Zorginfo

Verscherpt toezicht bij woonzorgcentra met aanhoudende en ernstige kwaliteitsproblemen

Het jaarverslag 2018 van de Woonzorglijn werd vandaag gepubliceerd. Gelijktijdig maakte Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bekend dat hij aan Zorginspectie en het agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht heeft gegeven om een systeem van verhoogd toezicht op scherp te stellen bij woonzorgcentra die aanhoudend tekorten of ernstige klachten lieten optekenen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Verscherpt toezicht bij woonzorgcentra met aanhoudende en ernstige kwaliteitsproblemen)

Lees meer

Week van de Vrijwilliger (23 februari tot 3 maart 2019)

De 50 vrijwilligers die actief zijn binnen het AZ Jan Palfijn Gent zijn voor onze organisatie en patiënten onmisbaar. Tijdens de 33ste Week van de Vrijwilliger van 23 februari tot 3 maart 2019 zetten we onze vrijwilligers extra in de bloemetjes en bedanken we hen met een attentie, gemaakt door onze PAAZ-afdeling, en een vrijwilligersfeest. Vrijwilliger, je bent een supertalent! Bedankt!

 

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Week van de Vrijwilliger (23 februari tot 3 maart 2019))

Lees meer

Meer armslag voor preventieve gezondheidszorg in gemeenten

Veel lokale besturen ondernemen acties en projecten om hun inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Maar vooral in kleinere gemeenten ontbreekt het soms aan personeel en middelen om die preventiewerking structureel te voeren in het lokale beleid. Daarom heeft de Vlaamse Regering gisteren principieel beslist om gemeenten te ondersteunen met een subsidie voor lokale preventiewerking, met nog extra geld voor kwetsbare groepen. Daarmee kunnen gemeenten personeel inzetten voor hun preventiewerking.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Meer armslag voor preventieve gezondheidszorg in gemeenten)

Lees meer

Watersportlaan afgesloten van 11 maart tot begin mei

Tussen 11 maart en begin mei zijn er wegenwerken aan de Watersportlaan. De volledige straat wordt tijdens de werken afgesloten voor alle verkeer. Enkel fietsers en voetgangers kunnen nog via het fiets- en voetpad het ziekenhuis bereiken langs de Watersportlaan.
De toplaag wordt er vernieuwd, er worden vier rijbaankussens geplaatst ter hoogte van het nieuwe dierenasiel en de greppel ter hoogte van de hoofdingang van AZ Jan Palfijn wordt vernieuwd.Toegang en inrit naar ons ziekenhuis verloopt tijdens de werken via de Henri Dunantlaan (inrit aan kinderdagverblijf Kobe en Nanou). Overal op de ziekenhuissite wordt éénrichtingsverkeer ingesteld vanaf de inrit tot de uitrit langs de Henri Dunantlaan. Volg de pijlen wegomleiding.
Het openbaar vervoer ondervindt geen hinder door de werken. De werken duren maximaal tot begin mei.
 

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Watersportlaan afgesloten van 11 maart tot begin mei)

Lees meer

AZ Jan Palfijn Gent houdt brandoefening voor personeel

Vandaag, 19 februari 2019, houdt AZ Jan Palfijn Gent een brandoefening. Dit is een onderdeel van het noodplanningsbeleid van het ziekenhuis om de organisatie en medewerkers voor te bereiden op noodsituaties.

De oefening vindt plaats in een ruimte zonder patiënten zodat de normale werking van het ziekenhuis niet verstoord wordt. Aan de oefening nemen verschillende diensten deel. Zeventien acteurs spelen de rol van patiënt.

Het doel van de oefening is het intern noodplan van het AZ Jan Palfijn Gent grondig testen. De communicatie tussen de verschillende actoren is bij een incident of ramp van cruciaal belang en wordt bij deze brandoefening ruim geëvalueerd.

Vooraf werd een realistisch rampscenario uitgewerkt. Rampenbestrijding oefenen is de ideale manier om na te gaan of het noodplan effectief werkt. De coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten en de samenwerking met externe partners worden dankzij dit soort oefeningen nog beter op elkaar afgestemd.

Bestuurder-directeur Ann Wynant: “Oefeningen zoals deze trainen de deelnemers in het beter vertrouwd geraken met de noodprocedures. Uiteindelijke doelstelling is dat alle betrokkenen door frequent te oefenen een zekere routine verwerven waardoor vlotter en adequater kan opgetreden worden bij een echte noodsituatie.”

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (AZ Jan Palfijn Gent houdt brandoefening voor personeel)

Lees meer

L’UZ Brussel a du travail pour plus de 90 nouveaux collègues motivés

L’UZ Brussel a du travail pour plus de 90 nouveaux collègues pour assurer des soins de qualité aux patients et tout le soutien possible qui va de pair. Outre les profils de soins classiques comme infirmiers, laborantins, collaborateurs en imagerie médicale et médecins, l’hôpital académique est également à la recherche d’oiseaux rares et de talents pour de nombreux autres profils de soutien comme des informaticiens, des techniciens, des collaborateurs administratifs et logistiques. Les tendances dans les soins ne sont pas étrangères à ce besoin croissant en dispensateurs de soins. A cette fin, l’hôpital lance une campagne de recrutement et un nouveau site internet de recrutement www.uzbrusselwerkt.be. Trente collègues issus de différents services de l’hôpital y témoignent de la façon dont ils vivent leur job à l’UZ Brussel.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (L’UZ Brussel a du travail pour plus de 90 nouveaux collègues motivés)

Lees meer

UZ Brussel heeft werk voor meer dan 90 nieuwe collega’s met goesting

Het UZ Brussel heeft werk voor meer dan 90 nieuwe collega’s om de klok rond in te staan voor kwaliteitsvolle patiëntenzorg en alle mogelijke ondersteuning die daarmee gepaard gaat. Naast de typische zorgprofielen zoals verpleegkundigen, laboranten, medische beeldvormers en artsen is het universitair ziekenhuis ook op zoek naar witte raven en talent voor tal van ondersteunende profielen zoals ICT’ers, technici, administratieve en logistieke medewerkers. De trends in de zorg zijn niet vreemd aan de toenemende behoefte aan zorgverleners. Het ziekenhuis lanceert daarvoor een rekruteringscampagne en een nieuwe wervingswebsite www.uzbrusselwerkt.be. Dertig collega’s uit diverse hoeken van het ziekenhuis getuigen hoe zij werken in het UZ Brussel ervaren.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (UZ Brussel heeft werk voor meer dan 90 nieuwe collega’s met goesting)

Lees meer

Boompollenallergie? Prof. dr. Ebo geeft advies

Momenteel kent Vlaanderen temperaturen die aan lente doen denken. Voor sommigen zijn die lentekriebels minder aangenaam. De hazelaar en els staan al in bloei en hun stuifmeel kan bij patiënten met een boompollenallergie neus- en oogklachten veroorzaken die bekend staan als hooikoorts.
Het advies van prof. dr. Ebo van AZ Jan Palfijn Gent voor deze patiënten is duidelijk en eenvoudig: Start tijdig je medicatie. Zo kan je vervelende klachten voorkomen.

Meer info over allergieën
 

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Boompollenallergie? Prof. dr. Ebo geeft advies)

Lees meer

Hoe een zorgbudget het verschil maakt – campagne over de Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse overheid en Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceert vandaag een informatiecampagne die uitlegt hoe de Vlaamse sociale bescherming de levenskwaliteit verbetert voor meer dan 300.000 zorgbehoevende mensen in Vlaanderen. Een viertal getuigen vertellen in korte videospotjes hoe het zorgbudget voor hen een verschil maakt.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Hoe een zorgbudget het verschil maakt – campagne over de Vlaamse sociale bescherming)

Lees meer