Alle artikels in: Overheid

Pleeggezinnen krijgen meer pleegzorgverlof

Sinds de hervormingen van Pleegzorg wordt zeer actief ingezet op pleegzorg als eerste keuze als kinderen niet meer thuis kunnen blijven. In 2017 verbleven in Vlaanderen 7.568 kinderen en jongeren in een pleeggezin. Dit is een stijging met meer dan 1.000 kinderen en jongeren die in een pleeggezin terecht kunnen en dit op 2 jaar…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/pleeggezinnen-krijgen-meer-pleegzorgverlof/

Lees meer

Academische werkplaats autisme: oplossingen voor een autismevriendelijk Vlaanderen

Van Vlaanderen een autismevriendelijke samenleving maken, dat is wat de Academische Werkplaats Autisme (AWA) ambieert. Ze slaat een brug tussen praktijk en wetenschap: onderzoekers gaan samen met mensen met autisme, hun familie, professionelen en beleidsmakers op zoek naar oplossingen waardoor mensen met autisme beter kunnen participeren in onze samenleving. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/academische-werkplaats-autisme-oplossingen-voor-een-autismevriendelijk-vlaanderen/

Lees meer

Agentschap Opgroeien voor alle kinderen en jongeren en gezinnen

Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, keurde de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Dit eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien, naar analogie van andere Vlaamse agentschappen als Innoveren en Ondernemen of Wonen.

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/agentschap-opgroeien-voor-alle-kinderen-en-jongeren-en-gezinnen/

Lees meer

Procesbegeleiders voor preventie in 600 woonzorgcentra

Woonzorgcentra in Vlaanderen kunnen vanaf vandaag de hulp inroepen van een procesbegeleider. Die zal hen helpen bij het voeren van een concreet preventiebeleid rond 4 gezondheidsthema’s: de preventie van ondervoeding, goede mondgezondheid, gepast gebruik van psychofarmaca en het voorkomen van valincidenten. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maakte hiervoor bijna 3,8 miljoen…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/procesbegeleiders-voor-preventie-in-600-woonzorgcentra/

Lees meer

€100 miljoen extra in 2019 brengt zorggarantie voor personen met een beperking dichterbij

Dankzij een krachtige financiële injectie komt er opnieuw meer zorggarantie voor meer personen met een handicap. Voor wie de kloof het grootst is tussen wat hij krijgt en wat hij werkelijk nodig heeft, wordt prioritair zorggarantie geboden. De Vlaamse Regering legde bij het begin van de legislatuur, in 2014, een nooit gezien meerjarenbudget voor de…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/100-miljoen-extra-in-2019-brengt-zorggarantie-voor-personen-met-een-beperking-dichterbij/

Lees meer

Minister Vandeurzen hertekent Vlaams ziekenhuislandschap

Na een testfase staat ziekenhuislandschap in Vlaanderen klaar om zich te organiseren in netwerken die tot doel hebben zich overal zo kort mogelijk op de patiënt te oriënteren. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, lanceerde op 25 juli 2018 een oproep naar de Vlaamse ziekenhuizen om zich in te schrijven voor een…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/minister-vandeurzen-hertekent-vlaams-ziekenhuislandschap/

Lees meer

Betere begeleiding voor geïnterneerden

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nam de Vlaamse Regering vrijdag 9 november 2018 het besluit om in 2018 en 2019 in totaal 10 miljoen euro uit te trekken voor een betere opvang van geïnterneerden die een erkende handicap hebben. Zo zullen zij op een gepaste manier ondersteund worden.

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/betere-begeleiding-voor-geinterneerden/

Lees meer

‘Kindreflex’ verhoogt aandacht hulpverleners voor veiligheid van kinderen

Naar schatting groeien 378.000 kinderen in Vlaanderen op bij een ouder met een psychisch of verslavingsprobleem. Vlaams minister Jo Vandeurzen stelde vandaag de Kindreflex voor dat op zijn vraag door het Steunpunt WVG werd ontwikkeld. Dit waakzaamheidsinstrument moet hulpverleners ondersteunen om bij de cliënten die bij een geestelijke gezondheidsvoorziening over de vloer komen hun ouderschap…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/kindreflex-verhoogt-aandacht-hulpverleners-voor-veiligheid-van-kinderen-/

Lees meer

Zelf psychische problemen aanpakken in HerstelAcademies

De Vlaamse Regering blijft investeren in innovatieve methodieken voor een betere geestelijke gezondheid van de Vlamingen. Vandaag woonde minister Jo Vandeurzen één van de eerste sessies bij van de HerstelAcademie in Limburg, een nieuw concept in de geestelijke gezondheidszorg dat komt overgewaaid uit de Angelsaksische landen. Een HerstelAcademie is een plek waar vorming wordt aangeboden…

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/zelf-psychische-problemen-aanpakken-in-herstelacademies/

Lees meer

Resultaten provinciaal onderzoek naar aangeboren afwijkingen bij kinderen

Vandaag publiceert het Provinciaal Instituut voor Hygiëne het jaarlijkse EUROCAT-rapport. In de provincie Antwerpen heeft 2,77 % van de borelingen een aangeboren afwijking. Dit percentage is zeer vergelijkbaar met het Europese gemiddelde en vertoont over de jaren slechts een lichte schommeling. Recent was er bezorgdheid over een mogelijke verhoging van kindjes met afwijkingen van de ledematen, zoals het ontbreken van een hand of een arm, in enkele regio’s in Frankrijk. Dergelijke cijfers zien we niet in het Antwerpse EUROCAT register. Tussen 1989 en 2015 werden in totaal 212 kindjes met afwijking van de ledematen geboren, wat neerkomt op 4,89 per 10.000 geboorten.

Lees meer

Federaal ziekteverzuim voor het eerst sinds 2012 gedaald, re-integratie zit in de lift

Uit de jaarlijkse studie van Medex (FOD Volksgezondheid) over het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren blijkt voor het eerst sinds 2012 een daling van de afwezigheden door ziekte.
In 2017 werd er op 100 werkdagen gemiddeld 6,15 dagen niet gewerkt door ziekte. In vergelijking met 2016 is dit een daling van 1,13%. In andere sectoren werd eerder een stijging vastgesteld.

Lees meer

Strakkere aanpak van tienerpooiers en betere detectie en begeleiding van hun slachtoffers

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, kondigde vandaag tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement nieuwe acties aan voor een beter afgestemde opvang van slachtoffers van tienerpooiers die ook aansluiten op een strakkere aanpak van de daders van deze vorm van mensenhandel.

Bron: http://www.jovandeurzen.be/nieuws/strakkere-aanpak-van-tienerpooiers-en-betere-detectie-en-begeleiding-van-hun-slachtoffers-/

Lees meer