Alle artikels in: Overheid

Pleegzorg: sterker en flexibeler

De pleegzorg in Vlaanderen wordt verder versterkt. Op de laatste ministerraad van de Vlaamse Regering voor het paasreces werd dit principieel goedgekeurd. Het besluit bevat een aantal maatregelen om pleegzorg verder inhoudelijk te versterken en vlotter te laten combineren met andere vormen van hulp. Het ontwerpbesluit voorziet in de mogelijkheid om pleegzorg flexibeler te laten…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/pleegzorg-sterker-en-flexibeler/

Lees meer

Vlaanderen bepaalt subquota voor artsen

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 5 april 2019 principieel het besluit goed voor de oprichting van een Vlaamse planningscommissie medisch aanbod. Deze Vlaamse planningscommissie zal vanaf het academiejaar 2021 de zogeheten subquota opstellen die bepalen hoeveel artsen en tandartsen aan de verdere opleiding voor een bepaalde specialisatie mogen beginnen.

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/vlaanderen-bepaalt-subquota-voor-artsen-2/

Lees meer

Kinderdagverblijven kunnen vanaf 2020 meerdere tarieven combineren

De Vlaamse Regering geeft kinderopvanginitiatieven vanaf 2020 de mogelijkheid naast het inkomenstarief ook een vrij tarief in te voeren. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin komt hiermee tegemoet aan een wens van de kinderdagverblijven voor meer organisatorische flexibiliteit. “De versoepeling biedt de kinderdagverblijven ook de gelegenheid om een grotere sociale verscheidenheid te…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/kinderdagverblijven-kunnen-vanaf-2020-meerdere-tarieven-combineren-/

Lees meer

Gelijk budget voor gelijk zorgprofiel voor personen met een handicap

De Vlaamse Regering nam vrijdag 5 april een aantal besluiten ter ondersteuning van personen met een handicap. Onder meer de historisch gegroeide ongelijkheid in de financiering van de zorgvoorzieningen kan nu in het nieuwe systeem van de persoonsvolgende financiering van de baan worden geholpen. Een herverdeling zal gefaseerd over een periode van 8 jaar worden…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/gelijk-budget-voor-gelijk-zorgprofiel-voor-personen-met-een-handicap/

Lees meer

Serious game versterkt geestelijke gezondheid en mentale veerkracht bij jongeren

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin testte vandaag samen met leerlingen van Kindsheid Jesu, een secundaire school in Hasselt de eerste Vlaamse ‘serious game’ voor mentale fitheid uit, een elektronisch spel dat de geestelijke gezondheid van jongeren stimuleert. De eerste resultaten tonen een positief effect. Een definitieve game die door alle Vlaamse…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/serious-game-versterkt-geestelijke-gezondheid-en-mentale-veerkracht-bij-jongeren/

Lees meer

Participatietoeslag geeft gezinnen met schoolgaande kinderen duwtje in de rug

De selectieve participatietoeslagen, een onderdeel van het Groeipakket, werden vandaag door de Vlaamse Regering definitief vastgelegd en zullen vanaf het schooljaar 2019-2020 worden uitgekeerd. De huidige schooltoelage wordt hiermee hervormd, waarbij de toeslagen hoger zullen liggen dan nu het geval is. Gezinnen met kinderen tussen 12 en 18 jaar krijgen dankzij het nieuwe systeem gemiddeld…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/participatietoeslag-geeft-gezinnen-met-schoolgaande-kinderen-duwtje-in-de-rug/

Lees meer

Kwaliteitswet garandeert de patiënt altijd en overal kwaliteitsvolle en veilige zorg

Of het nu in een ziekenhuis, in een privépraktijk of bij hem of haar thuis is: de patiënt moet overal op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen rekenen. Via de wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg  – kortom de ‘kwaliteitswet’ – wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block dit recht van de patiënt expliciet verzekeren.

Lees meer

Blended care, mengvorm van onlinehulp en persoonlijke begeleiding slaat aan

Met 998 zijn ze, de Vlamingen die op hulpwebsites als depressiehulp.be, alcoholhulp.be, gokhulp.be, drughulp en cannabishulp.be een blended care begeleiding zijn gestart. Dit is een combinatie van face-to-face-gesprekken met een professionele hulpverlener en online begeleidingsmodules. Deze nieuwe vorm van ondersteuning was vandaag het centrale thema op het ‘Onlinehulpcongres voor Welzijn en Gezondheid’.

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/blended-care-mengvorm-van-onlinehulp-en-persoonlijke-begeleiding-slaat-aan/

Lees meer

Minderjarigen die geen delict plegen horen nooit in politiecel

“We zijn het erover eens dat minderjarigen die geen delict hebben gepleegd niet in een politiecel horen te overnachten”, antwoordt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op de aanbevelingen van een onderzoek over de problematiek van de noodplaatsingen of ‘celslapers’. Uitzonderlijk belandt een jongere een nacht of langer in de cel in…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/minderjarigen-die-geen-delict-plegen-horen-nooit-in-politiecel/

Lees meer

Meest kwetsbare patiënten betalen straks niet meer voor dure tandzorg

Kankerpatiënten en mensen met anodontie hoeven binnenkort niet meer te betalen voor dure restauratieve tandzorg zoals het plaatsen van implantaten, bruggen of kronen. Ze zullen ook niets meer moeten voorschieten; de betaling wordt rechtstreeks geregeld tussen de overheid en de zorgverleners. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist.

Lees meer

Vlaanderen versterkt ambulante geestelijke gezondheidszorg

Op de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg die afgelopen week plaatsvond, klonk luid de oproep voor een versterking van de nulde en eerste lijn. Ook wachtlijsten en wachttijden kwamen aan bod. Vlaanderen kiest ervoor om de ambulante gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, waarvoor het bevoegd is, verder te versterken. Innovatie is daarbij aan de orde van de…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/vlaanderen-versterkt-ambulante-geestelijke-gezondheidszorg/

Lees meer

Vlaanderen maakt geld vrij voor eerstelijnspsychologen voor ouderen

Ook ouderen zijn kwetsbaar voor geestelijke gezondheidsproblemen. Uit de evaluatie van de Vlaamse projecten eerstelijnspsychologische functie is gebleken dat ouderen (+65 jaar) een moeilijk bereikbare doelgroep zijn. Het federale terugbetalingssysteem van eerstelijnspsychologen dat sinds kort uitgerold wordt over België richt zich specifiek tot volwassenen (18 tot 65 jaar) waardoor ouderen hier niet op kunnen terugvallen.…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/vlaanderen-maakt-geld-vrij-voor-eerstelijnspsychologen-voor-ouderen/

Lees meer