Alle artikels in: Algemeen

Nieuwe richtlijn moet vrijheidsbeperking in geestelijke gezondheidszorg tegengaan

Woensdag 20 maart 2019 ging een nieuwe richtlijn van kracht voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg. De richtlijn is gebaseerd op internationaal wetenschappelijk gevalideerd onderzoek. Ze stelt preventie voorop en staat toe dat louter en alleen vrijheidsbeperkend kan worden opgetreden als de betrokkene voor zichzelf of anderen in zijn direct omgeving een gevaar vormt.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Nieuwe richtlijn moet vrijheidsbeperking in geestelijke gezondheidszorg tegengaan)

Lees meer

Zorg aan huis tijdens avond en weekend wordt fors uitgebreid

De gezinszorg moet zich meer dan ooit richten op de vraag van de persoon met een zorgnood. Het aantal uren gezinszorg op onregelmatige uren zoals tijdens de avond, nacht, het weekend en feestdagen wordt met 25% opgetrokken. Deze maatregel die vrijdag 15 maart 2019 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd geeft gevolg aan het akkoord dat in juni vorig jaar met de sociale partners werd gesloten.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Zorg aan huis tijdens avond en weekend wordt fors uitgebreid)

Lees meer

Vacature – Algemeen coördinator voor het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid

Begin 2019 fuseerden de 5 bestaande provinciale overlegplatforms voor geestelijke gezondheid tot één nieuw Vlaams Overlegplatform voor Geestelijke Gezondheid. Het overlegplatform stimuleert samenwerking, de toepassing van patiëntenrechten en innovatieve werkvormen met als doel kwaliteitsvolle en doelmatige geestelijke gezondheidszorg. Dit overlegplatform is nu op zoek naar een algemeen coördinator.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vacature – Algemeen coördinator voor het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid)

Lees meer

Bouwplan voor het ziekenhuis van de toekomst in Vlaanderen

Op een persconferentie bij Health House ontvouwde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vandaag de bouwplannen voor het ziekenhuis van de toekomst: Met het Groenboek en de visualisatie van Health House nodigen we de sector uit om te innoveren. De bouwstenen voor het nieuwe investeringsbeleid voor ziekenhuisinfrastructuur in Vlaanderen liggen klaar en we geven een aantal richtinggevende aanzetten voor een herziening van erkenningsnormen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Bouwplan voor het ziekenhuis van de toekomst in Vlaanderen)

Lees meer

Bewegen Op Verwijzing-coaches krijgen goede punten en gaan op tournee langs Vlaamse huisartsen

Sinds 2017 kunnen huisartsen in 181 gemeentes hun patiënten daarom doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Een evaluatie toont aan dat sinds de start al 2.054 mensen bij zo’n coach langs gingen en dat zij heel tevreden zijn met de hulp van hun coach. Maar er blijkt ook dat er nog huisartsen zijn die het aanbod niet kennen. Een nieuwe campagne moet het aanbod daarom bekender maken bij huisartsen en het publiek en de motivatie versterken.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Bewegen Op Verwijzing-coaches krijgen goede punten en gaan op tournee langs Vlaamse huisartsen)

Lees meer

Vlaanderen vereenvoudigt regels om zorggebouwen multifunctioneel in te zetten

Voortaan kunnen personen met een handicap eenvoudiger onder hetzelfde dak dezelfde zorgen krijgen zoals ook voor bijvoorbeeld ouderen mogelijk is. De Vlaamse Regering zette namelijk op de ministerraad van 22 februari het licht op groen om de bouw van WVG-voorzieningen te vergemakkelijken die multifunctioneel inzetbaar zijn en open te stellen voor meerdere zorgvormen, voor een breder publiek en buiten de reguliere werkuren.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Vlaanderen vereenvoudigt regels om zorggebouwen multifunctioneel in te zetten)

Lees meer

Meer armslag voor preventieve gezondheidszorg in gemeenten

Veel lokale besturen ondernemen acties en projecten om hun inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen te beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Maar vooral in kleinere gemeenten ontbreekt het soms aan personeel en middelen om die preventiewerking structureel te voeren in het lokale beleid. Daarom heeft de Vlaamse Regering gisteren principieel beslist om gemeenten te ondersteunen met een subsidie voor lokale preventiewerking, met nog extra geld voor kwetsbare groepen. Daarmee kunnen gemeenten personeel inzetten voor hun preventiewerking.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Meer armslag voor preventieve gezondheidszorg in gemeenten)

Lees meer

Verscherpt toezicht bij woonzorgcentra met aanhoudende en ernstige kwaliteitsproblemen

Het jaarverslag 2018 van de Woonzorglijn werd vandaag gepubliceerd. Gelijktijdig maakte Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bekend dat hij aan Zorginspectie en het agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht heeft gegeven om een systeem van verhoogd toezicht op scherp te stellen bij woonzorgcentra die aanhoudend tekorten of ernstige klachten lieten optekenen.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Verscherpt toezicht bij woonzorgcentra met aanhoudende en ernstige kwaliteitsproblemen)

Lees meer