Alle artikels in: Ziekenhuizen

Behandeling van zieke aortaklep via de lies kan nu nog veiliger

Aortaklepstenose is een vaak voorkomende klepziekte. Het hart moet daardoor harder werken om het bloed door de vernauwde aortaklep naar het lichaam te pompen. Dit kan op termijn tot onbehandelbaar hartfalen leiden.Vroeger was de enige behandelingsoptie een heelkundige vervanging van de klep. Daarbij diende het borstbeen geopend te worden, met gebruik van een hart-longmachine. Nieuwe technieken laten sinds een tiental jaar toe de klep te vervangen door een bioprothese via een katheter die wordt ingebracht in de lies. Dankzij deze techniek konden patiënten behandeld worden die een te hoog risico vertoonden op moeizaam herstel na de ingreep. De methode via de lies heeft echter ook risico’s op complicaties. Zo is er een gekend risico op beroerte, liesbloeding en nood aan een pacemaker door de ingreep. 

Nieuw filtersysteem reduceert kans op beroerte
Met nieuwe technieken en materialen wordt er voortdurend naar gestreefd om deze complicaties verder te verminderen en het resultaat van de ingreep te optimaliseren. Het Hartcentrum van AZ Maria Middelares poogt steeds om deze zo vroeg mogelijk aan te bieden aan de patiënt. Een primeur in België is het nieuwe filtersysteem dat tijdens de procedure in de halsbloedvaten wordt geplaatst en het risico op een beroerte tot een minimum herleidt. In november 2018 werd dit systeem voor het eerst in het Hartcentrum gebruikt.

Andere belangrijke evoluties die de veiligheid en het comfort ten goede komen
– In 2010 plaatste het Hartcentrum van AZ Maria Middelares voor het eerst een klepprothese via de lies. Dit vormde een eerste mijlpaal in het TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) programma van AZ Maria Middelares.
– Door gebruik van de nieuwste bioprotheses ging het resultaat verder vooruit en daalde het risico op complicaties (bv. de noodzaak voor een pacemaker) sterk.
– Bewijs uit klinische studies liet een evolutie toe in de patiëntselectie: van inoperabele patiënten naar patiënten met lager operatief risico.
– Door het gebruik van de meest recente introductiekatheters kunnen ook patiënten met nauwere liesslagaders veilig en succesvol worden behandeld.
– De verbeterde technieken en toenemende expertise laten nu ook toe de procedure uit te voeren onder lokale verdoving, wat het herstel na de ingreep verder versnelt.

woensdag, 5 december, 2018 – 09:30

Bron: Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares, Gent (Behandeling van zieke aortaklep via de lies kan nu nog veiliger)

Lees meer

3.700 bomen en struiken vormen nieuw bos AZ Jan Palfijn Gent

Deze week plantte de groendienst van Stad Gent 3.700 bomen en struiken om een nieuw bos te creëren op het terrein van ons ziekenhuis. Door de aanplanting komen we tegemoet aan de verplichtingen voor boscompensatie na het rooien van bomen bij de grote verbouwingswerken van de afgelopen jaren.

Het nieuwe bos bevindt zich op het ziekenhuisterrein en bestaat uit twee delen. Het grootste stuk bevindt zich tussen de ziekenhuisparking en de Henri Dunantlaan, achter het Kinderdagverblijf Kobe en Nanou. De grote kastanjeboom die centraal op dat terrein staat, blijft behouden en vormt het centrum van het bos. Het tweede deel bevindt zich aan de overkant van de dienstweg, langs het restaurantgebouw van het ziekenhuis waar reeds enkele grotere bomen stonden.

De groendienst die de opdracht uitvoert koos voor jonge boompjes van 100 tot 120 centimeter waardoor het bos snel wat hoogte en dichtheid kan krijgen. Het bos bestaat uit inheemse soorten: eik, beuk, haagbeuk, zoete kers, esdoorn en linde. Aan de rand komen ook bessendragende struiken zoals meidoorn, Gelderse roos en hazelaar. In totaal gaan 3.700 boompjes de grond in, goed voor 8.425 m² bos. We investeren zo’n 7.500 Euro in de aanplanting van het bos.

Onze voorzitter, Rudy Coddens: “Met de aanplanting van het bos komt het ziekenhuis tegemoet aan haar wettelijke verplichting maar het is ook, en vooral, een meerwaarde voor de patiënten, bezoekers en medewerkers die zullen kunnen genieten van een aangename, groene plek op het ziekenhuisterrein.”

Met het planten van bos kiezen we samen met Stad Gent ook voor een gezonde stad. Bossen zetten het broeikasgas CO2 om in zuurstof. Ze zorgen voor de opvang van fijn stof en bufferen extreme temperaturen. Zo spelen ze een belangrijke rol in het klimaat-neutraal maken van de stad. Daarnaast zijn het natuurlijk ook de leefplekken van heel wat planten en dieren.

 

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (3.700 bomen en struiken vormen nieuw bos AZ Jan Palfijn Gent)

Lees meer

Infosessie "Beter spreken met je dokter" (iedereen welkom)

Reeds in 400 voor Christus wist Hippocrates het al: tevredenheid over de dokter is belangrijk voor de genezing van de patiënt. Studies bevestigen ook vandaag dat een goede arts-patiëntrelatie leidt tot meer therapietrouw, minder herval, minder heropnames, meer tevredenheid en meer kwaliteit van leven.  

Datum 
din, 26/02/2019 – 15:00

Locatie 

OLV Ziekenhuis – Campus Aalst – Moorselbaan 164 – 9300 Aalst
Zaal Guernica 3 (volg de wegwijzers vanaf de Onthaalzone)
Gratis parking voorzien mits inschrijving

Contactpersoon 

Kathleen [dot] de [dot] beer [at] olvz-aalst [dot] be 
T. 053 72 42 28 

lees verder

Bron: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Aalst (Infosessie "Beter spreken met je dokter" (iedereen welkom))

Lees meer

MyGZA: een online portaal voor patiënten

Vanaf 2019 zullen patiënten zelf hun afspraken in het ziekenhuis kunnen inplannen, bekijken en annuleren via het online patiëntenplatform MyGZA. Naast het beheren van afspraken opent de toepassing in de toekomst mogelijk nog meer functionaliteiten voor patiënten.

Noodzaak

Dr. Frederic De Meulder (diensthoofd pediatrie): “De klassieke manier om een afspraak in het ziekenhuis te maken is per telefoon. De telefonische bereikbaarheid van het ziekenhuis is echter een probleem wegens de overbevraging van de afspraakbalies van onze campussen en diensten. Niet enkel schrikt dat onze patiënten af, de lange wachttijden werken ook demotiverend wanneer een patiënt het ziekenhuis wil verwittigen als een gemaakte afspraak niet kan doorgaan. In navolging van vele andere instanties in de openbare en commerciële sector, werd het tijd om onze patiënten een online portaal aan te bieden. Via die weg kan de patiënt op eenvoudige en laagdrempelige wijze in contact komen met ons ziekenhuis. De eerste logische toepassing van dat portaal bestaat dan ook uit een online afsprakenplatform waarmee patiënten de klok rond en zeven dagen per week afspraken kunnen maken, bekijken en annuleren. Later zullen we de functionaliteiten van het platform stap voor stap uitbreiden, conform de strategische doelstellingen van het ziekenhuis en van onze artsen.”

Een online patiëntenportaal

Wesley Mattheyses (analist en projectleider MyGZA): “MyGZA is een website waarop patiënten zich kunnen aanmelden om in contact te komen met het ziekenhuis. Eens aangemeld, komt de gebruiker terecht in een hoofdscherm, vanwaar hij kan doorklikken naar de verschillende functionaliteiten van het portaal. Bij de lancering, startend met de pilootdiensten pediatrie op campus Sint-Vincentius en gastro-enterologie, zal de belangrijkste functionaliteit een online afsprakenmodule zijn.

Via de afsprakenmodule zal de patiënt te allen tijde een overzicht kunnen raadplegen van al zijn bestaande afspraken, ongeacht of die in het ziekenhuis, telefonisch of via MyGZA werden gemaakt. Indien nodig kan de patiënt vanop het portaal een afspraak annuleren. De afsprakenmodule geeft de patiënt tevens de mogelijkheid om de voor hem meest geschikte nieuwe afspraak vast te leggen. Daarbij wordt rekening gehouden met de gewenste zorgverlener, een eventuele voorkeur voor een specifieke campus, het type consult en een eventuele voorkeur voor ochtend of namiddag. Op basis van de ingegeven voorkeuren kan de gebruiker vervolgens een beschikbaar tijdslot kiezen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken waarbij het gewenste medisch specialisme wordt geselecteerd in plaats van een specifieke zorgverlener. Op die manier kan een patiënt de snelst mogelijke afspraak bij een bepaalde medische dienst opzoeken en inplannen.”

Ontwerp met oog op breed gebruik

Wesley Mattheyses: “Online tools om afspraken te maken zijn alomtegenwoordig. Een groot verschil tussen de meer eenvoudige afspraaksystemen (zoals vaak te vinden bij bv. de huisarts) en de afsprakenmodule op MyGZA, is dat het MyGZA platform volledig geïntegreerd is met onze andere zorgtoepassingen. Daardoor kan het online profiel van gebruikers die reeds binnen het ziekenhuis gekend zijn, gekoppeld worden aan hun patiëntprofiel binnen de andere zorgapplicaties. Met het oog op het maken van afspraken betekent dat bijvoorbeeld dat de patiënt bij aankomst in het ziekenhuis na een online gemaakte afspraak, meteen door de onthaalkiosk kan worden doorverwezen naar de gewenste dienst. Dat opent ook de weg naar nieuwe functionaliteiten, zoals bv. het aanbieden van educatie en informatie op maat van de patiënt.
Minstens even belangrijk is dat MyGZA zo opgebouwd werd, dat ook een voor het ziekenhuis nog onbekende patiënt een MyGZA account kan aanmaken en zich online kan aanmelden. Die functionaliteit, die vaak afwezig is bij portalen van andere zorginstellingen, zorgt ervoor dat ook nieuwe patiënten online snel en eenvoudig afspraken in het ziekenhuis kunnen maken en beheren."

En wat met de online veiligheid?

Jesse Huyghe (GZA programmeur): “Recentelijk is er heel wat te doen rond veiligheid en privacy van online toepassingen. Ook MyGZA moet voldoen aan de opgelegde regels en normen. Bij de opbouw van het portaal besteedden we dan ook veel aandacht aan het in lijn zijn met de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Dat betekent dat we zowel technisch als functioneel de nodige maatregelen troffen om de confidentialiteit van de persoons- en patiëntgegevens te vrijwaren. Onze ICT-afdeling werkte daarvoor samen met een externe beveiligingsexpert.
Bijkomend organiseerden we een zogenoemde “penetratietest”, waarbij een ethische hacker op zoek ging naar eventuele kwetsbaarheden in het systeem. De meest veilige manier van aanmelden op MyGZA is door middel van de eID. Bovendien kan er op die manier meestal automatisch gekoppeld worden met het juiste patiëntprofiel. Verder heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om zich aan te melden door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Zo kunnen patiënten MyGZA ook gebruiken op mobiele toestellen zonder eID-lezer. Om ook de mobiele security te verhogen, onderzoeken we momenteel of we nog andere authenticatiemethodes kunnen inbouwen, zoals bijvoorbeeld de digitale identiteit ItsMe.“

Bron: Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) (MyGZA: een online portaal voor patiënten)

Lees meer

Breng steeds uw identiteitskaart mee naar het ziekenhuis en vermijd zo foutieve tarieven

Op basis van uw identiteitsbewijs en het hierop vermelde rijksregisternummer hebben wij rechtstreeks toegang tot een beveiligd netwerk om je ziekenfondsgegevens online te raadplegen met de meest actuele gegevens en wordt het correcte tarief aangerekend.

Wanneer u zich aanmeldt in het ziekenhuis leg dan steeds een geldig identificatiebewijs voor, ook voor uw kinderen.

Identificatie kan via:

  • de geldige Belgische elektronische identiteitskaart;
  • de geldige elektronische vreemdelingenkaart;
  • een geldig elektronisch verblijfsdocument;
  • een geldige ISI+-kaart (kinderen jonger dan twaalf jaar);
  • een nog geldige sociale identiteitskaart;
  • het identificatienummer van de sociale zekerheid
  • met een vignet met streepjescode.

Bron: Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) (Breng steeds uw identiteitskaart mee naar het ziekenhuis en vermijd zo foutieve tarieven)

Lees meer

Eigen ontwikkelde app voor checklist veilige heelkunde

Afgelopen zomer werd er binnen GZA Ziekenhuizen een mobiele app ontwikkeld waarmee OK-medewerkers de “Checklist Veilige Heelkunde” digitaal kunnen invullen. Dat laat een efficiënte werkwijze toe met patiëntidentificatie via scanning. Bovendien worden de gegevens meteen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bewaard.

Wat doet de app?

Tijdens een ingreep vervolledigt het medisch/verpleegkundig team op drie vastgelegde momenten onderdelen van de vragenlijst “Veilige Heelkunde”: de “sign in” net voor de inductie van de anesthesie, de “time out” net voor de huidincisie en tenslotte de “sign out” net voor de patiënt de operatiezaal verlaat.
De app zorgt voor een onmiddellijke registratie van de verplichte procedure. Daarbij scant de verpleegkundige het patiëntidentificatiebandje en worden de vragen sequentieel doorlopen. Tot slot ondertekent de verpleegkundige de vragenlijst digitaal en worden de gegevens doorgestuurd naar het digitaal patiëntendossier.

Welke meerwaarde biedt de app?

Het inscannen van het identificatiebandje van de patiënt draagt bij tot de veiligheid. Bij het invullen van de verschillende onderdelen van de vragenlijst verplicht de JCI kwaliteitsnorm ook om telkens het tijdstip te registreren. Die tijdregistratie verloopt nu automatisch.

Voorheen gebeurde de registratie van de checklist op papier, waardoor het omslachtig was om de volledigheid van de gegevens op te volgen. Met de komst van de nieuwe app moeten er achteraf geen gegevens meer gescand of overgetypt worden. Het opvolgen van de registraties en de volledigheid ervan wordt nu geautomatiseerd.
De app wordt gebruikt vanop een mobiel toestel, een “CypherLab”, waarmee binnenkort ook de instrumenten tijdens de ingreep zullen gescand worden. Daarnaast bestaan reeds de volgende ideeën: scannen van implantaten en verbruiksgoederen, digitaliseren van het telblad (voor kompressen) en de checklist chirurgisch patiënt. Alles handig op één apparaatje dus.
"Voorheen gebeurde de registratie van de checklist op papier, waardoor het omslachtig was om de volledigheid van de gegevens op te volgen"

In de toekomst nog meer apps

Voorafgaand aan het ontwikkelen van deze app is hard gewerkt aan een nieuw platform dat toelaat om op snelle en efficiënte wijze bijkomende apps in huis te creëren, al dan niet met een gegevensstroom naar het EPD. ICT staat open voor suggesties om meer workflows mobiel te ondersteunen.

Bron: GZA Zorgzaam – tekst door Kris D’Aes

Bron: Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) (Eigen ontwikkelde app voor checklist veilige heelkunde)

Lees meer

Réaction de l’UZ Brussel au Baromètre hospitalier des Mutualités socialistes

Suite à la publication du Baromètre hospitalier des Mutualités socialistes à propos du coût des chambres seules, des suppléments d’honoraires et des coûts en général, l’UZ Brussel souhaite indiquer qu’il est le seul hôpital à Bruxelles à se rallier aux tarifs qui sont pratiqués en Flandre, et qu’il est ainsi atypique dans la Région bruxelloise. 

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (Réaction de l’UZ Brussel au Baromètre hospitalier des Mutualités socialistes)

Lees meer

Reactie van het UZ Brussel op de Ziekenhuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten

Naar aanleiding van de publicatie van de Ziekenhuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten over de kostprijs van eenpersoonskamers, ereloonsupplementen en de kostprijs in het algemeen laat het UZ Brussel weten dat het als enige ziekenhuis in Brussel aansluit bij de tarieven die in Vlaanderen worden gehanteerd en daarmee dus atypisch is in regio Brussel.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (Reactie van het UZ Brussel op de Ziekenhuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten)

Lees meer

Warmste Vroedvrouwen: pannenkoeken voor het goede doel

In het kader van de Warmste Week worden onze vroedvrouwen van 3 tot 7 december ‘de Warmste Vroedvrouwen’.

Samen zamelen ze geld in voor twee goede doelen: CKG ‘t Kinderkasteeltje en VZW Boven de Wolken. Aangezien de rode draad voor deze actie vertrekt vanuit de Werkgroep Sterrenkindjes is Boven de Wolken hun hoofddoel.

Wanneer onze verlosafdeling te maken krijgt met een Sterrenkindje (een kindje dat voor of rond de bevalling komt te overlijden), kunnen de vroedvrouwen de vzw Boven de Wolken contacteren zodat er een fotograaf belangeloos een fotoreeks komt maken. Deze foto’s lijken vaak hele warme en belangrijke herinneringen voor de ouders waar ze troost uit putten.

CKG ‘t Kinderkasteeltje biedt opvoedingshulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die hulp nodig hebben bij de opvoeding en waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op verandering. Voor deze VZW maken de vroedvrouwen geschenkpakketjes voor de kinderen met mutsen, speelgoed…

Praktisch

De vroedvrouwen zijn van 3 tot 7 december dagelijks tussen 10 en 15 uur te vinden aan hun kraam in de inkomhal waar ze verse pannenkoeken verkopen en uiteraard graag meer uitleg geven over de Werkgroep Sterrenkindjes. 

 

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Warmste Vroedvrouwen: pannenkoeken voor het goede doel)

Lees meer

Nieuwe arts: dr. Evert Gips (urgentiearts)

Dokter Gips studeerde af aan de VUB in 2001. Hierna volgde hij een 2-jarige opleiding tot tropenarts en ging daarna werken in Kameroen. Daar werd zijn interesse gewekt voor de urgentiegeneeskunde. Hij trok naar Australië waar een lange traditie van urgentiegeneeskunde als specialisme bestaat. Na 10 jaar keerde hij terug naar België waar hij erkend werd als specialist in de urgentiegeneeskunde.

Welkom dokter en veel succes!

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Nieuwe arts: dr. Evert Gips (urgentiearts))

Lees meer

1000ste bevalling JYZ

Op 19 november 2018 vond in het Jan Yperman Ziekenhuis Ieper de 1000e bevalling van het jaar 2018 plaats. De mama beviel van een tweeling. De kindjes kregen de namen Liam en Lewis.
Bij de geboorte had Liam een gewicht van 2kg375 en was 47 cm groot. Lewis woog 3kg en was 49 cm groot.
Trotse ouders zijn Kristof De Carne en Tasia Desramault uit Poperinge. Dr. Vanderbeke was de begeleidende gynaecoloog bij deze bevalling.

CIJFERS

Overzicht aantal bevallingen voorbije vijf jaar:
• 1130 bevallingen in 2013 (waaronder 1103 eenlingen en 27 tweelingen)
• 1114 bevallingen in 2014
• 1086 bevallingen in 2015
• 1125 bevallingen in 2016
• 1096 bevallingen in 2017 (waaronder 10 tweelingen)


Op de materniteit staan verschillende artsen en medewerkers in voor het welzijn van de mama en baby:
• 5 gynaecologen
• 3 assistenten (gynaecologen in opleiding)
• 6 pediaters
• 34 vroedvrouwen + 1 pediatrische verpleegkundige + 1 hoofdvroedvrouw
• 2 kinesitherapeuten
• diëtiste
• sociale dienst
• 2 logistieke medewerkers

De dienst materniteit bestaat uit:
• 10 luxe eenpersoonskamers
• 8 standaard eenpersoonskamers
• 2 eenpersoonskamers zonder babybox
• 3 tweepersoonskamers
De materniteit werd huiselijk ingericht. De kamers beschikken over een aparte babybox, voorzien van een gordijn en een zetel om de baby te kunnen voeden.

Het verloskwartier staat in onmiddellijke verbinding met de materniteit en de consultatie gynaecologie.
In het verloskwartier zijn er 5 arbeid – verloskamers, waarvan
• 3 met bevallingsbad
• 1 high-risk verloskamer
• 1 zonder bevallingsbad
Er is een monitorlokaal met 3 CTG toestellen voor ambulante monitoring en een kamer voor korte observatie.

De neonatologie, gelegen in het verlengde van de materniteit, omvat:
• 8 incubators waarvan 2 in de isolatiebox
• 10 bedjes in de observatiekamer
• een borstvoedingsruimte
• een bezoekersgang

Meer info over materniteit, vindt u hier.

Bron: Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper (1000ste bevalling JYZ)

Lees meer