Alle artikels in: Ziekenhuizen

GZA Ziekenhuizen focust extra op valincidenten tijdens “Week van de valpreventie”

Valincidenten zijn een vaak voorkomend probleem. Jaarlijks valt één op drie senioren in Vlaanderen. 2% tot 17% van de patiënten valt minstens een keer tijdens zijn of haar opname in het ziekenhuis. GZA Ziekenhuizen wil de hoeveelheid valincidenten zien dalen. Dat gebeurt voornamelijk door patiënten, bezoekers en medewerkers te informeren en te sensibiliseren over de risico’s die vallen met zich meebrengt. Tijdens de “Week van de valpreventie” zet GZA Ziekenhuizen het vermijden van valincidenten extra in de kijker.

Huidige werkwijze

“Onze verpleegkundigen screenen systematisch alle gehospitaliseerde patiënten”, verduidelijkt Inge Van Deun (ergotherapeute valpreventie bij GZA Ziekenhuizen). “Bij een valrisico brengen we alle valrisicofactoren in kaart en starten we valpreventieve maatregelen (bv. educatie geven, gebruik van antislipsokken…)”. Ook binnen onze ambulante patiëntenpopulatie screenen we bepaalde risicogroepen en, indien nodig, starten we valpreventiemaatregelen op.

Extra focus

GZA Ziekenhuizen wil ook dit jaar actief deelnemen aan de “Week van de Valpreventie”. In de week van 22 april vergroot het ziekenhuis dan ook haar focus op sensibilisering rond valpreventie met een aantal acties:
• Infostand in de inkomhal op campus Sint-Augustinus (dinsdag 23 april). Hier vinden bezoekers o.a. affiches, brochures en folders, hulpmiddelen en een quiz.
• Postkaarten die bezoekers kunnen meenemen, affiches in de bezoekersliften en valpreventiemaatregelen op de digitale schermen van de 3 campussen, geven extra informatie.
• Op elke campus van GZA Ziekenhuizen voorzien we ook een educatieve kamer waar patiënten en hun familie, alsook medewerkers terecht kunnen voor extra informatie over valpreventie (affiches, brochures en folders, checklijsten, hulpmiddelen, een quiz…).

Achtste editie “Week van de valpreventie”

De achtste editie van de “Week van de valpreventie” staat voor de deur en gaat door van 22 t.e.m. 28 april 2019, met als slogan “Laat angst om te vallen je leven niet bepalen!’. Tijdens deze week ligt de focus op valangst. Een val maakt heel wat ouderen angstig. En dat veroorzaakt gemakkelijk een volgende valpartij. Maar een groot deel van de valincidenten kan je vermijden

Bron: Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) (GZA Ziekenhuizen focust extra op valincidenten tijdens “Week van de valpreventie”)

Lees meer

Week van de Valpreventie (22 tot 28 april)

Jan Palfijn Gent leert ouderen vallen en weer opstaan tijdens de Week van de Valpreventie

Tijdens de jaarlijkse Week van de Valpreventie van 22 tot 28 april organiseren de kinesisten en ergotherapeuten van AZ Jan Palfijn Gent verschillende activiteiten rond valpreventie.

Ze laten patiënten en bezoekers via actieve workshops kennis maken met valtraining, bieden ondersteuning voor een betere mobiliteit van geriatrische en revaliderende patiënten en werken aan een beter evenwicht met tai chi-sessies. 

Met deze themaweek wil AZ Jan Palfijn mensen bewust maken van situaties die een risico met zich meebrengen om te vallen én tegelijkertijd wijzen op de positieve invloed van valtraining en bewegen.

Het is belangrijk om ouderen bewust te maken van valrisico’s.  Zij vallen immers vaker en bij hen zijn de gevolgen vaak groter met verhoogd risico op botbreuken of zelfs overlijden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat valpreventie de frequentie van valincidenten significant doet dalen én leidt tot minder ernstige gevolgen wanneer men toch ten val komt.

Voor meer informatie over de week van de valpreventie kan u ook terecht op de website www.valpreventie.be.

Bekijk hier in detail het programma: 

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Week van de Valpreventie (22 tot 28 april))

Lees meer

Symposium 13 mei – Het Belgisch psycho-medisch-sociaal Trans- en Inter- netwerk

Op maandag 13 mei vindt in ons ziekenhuis een symposium plaats over het Belgisch psycho- medisch-sociaal trans- en inter- netwerk. Dat netwerk werd opgericht door Genres pluriels in functie van transgenders en intersekse personen in België. Het netwerk verwijst transgenders en intersekse personen enkel door naar dienstverleners die opgeleid zijn om op een respectvolle en niet-pathologiserende manier met hen om te gaan. AZ Jan Palfijn sluit aan bij het netwerk en ondertekent die avond het charter. AZ Jan Palfijn erkent daarmee ten volle de rechten van transgenders en intersekse personen en is ervan overtuigd dat het ziekenhuis als zorgverstrekker een voorbeeldrol moet spelen om meer respect voor hen af te dwingen. Het symposium start om 18 uur en is gratis. Reservatie noodzakelijk via contact@genrespluriels.be

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Symposium 13 mei – Het Belgisch psycho-medisch-sociaal Trans- en Inter- netwerk)

Lees meer

Jobavond ICT op maandag 29 april

Zin om mee te bouwen aan hoogtechnologische zorg en een optimale patiëntenervaring? Ga je graag creatief aan de slag met enthousiaste collega’s? Maak jij van de komende grote projecten zoals het nieuwe elektronische patiëntendossier en de transitie naar de cloud mee een succes? Wil je meesurfen op de nieuwe golf van digitalisering?
Kom dan zeker naar onze jobavond op campus Sint-Augustinus (Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk). We verwachten je tussen 17 uur en 19 uur met een rondleiding om 17.30 uur en om 18.30 uur. We voorzien ook een hapje en een drankje! Inschrijven is niet nodig.
Vragen? Contacteer de dienst talentbeheer via 03 443 42 50 of via jobsite@gza.be.

Bron: Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) (Jobavond ICT op maandag 29 april)

Lees meer

Symposium 16 mei – Hereditair angio-oedeem

Op donderdag 16 mei organiseren het AZ Jan Palfijn Gent en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen een informatieavond voor patiënten en (huis)artsen over hereditair angio-oedeem. Tijdens dit symposium staan we stil bij de praktische aanpak en nieuwe behandelingen voor deze zeldzame aandoening. Wij nodigen u van harte uit op het symposium!

PROGRAMMA

19.00 uur          Ontvangst met drankje en broodjes

19.30 uur          Correcte aanpak van hereditair angio-oedeem                         Prof. dr. Didier Ebo, internist – allergoloog AZ Jan Palfijn Gent en UZ Antwerpen

21.00 uur          Afsluitende receptie

PRAKTISCH

Datum: donderdag 16 mei 2019
Tijdstip: 19 tot 21 uur
Locatie: AZ Jan Palfijn Gent (Watersportlaan 5, 9000 Gent) – Groot Auditorium (straat 114, 1ste verdieping)
Voor artsen: accreditatie in aanvraag
U kan parkeren op de parking van het ziekenhuis en krijgt een uitrijticket waarmee u gratis kan buitenrijden.
Klik hier om u in te schrijven! Inschrijven is gratis en kan tot donderdag 9 mei.

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Symposium 16 mei – Hereditair angio-oedeem)

Lees meer

Nieuwe lasertechnieken in JYZ

Sinds woensdag 10 april opereert onze uroloog dr. Matthias Beysens mannen met een vergrote prostaat met een gloednieuwe laser. "Goedaardige vergroting van de prostaat is een probleem dat toeneemt met de leeftijd en kan leiden tot plasproblemen", legt dokter Beysens uit. "Als moet worden overgegaan tot een operatie, zal een zogenaamde ‘boring’ van de prostaat via de plasbuis worden voorgesteld. Of, in het geval van een zeer grote prostaat, een open ingreep via insnede van de buik. Dankzij nieuwe lasertechnieken is het nu mogelijk om alle prostaatvolumes volledig via de plasbuis en met minder risico op bloedingen uit te voeren. Er hoeft dus niet meer gesneden te worden. De patiënt herstelt sneller, heeft minder pijn en verliest minder bloed, wat ook een kortere hospitalisatie betekent." Om deze innovatieve ingreep mogelijk te maken, heeft het Jan Yperman Ziekenhuis een ‘high energy’-lasertoestel aangekocht. Dr. Beysens volgde een specifieke opleiding om de HoLEP-techniek (Holmium Laser Enucleatie van de Prostaat) uit te voeren.

Bron: Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper (Nieuwe lasertechnieken in JYZ)

Lees meer

UZ Brussel onderzoekers tonen aan dat vroegtijdig stoppen van immunotherapie bij sommige melanoompatiënten veilig en succesvol is

Tot voor kort bleven belangrijke vragen over de optimale duur van immunotherapie voor melanoom nog onbeantwoord. Onderzoek dat in het UZ Brussel door de dienst medische oncologie werd opgestart en samen uitgevoerd met toonaangevende melanoomcentra uit Nederland, Spanje, de Scandinavische landen, Zwitserland en Australië, brengt daar verandering in. Daarbij werd de uitkomst van immunotherapie bij meer dan 850 melanoompatiënten nagegaan. Uit deze studie blijkt dat de therapie in de dagelijkse praktijk sneller kan worden stopgezet na een succesvolle behandeling in vergelijking met de behandelingsduur in de prospectieve studies van de farmaceutische industrie. Dit is goed nieuws voor patiënten omdat ze sneller genezen kunnen worden verklaard en hun normale leven kunnen hervatten. De kortere therapieduur betekent ook een kostenbesparing voor de maatschappij. De resultaten van dit onderzoek staan in Annals of Oncology.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (UZ Brussel onderzoekers tonen aan dat vroegtijdig stoppen van immunotherapie bij sommige melanoompatiënten veilig en succesvol is)

Lees meer

Des chercheurs de l’UZ Brussel démontrent qu’un arrêt précoce de l’immunothérapie chez certains patients atteints d’un mélanome est sûr et couronné de succès

Jusqu’il y a peu, des questions importantes quant à la durée optimale de l’immunothérapie pour le mélanome restaient encore sans réponse. Une étude que vient de lancer le service d’oncologie médicale de l’UZ Brussel, et qu’il réalise avec des centres du mélanome prestigieux hollandais, espagnols et scandinaves, change la donne. Dans cette étude, les résultats de l’immunothérapie ont été étudiés chez plus de 850 patients porteurs d’un mélanome. Il en ressort que dans la pratique quotidienne, le traitement peut être arrêté plus rapidement après un traitement couronné de succès, que la durée de traitement des études prospectives de l’industrie pharmaceutique. Voici une bonne nouvelle pour les patients parce qu’ils peuvent être déclarés guéris et reprendre leur vie normale plus rapidement. La durée de traitement réduite signifie aussi une économie pour la société. Les résultats de cette étude viennent d’être publiés dans ‘Annals of Oncology’.

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette (Des chercheurs de l’UZ Brussel démontrent qu’un arrêt précoce de l’immunothérapie chez certains patients atteints d’un mélanome est sûr et couronné de succès)

Lees meer

Hands-On Basic Skills Endoscopy Course (for gastroenterologists in training)

Full information at: https://www.orsi-online.com/en/basic-skills-endoscopy-course 

Datum 
zat, 22/06/2019 – 09:30

Locatie 

Orsi Academy – Proefhoevestraat 12 – 9090 Melle (Gent) 

www.orsi.be 

Bron: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Aalst (Hands-On Basic Skills Endoscopy Course (for gastroenterologists in training))

Lees meer

Informatieavond Oncologie 9 mei

Het Zorgprogramma Oncologie van het AZ Jan Palfijn Gent organiseert regelmatig informatieavonden voor patiënten, hun familie en huisartsen.

Wij nodigen u graag uit op onze infoavond op donderdag 9 mei 2019 om 19 uur waar enkele actuele thema’s uitgebreider worden besproken.

Programma

Dr. Ines Samyn, medisch oncoloog
Inleiding: Zorgprogramma Oncologie en Borstkliniek
Mevr. Julie Van Roy, diëtist
Voeding en kanker: feiten en fabels
Dr. Robin de Putter, resident Medische genetica UZ Gent
(Borst)kanker en erfelijkheid
Na de voordrachten is er gelegenheid tot napraten bij een hapje en een drankje.

Praktisch

Datum:                   donderdag 9 mei 2019

Tijdstip:                  19 tot 21 uur

Locatie:                  Groot auditorium, straat 114 (1e verdieping)
                                                AZ Jan Palfijn Gent
                                                Watersportlaan 5
                                                9000 Gent

Parkeren:               mogelijkheid tot gratis parkeren op het terrein van het ziekenhuis, uitrijtickets beschikbaar

Accreditatie in aanvraag (kinesitherapeuten en artsen).

Inschrijven is gratis en kan tot en met maandag 6 mei 2019

via e-mail naar zorgprogramma.oncologie@janpalfijngent.be

telefonisch op 09 224 88 83

Bron: Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent (Informatieavond Oncologie 9 mei)

Lees meer