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en de vertegenwoordigers van de representatieve koepels van de residentiële ouderenzorg, vandaag een protocolakkoord af. Hiermee willen ze expliciet uiting geven aan hun wederzijdse intenties en goodwill in de realisatie van de acties die zijn opgenomen in de conceptnota ‘Residentiële ouderenzorg, een échte thuis voor kwetsbare personen. Een stevige uitdaging voor de samenleving én zorgaanbieders’.

Bron: Jo Vandeurzen (Vlaamse Regering en publieke en non-profit woonzorgcentra engageren zich in gezamenlijke ambities)

Lees meer

Mantelzorgers in de bloemetjes naar aanleiding van 'Gevoel voor Tumor'

Zorg en Gezondheid, Kom op tegen Kanker en één zetten mantelzorgers in de bloemetjes naar aanleiding van ‘Gevoel voor Tumor’.

Het salon van Tristan reisde van ziekenhuis naar ziekenhuis. In de zetel krijgen mantelzorgers hun momentje en krijgen ze ook het ‘complimentenfilmpje’ te zien.

 

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Mantelzorgers in de bloemetjes naar aanleiding van 'Gevoel voor Tumor')

Lees meer