Alle artikels in: Overheid

Integrale aanpak van Vlaamse Regering tegen pesten en geweld

Kinderen en jongeren worden vaak met geweld geconfronteerd- zowel online, op school, thuis, als in hun vrije tijd. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek naar geweld bij 1.713 kinderen en jongeren, dat werd verricht op vraag van de Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport. De onderzoekers pleiten voor meer samenwerking tussen…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/integrale-aanpak-van-vlaamse-regering-tegen-pesten-en-geweld/

Lees meer

Nieuw woonzorgdecreet beschermt cliënten tegen niet erkende initiatiefnemers

Het vernieuwde woonzorgdecreet werd vandaag op initiatief van Vlaams minister Jo Vandeurzen door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het decreet legt de doelstellingen, de werkingsprincipes en de opdrachten vast voor de woonzorgvoorzieningen en de verenigingen voor mantelzorgers en verenigingen. Het decreet wil de levenskwaliteit van de bewoners beschermen, onder meer door de erkenningsplicht voor de initiatiefnemers…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/nieuw-woonzorgdecreet-beschermt-clienten-tegen-niet-erkende-initiatiefnemers/

Lees meer

Jonge delictplegers: verantwoordelijk en met meer kansen om het goed te maken

Jongeren die een delict plegen, krijgen daar een heldere, snelle en constructieve reactie op. Ze worden meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid, kunnen zelf positieve voorstellen formuleren en krijgen ook kansen om de schade bij slachtoffers te herstellen. Gesloten begeleiding moet zoveel mogelijk worden vermeden door, ook nieuwe, alternatieven. Dat zijn de uitgangspunten van het nieuw…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/jonge-delictplegers-verantwoordelijk-en-met-meer-kansen-om-het-goed-te-maken/

Lees meer

1 huisarts op de 2 stuurt getuigschrift digitaal naar ziekenfonds

In januari 2019 maakten 6.212 huisartsen gebruik van eAttest, een toepassing om getuigschriften digitaal naar het ziekenfonds van de patiënt te versturen. Dat komt neer op ruim de helft van het aantal actieve huisartsen in ons land. De toepassing wordt nu stelselmatig uitgerold naar andere zorgverleners, te beginnen met de tandartsen in 2019.

Lees meer

Bloed geven mag nu ook vanaf 71 jaar

Wie bloed, plasma of bloedplaatjes geeft mocht dat tot voor kort tot zijn 71ste verjaardag. Minister Maggie De Block schaft nu de maximumleeftijd definitief af. Door die beslissing kunnen ongeveer 8.000 donoren de komende jaren bloed blijven geven en levens redden.

Lees meer

Hulpprogramma geestelijke gezondheid voor jongeren in jeugdhulp

Jeugdhulpverleners worden steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren bij wie er sprake is van een meervoudige problematiek. Uit onderzoek is gebleken dat minstens één op drie jongeren die in de jeugdhulp begeleid wordt, met psychische kwetsbaarheden kampt. De Vlaamse overheid zet daarom een hulpprogramma ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/hulpprogramma-geestelijke-gezondheid-voor-jongeren-in-jeugdhulp-/

Lees meer

‘Patiëntje misbruiken om de prijs van geneesmiddel op te drijven is misdadig’

De producent van het geneesmiddel Vimizim dreigt de behandeling van een meisje met het syndroom van Morquio – een zeldzame aandoening – stop te zetten. De firma onderhandelt al jaren met de overheid over de terugbetaling van het medicijn, maar is niet bereid om de prijs te laten zakken tot een aanvaardbaar niveau. Geneesmiddelen-experts hebben het over een vraagprijs die tot vijf keer zo hoog ligt als de geschatte waarde.

Lees meer

Vergunningsplicht om kwalitatieve kinderopvang in Brussel overal te verzekeren

Tweetalige of anderstalige kinderdagverblijven in Brussel hebben vandaag nog geen plicht om een vergunning aan te vragen. Ze kunnen dat vrijwillig doen bij Kind en Gezin of, indien Franstalig, bij ONE. Een ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) maakt het voortaan verplicht voor tweetalige of anderstalige opvang en voor natuurlijke personen om een vergunning te…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/vergunningsplicht-om-kwalitatieve-kinderopvang-in-brussel-te-verzekeren/

Lees meer

Medische hulpmiddelen straks goedkoper en makkelijker verkrijgbaar

Verschillende medische hulpmiddelen worden binnenkort beter beschikbaar voor patiënten en zorgverleners. Vandaag mogen ze enkel in apotheken verkocht worden, maar vanaf 7 februari zullen ook supermarkten en andere winkels dit mogen doen. Het gaat vooral over steriele materialen, zoals verbanden en sondes.

Lees meer

Meer dan 1.000 gratis energiescans leveren zorgsector miljoenenbesparing op

Voorzieningen in de zorg- en welzijnssector dragen niet alleen zorg voor mensen, maar ook voor het klimaat. In 2017 nam Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en de koepelorganisaties het initiatief om gratis energiescans uit te voeren in zorg- en welzijnsgebouwen. Voor de eerste duizend gebouwen…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/meer-dan-1-000-gratis-energiescans-leveren-zorgsector-miljoenenbesparing-op/

Lees meer

Ambitieus uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap

Vlaanderen investeert in 2019 niet minder dan 100 miljoen euro om personen met een handicap te versterken. De verdeling van deze bijkomende middelen werd vandaag principieel goedgekeurd op de ministerraad van de Vlaamse Regering. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Hiermee komen we de belofte na om deze legislatuur bijkomend 330 miljoen…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/ambitieus-uitbreidingsbeleid-voor-personen-met-een-handicap/

Lees meer