Zorginfo

Binnenkort babyspullen ontlenen in Geel & Aartselaar met eerste Antwerpse babytheken

Eind juli lanceerde de Provincie Antwerpen samen met Netwerk Bewust Verbruiken een oproep naar Antwerpse gemeenten en steden om een Babytheek in te richten. Geel en Aartselaar werden geselecteerd om met het project van start te gaan. Binnenkort zullen zij stappen zetten om zo’n handig uitleensysteem op te zetten voor babyspullen die ouders slechts kort nodig hebben.

Lees meer

Slimme sensoren in Olens woonzorgcentrum: eerste resultaten zijn bijzonder positief

Een proefproject met slimme sensoren in de kamers van de meest zorgbehoevende bewoners van woonzorgcentrum Zilverlinde in Olen levert bijzonder goede resultaten af. Dat blijkt uit een eerste evaluatie. De bewoners voelen zich veiliger en hebben een betere nachtrust. In een volgende fase wordt bekeken hoe dit initiatief uitgebreid kan worden naar andere plaatsen in de gemeente. ‘Slimme sensoren in de zorg’ kan rekenen op steun van het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen.

Lees meer

Testlab in Wilrijk moet meer mensen naar een baan in de zorgsector leiden

Woensdag 26 september stellen provincie Antwerpen, stad Antwerpen en VDAB aan verschillende zorgprofessionals het toekomstige testlab voor de zorg voor. In dit testlab, een realistische oefenomgeving, ervaren studenten en volwassenen die een zorgopleiding volgen via allerlei realistische simulaties hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ook medewerkers van zorgbedrijven kunnen er hun kennis bijschaven en leren bij over de nieuwste zorgtechnologieën. Bedrijven die in de sector actief zijn, kunnen er hun producten uittesten.

Lees meer

Financiële ondersteuning voor personen met jongdementie

Naar schatting hebben 1.800 mensen in Vlaanderen een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). De ondersteunende zorg voor hen is in Vlaanderen de afgelopen jaren sterk uitgebreid, maar voor een deel van hen is de financiële draagkracht onvoldoende en dreigt hun gezin in een precaire situatie verzeild te geraken, in het bijzonder…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/financiele-ondersteuning-voor-personen-met-jongdementie/

Lees meer

Walkabilityscore-tool helpt gemeentebesturen buurten gezonder te maken

Dit nieuwe online instrument brengt in kaart in welke mate de mensen in een buurt worden aangezet om zich op een actieve manier te verplaatsen. Met de score kunnen lokale besturen en ruimtelijke planners bepalen in welke buurten welke maatregelen aangewezen zijn zodat mensen zich meer te voet of met de fiets verplaatsen in plaats van met de auto.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Walkabilityscore-tool helpt gemeentebesturen buurten gezonder te maken)

Lees meer

Jaarverslag Jeugdhulp 2017: extra investeringen en evaluatie

Steeds meer jongvolwassenen doen een beroep op de jeugdhulp en pleegzorg blijft een sterke groei kennen: dat zijn de twee meest opvallende trends uit het derde intersectoraal jaarverslag jeugdhulp. De beleidsmatige keuze om vooral in de laagdrempelige jeugdhulp te blijven investeren, wordt bevestigd. Hoe vroeger je ingrijpt, hoe beter. Om de vele uitdagingen in de…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/jaarverslag-jeugdhulp-2017-extra-investeringen-en-evaluatie-/

Lees meer

Onkostenvergoeding wordt verhoogd voor vrijwilligers in sport, niet-dringend ziekenvervoer en nacht- & dagopvang

Ons land kent ongeveer 1 miljoen vrijwilligers. Voor eventuele kosten te dekken die verbonden zijn aan vrijwilligerswerk is een onkostenvergoeding mogelijk. “Het maximumbedrag wordt binnenkort van 1364 euro opgetrokken naar 2500 euro voor 3 specifieke sectoren.” vertelt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Lees meer

KINA opent zorgboerderij voor dak- en thuislozen

KINA, het kenniscentrum van 29 OCMW’s in het arrondissement Antwerpen, opent op donderdag 14 september met steun uit het Platteland Plus-fonds van de provincie Antwerpen en Vlaanderen een zorgboerderij in Boechout. Personen die omwille van een dringende hulpvraag (huisbrand, relationele problemen, uithuiszetting, financiële kwesties…) dakloos worden, kunnen al terecht in de noodbedden van KINA. Wie nood heeft aan een meer langdurige ondersteuning, wordt voortaan opgevangen op de zorgboerderij.

Lees meer

Decreet legt fundament voor geestelijke gezondheidszorg van de toekomst

De Vlaamse Regering heeft vrijdag 14 september 2018 het Ontwerpdecreet Geestelijke Gezondheid principieel goedgekeurd. Het decreet omvat alle bestaande regelgeving van de sectoren in de geestelijke gezondheidszorg. Ook de krijtlijnen van het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid worden daarmee definitief vastgelegd. Nieuwe concepten als netwerken, functies en programma’s, maar ook ervaringsdeskundigheid zijn in het decreet kernbegrippen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Decreet legt fundament voor geestelijke gezondheidszorg van de toekomst)

Lees meer