Alle artikels in: Persmededeling

Resultaten provinciaal onderzoek naar aangeboren afwijkingen bij kinderen

Vandaag publiceert het Provinciaal Instituut voor Hygiëne het jaarlijkse EUROCAT-rapport. In de provincie Antwerpen heeft 2,77 % van de borelingen een aangeboren afwijking. Dit percentage is zeer vergelijkbaar met het Europese gemiddelde en vertoont over de jaren slechts een lichte schommeling. Recent was er bezorgdheid over een mogelijke verhoging van kindjes met afwijkingen van de ledematen, zoals het ontbreken van een hand of een arm, in enkele regio’s in Frankrijk. Dergelijke cijfers zien we niet in het Antwerpse EUROCAT register. Tussen 1989 en 2015 werden in totaal 212 kindjes met afwijking van de ledematen geboren, wat neerkomt op 4,89 per 10.000 geboorten.

Lees meer

Federaal ziekteverzuim voor het eerst sinds 2012 gedaald, re-integratie zit in de lift

Uit de jaarlijkse studie van Medex (FOD Volksgezondheid) over het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren blijkt voor het eerst sinds 2012 een daling van de afwezigheden door ziekte.
In 2017 werd er op 100 werkdagen gemiddeld 6,15 dagen niet gewerkt door ziekte. In vergelijking met 2016 is dit een daling van 1,13%. In andere sectoren werd eerder een stijging vastgesteld.

Lees meer

Provincies Antwerpen en Noord-Brabant tekenen samenwerkingsovereenkomst voor zorginnovatie

De provincies Antwerpen en Noord-Brabant kampen met dezelfde demografische uitdaging: een snel toenemende vergrijzing voor de komende decennia. Zo zal een groot deel van de inwoners van beide provincies in 2035 ouder dan 65 jaar zijn. Vandaag tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst om te onderstrepen dat ze gezamenlijk zo veel mogelijk kans willen geven aan zorginnovatie.

Lees meer

A.I. in de geneeskunde – met zijn allen naar de robo-dokter?

Hoewel Artificiële Intelligentie (A.I.) als discipline al meer dan een halve eeuw bestaat, is de échte doorbraak pas de laatste jaren gekomen. A.I. is nu aan een enorme opmars bezig. Ook in de geneeskunde kunnen we er niet meer omheen. Het UZ Gent is één van de voortrekkers in België. Samen met Living Tomorrow en de UGent brengt het op 25 oktober een stand van zaken én een blik op de toekomst tijdens het congres ‘How will A.I. shape the future of medecine’ met internationale topsprekers.

Lees meer

Binnenkort babyspullen ontlenen in Geel & Aartselaar met eerste Antwerpse babytheken

Eind juli lanceerde de Provincie Antwerpen samen met Netwerk Bewust Verbruiken een oproep naar Antwerpse gemeenten en steden om een Babytheek in te richten. Geel en Aartselaar werden geselecteerd om met het project van start te gaan. Binnenkort zullen zij stappen zetten om zo’n handig uitleensysteem op te zetten voor babyspullen die ouders slechts kort nodig hebben.

Lees meer

Slimme sensoren in Olens woonzorgcentrum: eerste resultaten zijn bijzonder positief

Een proefproject met slimme sensoren in de kamers van de meest zorgbehoevende bewoners van woonzorgcentrum Zilverlinde in Olen levert bijzonder goede resultaten af. Dat blijkt uit een eerste evaluatie. De bewoners voelen zich veiliger en hebben een betere nachtrust. In een volgende fase wordt bekeken hoe dit initiatief uitgebreid kan worden naar andere plaatsen in de gemeente. ‘Slimme sensoren in de zorg’ kan rekenen op steun van het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen.

Lees meer

Testlab in Wilrijk moet meer mensen naar een baan in de zorgsector leiden

Woensdag 26 september stellen provincie Antwerpen, stad Antwerpen en VDAB aan verschillende zorgprofessionals het toekomstige testlab voor de zorg voor. In dit testlab, een realistische oefenomgeving, ervaren studenten en volwassenen die een zorgopleiding volgen via allerlei realistische simulaties hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ook medewerkers van zorgbedrijven kunnen er hun kennis bijschaven en leren bij over de nieuwste zorgtechnologieën. Bedrijven die in de sector actief zijn, kunnen er hun producten uittesten.

Lees meer

Onkostenvergoeding wordt verhoogd voor vrijwilligers in sport, niet-dringend ziekenvervoer en nacht- & dagopvang

Ons land kent ongeveer 1 miljoen vrijwilligers. Voor eventuele kosten te dekken die verbonden zijn aan vrijwilligerswerk is een onkostenvergoeding mogelijk. “Het maximumbedrag wordt binnenkort van 1364 euro opgetrokken naar 2500 euro voor 3 specifieke sectoren.” vertelt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Lees meer

KINA opent zorgboerderij voor dak- en thuislozen

KINA, het kenniscentrum van 29 OCMW’s in het arrondissement Antwerpen, opent op donderdag 14 september met steun uit het Platteland Plus-fonds van de provincie Antwerpen en Vlaanderen een zorgboerderij in Boechout. Personen die omwille van een dringende hulpvraag (huisbrand, relationele problemen, uithuiszetting, financiële kwesties…) dakloos worden, kunnen al terecht in de noodbedden van KINA. Wie nood heeft aan een meer langdurige ondersteuning, wordt voortaan opgevangen op de zorgboerderij.

Lees meer

Maggie De Block op bezoek bij diabetespatiënten in UZ Leuven

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block nodigt u uit op haar werkbezoek aan de dienst endocrinologie van UZ Leuven op maandag 17 september 2018. Verschillende specialisten zullen er uitleg geven over de diabeteszorg in België en de resultaten toelichten van hun studie over de impact van continue glucosemonitoring (CGM) op de levenskwaliteit van mensen met diabetes type 1. Daarnaast zullen kinderen en volwassen met diabetes type 1 hun persoonlijke ervaringen met CGM uit de doeken doen.

Lees meer