Zorginfo

Vlaamse sociale bescherming zal 4 miljard euro omvatten

2018-01-19 00:00:00De Vlaamse Regering keurde vrijdag 19 januari 2018 definitief het decreet goed over de Vlaamse sociale bescherming. Dat decreet voorziet dat vanaf 2019 stap voor stap nieuwe onderdelen worden toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Met al die onderdelen zal het in totaal gaan over een budget van bijna 4 miljard euro. De jaarlijkse, solidaire zorgpremie die iedereen in Vlaanderen betaalt, zal een recht openen op heel wat tegemoetkomingen voor zorg. In februari start alvast een bekendmakings- en informatiecampagne over de Vlaamse sociale bescherming.

Bron: Jo Vandeurzen (Vlaamse sociale bescherming zal 4 miljard euro omvatten)

Lees meer

Nieuwe projecten Onlinehulp bekend

In augustus 2017 lanceerde Flanders’ Care opnieuw de projectoproep onlinehulp met als thema: ‘Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid – blended hulp’,  

16 dossiers waren ontvankelijk.

Op 17 november kwam de jury samen en koos volgende vijf projecten:

  • Online anoniem chatten en online zelfregulatie integreren in de huidige ondersteuning en begeleiding van de cliënt – hoofdindiener MFC De Hagewinde
  • Chathulp autisme – hoofdindiener Tanderuis
  • Blended hulpverlening als hefboom in het herstelgericht werken let druggebruikers – hoofdindiener Katarsis
  • Blended buddywerking voor interlandelijke en binnenlands geadopteerden – hoofdindiener Steunpunt Adoptie
  • Implementatie van het onlinedagboek op het psychiatrisch dagziekenhuis De Pendel in samenwerking met een langdurig mobiel behandelteam en Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg – hoofdindiener PC Menen

Naast een financiële ondersteuning van 16.000 € krijgen de projecten begeleiding van het intersectoraal aanspreekpunt onlinehulp voor welzijns- en gezondheidsorganisaties, Knooppunt-Online.

 

Bron: Flanders Care (Nieuwe projecten Onlinehulp bekend)

Lees meer

Schrijf je in voor het Innovatiefestival voor Zorg en Welzijn

Logo dag van de zorg

Dag van de Zorg en In4care slaan de handen in elkaar en organiseren i.s.m. Flanders’ Care tijdens de week van de zorg op dinsdag 13 maart op de Corda Campus in Hasselt het allereerste Innovatiefestival

Het Innovatiefestival biedt naast inspirerende infostanden en live radio met Hautekiet (Radio 1), de kans om onder leiding van 15 top coaches met zorgprofessionals, beleidsmakers, kennisinstellingen, zorggebruikers en studenten op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen voor bestaande problemen in de zorg.

Minister Jo Vandeurzen geeft de aftrap. Joris Hessels zal het geheel aan elkaar praten en de “ideaton” in goede banen leiden.

Per sessie zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Snel inschrijven is dus de boodschap.

Meer informatie vind je op de website van de Dag van de Zorg: dagvandezorg.be/innovatiefestival

 

Bron: Flanders Care (Schrijf je in voor het Innovatiefestival voor Zorg en Welzijn)

Lees meer

Leef zonder filter – zelfzorgcampagne zet jongeren aan om te praten over geestelijke gezondheid

Deze campagne, met als boegbeeld Nora Gharib, richt zich op jongeren van 16 tot 24 jaar. De boodschap is duidelijk: ga het gesprek aan met vrienden, familie, klasgenoten,… als je je niet helemaal fit in je hoofd voelt. Ongeacht de sociale media: durf te leven zonder filter.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Leef zonder filter – zelfzorgcampagne zet jongeren aan om te praten over geestelijke gezondheid)

Lees meer

'Leef zonder filter’: zelfzorgcampagne zet jongeren aan om te praten over geestelijke gezondheid

2018-01-15 00:00:00Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is de insteek van de nieuwe campagne rond geestelijke gezondheid die Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag lanceert. Dit initiatief, met als boegbeeld Nora Gharib, richt zich specifiek op jongeren van 16 tot 24 jaar. De boodschap is duidelijk: ga het gesprek aan met vrienden, familie, klasgenoten,… als je je niet helemaal fit in je hoofd voelt. Ongeacht de sociale media: durf te leven zonder filter. De campagne geeft meteen een aantal tips mee om de mentale weerbaarheid, de veerkracht, te verhogen.

Bron: Jo Vandeurzen ('Leef zonder filter’: zelfzorgcampagne zet jongeren aan om te praten over geestelijke gezondheid)

Lees meer

Procesbegeleiding voor preventie binnen Zorg en Welzijn

Situering en beschrijving van het project

Het project ‘procesbegeleiding Preventie in Zorg en Welzijn’ kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’.

Binnen die doelstelling zijn subdoelstellingen geformuleerd voor goed bestuur, voor een preventief gezondheidsbeleid rechtstreeks naar de burger en in verschillende maatschappelijke sectoren, de zogenaamde settings, zoals: gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn, gezonde buurt.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Procesbegeleiding voor preventie binnen Zorg en Welzijn)

Lees meer