Alle artikels in: Overheid

Binnenkort babyspullen ontlenen in Geel & Aartselaar met eerste Antwerpse babytheken

Eind juli lanceerde de Provincie Antwerpen samen met Netwerk Bewust Verbruiken een oproep naar Antwerpse gemeenten en steden om een Babytheek in te richten. Geel en Aartselaar werden geselecteerd om met het project van start te gaan. Binnenkort zullen zij stappen zetten om zo’n handig uitleensysteem op te zetten voor babyspullen die ouders slechts kort nodig hebben.

Lees meer

Slimme sensoren in Olens woonzorgcentrum: eerste resultaten zijn bijzonder positief

Een proefproject met slimme sensoren in de kamers van de meest zorgbehoevende bewoners van woonzorgcentrum Zilverlinde in Olen levert bijzonder goede resultaten af. Dat blijkt uit een eerste evaluatie. De bewoners voelen zich veiliger en hebben een betere nachtrust. In een volgende fase wordt bekeken hoe dit initiatief uitgebreid kan worden naar andere plaatsen in de gemeente. ‘Slimme sensoren in de zorg’ kan rekenen op steun van het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen.

Lees meer

Testlab in Wilrijk moet meer mensen naar een baan in de zorgsector leiden

Woensdag 26 september stellen provincie Antwerpen, stad Antwerpen en VDAB aan verschillende zorgprofessionals het toekomstige testlab voor de zorg voor. In dit testlab, een realistische oefenomgeving, ervaren studenten en volwassenen die een zorgopleiding volgen via allerlei realistische simulaties hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ook medewerkers van zorgbedrijven kunnen er hun kennis bijschaven en leren bij over de nieuwste zorgtechnologieën. Bedrijven die in de sector actief zijn, kunnen er hun producten uittesten.

Lees meer

Financiële ondersteuning voor personen met jongdementie

Naar schatting hebben 1.800 mensen in Vlaanderen een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). De ondersteunende zorg voor hen is in Vlaanderen de afgelopen jaren sterk uitgebreid, maar voor een deel van hen is de financiële draagkracht onvoldoende en dreigt hun gezin in een precaire situatie verzeild te geraken, in het bijzonder…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/financiele-ondersteuning-voor-personen-met-jongdementie/

Lees meer

Jaarverslag Jeugdhulp 2017: extra investeringen en evaluatie

Steeds meer jongvolwassenen doen een beroep op de jeugdhulp en pleegzorg blijft een sterke groei kennen: dat zijn de twee meest opvallende trends uit het derde intersectoraal jaarverslag jeugdhulp. De beleidsmatige keuze om vooral in de laagdrempelige jeugdhulp te blijven investeren, wordt bevestigd. Hoe vroeger je ingrijpt, hoe beter. Om de vele uitdagingen in de…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/jaarverslag-jeugdhulp-2017-extra-investeringen-en-evaluatie-/

Lees meer

Onkostenvergoeding wordt verhoogd voor vrijwilligers in sport, niet-dringend ziekenvervoer en nacht- & dagopvang

Ons land kent ongeveer 1 miljoen vrijwilligers. Voor eventuele kosten te dekken die verbonden zijn aan vrijwilligerswerk is een onkostenvergoeding mogelijk. “Het maximumbedrag wordt binnenkort van 1364 euro opgetrokken naar 2500 euro voor 3 specifieke sectoren.” vertelt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Lees meer

KINA opent zorgboerderij voor dak- en thuislozen

KINA, het kenniscentrum van 29 OCMW’s in het arrondissement Antwerpen, opent op donderdag 14 september met steun uit het Platteland Plus-fonds van de provincie Antwerpen en Vlaanderen een zorgboerderij in Boechout. Personen die omwille van een dringende hulpvraag (huisbrand, relationele problemen, uithuiszetting, financiële kwesties…) dakloos worden, kunnen al terecht in de noodbedden van KINA. Wie nood heeft aan een meer langdurige ondersteuning, wordt voortaan opgevangen op de zorgboerderij.

Lees meer

Maggie De Block op bezoek bij diabetespatiënten in UZ Leuven

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block nodigt u uit op haar werkbezoek aan de dienst endocrinologie van UZ Leuven op maandag 17 september 2018. Verschillende specialisten zullen er uitleg geven over de diabeteszorg in België en de resultaten toelichten van hun studie over de impact van continue glucosemonitoring (CGM) op de levenskwaliteit van mensen met diabetes type 1. Daarnaast zullen kinderen en volwassen met diabetes type 1 hun persoonlijke ervaringen met CGM uit de doeken doen.

Lees meer

Nieuwe website helpt omgeving bij de omgang met kinderen met ADHD

Een goede behandeling van ADHD en ADD steunt op verschillende pijlers. Cruciaal zijn psycho-educatie en gedragsaanpak, in sommige gevallen heeft ook medicatie een plaats binnen de behandeling. Een nieuwe website vertaalt de wetenschappelijke richtlijnen naar bruikbare tips voor mensen uit de omgeving van kinderen en jongeren met ADHD of ADD. De FOD Volksgezondheid stelt het platform vandaag officieel voor tijdens een studiedag.

Lees meer

Bijkomende middelen voor agressiepreventie in jeugdhulpvoorzieningen

Vlaanderen maakte al heel wat middelen vrij voor de grondige renovatie of nieuwbouw van voorzieningen in de jeugdhulp en kinderpsychiatrie. Daarnaast wordt nu ook een specifiek instrument ontwikkeld om gericht in te grijpen in de bestaande infrastructuur om beter te kunnen omgaan met agressie van de verblijvende jongeren. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/bijkomende-middelen-voor-agressiepreventie-in-jeugdhulpvoorzieningen-/

Lees meer

Oriënterend kortverblijf vermijdt onnodige ziekenhuisopnames kwetsbare ouderen

Vanaf 2020 kunnen erkende centra voor kortverblijf een bijkomende erkenning krijgen als ‘oriënterend kortverblijf’. Hiervoor dienen zij zich te richten op ouderen met zorgnoden die zich thuis in een (potentiële) crisissituatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis passende zorg en ondersteuning nodig hebben. Ouderen kunnen in een crisissituatie terechtkomen door bijvoorbeeld plotse ziekte van een partner of het wegvallen van een mantelzorger. Deze ouderen wordt tijdelijk een observatieperiode en een oriënterend zorg- en ondersteuningstraject aangeboden.  In samenspraak met de betrokken actoren en op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft de Vlaamse Regering het besluit daartoe bekrachtigd.

Bron: Jo Vandeurzen (Oriënterend kortverblijf vermijdt onnodige ziekenhuisopnames kwetsbare ouderen)

Lees meer

Begrotingscontrole

Geen besparingen op kankerbehandelingen
Stijging netto-inkomen voor deeltijdse werkhervatting langdurig zieken
Premie voor professionele re-integratie
Zachte landingsbanen
Recht op ziekteuitkering voor werkende 65-plussers

Lees meer