Alle artikels in: Podologie

Podologie

Podologie is een therapie die zich net als podotherapie richt op het voorkomen en behandelen van voetklach- ten en stoornissen in de voet, bestaande uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties. Ook klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (bijv. specifieke rugklachten) die door voetklachten worden veroorzaakt, kunnen door de podologie worden voorkomen en behandeld.

Lees meer

Patiënt krijgt best mogelijke kwaliteit van zorg bij de podoloog

Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is gisteren een nieuw koninklijk besluit over de uitoefening van het paramedisch beroep van podoloog gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit legt nieuwe erkennings- en uitvoeringsvoorwaarden vast voor podologen. De patiënt krijgt hierdoor betere garanties over de kwaliteit van de geleverde zorg. De lijst van handelingen die podologen mogen uitvoeren wordt ook uitgebreid, en handelingen die al waren opgenomen worden duidelijker geformuleerd.

Lees meer