Alle artikels in: Algemeen

Walkabilityscore-tool helpt gemeentebesturen buurten gezonder te maken

Dit nieuwe online instrument brengt in kaart in welke mate de mensen in een buurt worden aangezet om zich op een actieve manier te verplaatsen. Met de score kunnen lokale besturen en ruimtelijke planners bepalen in welke buurten welke maatregelen aangewezen zijn zodat mensen zich meer te voet of met de fiets verplaatsen in plaats van met de auto.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Walkabilityscore-tool helpt gemeentebesturen buurten gezonder te maken)

Lees meer

Decreet legt fundament voor geestelijke gezondheidszorg van de toekomst

De Vlaamse Regering heeft vrijdag 14 september 2018 het Ontwerpdecreet Geestelijke Gezondheid principieel goedgekeurd. Het decreet omvat alle bestaande regelgeving van de sectoren in de geestelijke gezondheidszorg. Ook de krijtlijnen van het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid worden daarmee definitief vastgelegd. Nieuwe concepten als netwerken, functies en programma’s, maar ook ervaringsdeskundigheid zijn in het decreet kernbegrippen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Decreet legt fundament voor geestelijke gezondheidszorg van de toekomst)

Lees meer

Aantal “huisartsarme” gemeentes stabiliseert voor het eerst

Huisartsen die zich in een prioritaire of huisartsarme gemeente vestigen, kunnen een aanmoedigingspremie van 20.000 euro krijgen. Voor de meest recente periode van juni 2018 tot eind 2019 telt Vlaanderen 195 dergelijke gemeentes. Het is voor het eerst dat het aantal prioritaire gemeentes niet stijgt.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Aantal “huisartsarme” gemeentes stabiliseert voor het eerst)

Lees meer

Lancering preventiemethodieken.be

Zorg en Gezondheid lanceerde op 11 september 2018 de website www.preventiemethodieken.be. Die website biedt professionelen bij lokale besturen, in de gezondheids- en welzijnssector, socio-culturele verenigingen, het onderwijs, … een overzichtelijk aanbod van methodieken, materialen en diensten ter ondersteuning van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Lancering preventiemethodieken.be)

Lees meer

Vacatures: Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ) zkt. een coördinator, een office manager en een data-analist.

Het VIKZ werd eind 2017 opgericht en is een overkoepelende structuur waarbinnen de algemene ziekenhuizen, de instellingen van geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnszorg en de ouderenzorg hun gevoerde kwaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen. Het VIKZ is daarvoor op zoek naar een coördinator, een office manager en naar aan data-analist. Solliciteren kan nog tot 31 augustus 2018.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vacatures: Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ) zkt. een coördinator, een office manager en een data-analist.)

Lees meer