Alle artikels in: Persmededeling

1 huisarts op de 2 stuurt getuigschrift digitaal naar ziekenfonds

In januari 2019 maakten 6.212 huisartsen gebruik van eAttest, een toepassing om getuigschriften digitaal naar het ziekenfonds van de patiënt te versturen. Dat komt neer op ruim de helft van het aantal actieve huisartsen in ons land. De toepassing wordt nu stelselmatig uitgerold naar andere zorgverleners, te beginnen met de tandartsen in 2019.

Lees meer

Versterken en vernieuwen in de thuiszorg

Project 2020! rond innovatieve arbeidsorganisatie levert Familiehulp ESF-ambassadeurschap op

Meer regionale aanwezigheid met nieuw samengestelde zorgteams, verantwoordelijkheden dieper in de organisatie leggen en een nieuwe visie op leiderschap: met deze kernelementen bouwt Familiehulp aan de toekomst in een sterk veranderend zorglandschap. De thuiszorgorganisatie zag haar innovatieve arbeidsorganisatie beloond worden met het ESF-ambassadeurschap.

Lees meer

Bloed geven mag nu ook vanaf 71 jaar

Wie bloed, plasma of bloedplaatjes geeft mocht dat tot voor kort tot zijn 71ste verjaardag. Minister Maggie De Block schaft nu de maximumleeftijd definitief af. Door die beslissing kunnen ongeveer 8.000 donoren de komende jaren bloed blijven geven en levens redden.

Lees meer

‘Patiëntje misbruiken om de prijs van geneesmiddel op te drijven is misdadig’

De producent van het geneesmiddel Vimizim dreigt de behandeling van een meisje met het syndroom van Morquio – een zeldzame aandoening – stop te zetten. De firma onderhandelt al jaren met de overheid over de terugbetaling van het medicijn, maar is niet bereid om de prijs te laten zakken tot een aanvaardbaar niveau. Geneesmiddelen-experts hebben het over een vraagprijs die tot vijf keer zo hoog ligt als de geschatte waarde.

Lees meer

Medische hulpmiddelen straks goedkoper en makkelijker verkrijgbaar

Verschillende medische hulpmiddelen worden binnenkort beter beschikbaar voor patiënten en zorgverleners. Vandaag mogen ze enkel in apotheken verkocht worden, maar vanaf 7 februari zullen ook supermarkten en andere winkels dit mogen doen. Het gaat vooral over steriele materialen, zoals verbanden en sondes.

Lees meer

Rookstopmedicatie straks beter terugbetaald

Rookstopmedicatie wordt straks beter terugbetaald. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist. Vanaf 1 februari 2019 betalen rokers veel minder voor het starterspakket. Ze kunnen ook meer dan twee terugbetaalde rookstoppogingen ondernemen.

Lees meer

Resultaten provinciaal onderzoek naar aangeboren afwijkingen bij kinderen

Vandaag publiceert het Provinciaal Instituut voor Hygiëne het jaarlijkse EUROCAT-rapport. In de provincie Antwerpen heeft 2,77 % van de borelingen een aangeboren afwijking. Dit percentage is zeer vergelijkbaar met het Europese gemiddelde en vertoont over de jaren slechts een lichte schommeling. Recent was er bezorgdheid over een mogelijke verhoging van kindjes met afwijkingen van de ledematen, zoals het ontbreken van een hand of een arm, in enkele regio’s in Frankrijk. Dergelijke cijfers zien we niet in het Antwerpse EUROCAT register. Tussen 1989 en 2015 werden in totaal 212 kindjes met afwijking van de ledematen geboren, wat neerkomt op 4,89 per 10.000 geboorten.

Lees meer

Federaal ziekteverzuim voor het eerst sinds 2012 gedaald, re-integratie zit in de lift

Uit de jaarlijkse studie van Medex (FOD Volksgezondheid) over het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren blijkt voor het eerst sinds 2012 een daling van de afwezigheden door ziekte.
In 2017 werd er op 100 werkdagen gemiddeld 6,15 dagen niet gewerkt door ziekte. In vergelijking met 2016 is dit een daling van 1,13%. In andere sectoren werd eerder een stijging vastgesteld.

Lees meer

Provincies Antwerpen en Noord-Brabant tekenen samenwerkingsovereenkomst voor zorginnovatie

De provincies Antwerpen en Noord-Brabant kampen met dezelfde demografische uitdaging: een snel toenemende vergrijzing voor de komende decennia. Zo zal een groot deel van de inwoners van beide provincies in 2035 ouder dan 65 jaar zijn. Vandaag tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst om te onderstrepen dat ze gezamenlijk zo veel mogelijk kans willen geven aan zorginnovatie.

Lees meer

A.I. in de geneeskunde – met zijn allen naar de robo-dokter?

Hoewel Artificiële Intelligentie (A.I.) als discipline al meer dan een halve eeuw bestaat, is de échte doorbraak pas de laatste jaren gekomen. A.I. is nu aan een enorme opmars bezig. Ook in de geneeskunde kunnen we er niet meer omheen. Het UZ Gent is één van de voortrekkers in België. Samen met Living Tomorrow en de UGent brengt het op 25 oktober een stand van zaken én een blik op de toekomst tijdens het congres ‘How will A.I. shape the future of medecine’ met internationale topsprekers.

Lees meer