Alle artikels in: Algemeen

Passief roken erkent als gezondheidsrisico in huis

De Vlaamse Regering heeft vandaag zijn definitieve goedkeuring gegeven aan een grondige update van het binnenmilieubesluit. Naast bijstellingen van de richt- en interventiewaarden zijn er een aantal nieuwe vervuilende factoren opgenomen, zoals PAK’s en tabaksrook. De aandacht gaat uit naar de gezondheidsimpact van chronische of langdurige blootstelling.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Passief roken erkent als gezondheidsrisico in huis)

Lees meer

Passief roken erkend als gezondheidsrisico in huis

De Vlaamse Regering heeft vandaag zijn definitieve goedkeuring gegeven aan een grondige update van het binnenmilieubesluit. Naast bijstellingen van de richt- en interventiewaarden zijn er een aantal nieuwe vervuilende factoren opgenomen, zoals PAK’s en tabaksrook. De aandacht gaat uit naar de gezondheidsimpact van chronische of langdurige blootstelling.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Passief roken erkend als gezondheidsrisico in huis)

Lees meer

Meer dan 2.500 geïnteresseerden bereikt via de kick-off’s van voorlopig 37 eerstelijnszones

Na de goedkeuring van de dossiers zijn de lokale indieners aan de slag gegaan met de opstart van de eerstelijnszones. Dit gebeurde meestal met een kick-off waarbij het werkveld breed werd uitgenodigd. Een dikke pluim voor de lokale trekkers die daar hun schouders onder hebben gezet! Kijk en lees even mee hoe de transitiecoaches dit hebben ervaren.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Meer dan 2.500 geïnteresseerden bereikt via de kick-off’s van voorlopig 37 eerstelijnszones)

Lees meer

Zorg- en welzijnswerkers verenigen zich in 60 eerstelijnszones

Zorg- en hulpverleners, welzijnswerkers en lokale besturen hebben zich de afgelopen weken verenigd in 60 eerstelijnszones. Elke gemeente in Vlaanderen maakt nu deel uit van een eerstelijnszone. De Vlaamse Regering heeft ook het voorstel goedgekeurd om elke eerstelijnszone een projectsubsidie toe toekennen van 12.000 euro als werkingsbudget.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Zorg- en welzijnswerkers verenigen zich in 60 eerstelijnszones)

Lees meer

Volgend schooljaar nieuw vaccin met bredere bescherming voor HPV-vaccinatie

Sinds 2010 kunnen meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs zich gratis laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus of HPV, een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De laatste jaren gebeurde dat met het vaccin Cervarix®. Vanaf 1 juli en dus in het schooljaar 2018-2019 biedt de Vlaamse overheid voor de HPV-vaccinatie het vaccin Gardasil 9® gratis aan. Dat vaccin beschermt tegen meer types van het HPV-virus, ook tegen twee types die genitale wratten veroorzaken.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Volgend schooljaar nieuw vaccin met bredere bescherming voor HPV-vaccinatie)

Lees meer

Save-the-date: symposium seksuele gezondheid op 14 december 2018

Zorg en Gezondheid en Sensoa organiseren, in opdracht van Minister Jo Vandeurzen, het symposium seksuele gezondheid op 14 december 2018 in het Vlaams Parlement. Tijdens het symposium worden aanbevelingen voorgesteld om op een preventieve manier de seksuele gezondheid in Vlaanderen te verbeteren en zetten we de huidige best practices in het licht. In het kader van de voorbereidingen, vonden de afgelopen maand 5 rondetafels plaats waar in totaal ongeveer 120 intermediairs aan deelnamen. Uitnodigingen worden verstuurd vanaf september.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Save-the-date: symposium seksuele gezondheid op 14 december 2018)

Lees meer

Erkenning voor een paramedisch beroep of kinesitherapeut gebeurt automatisch via diploma

Wie afstudeert voor een paramedisch beroep of kinesitherapeut, hoeft geen erkenning meer aan te vragen. Het volstaat dat de school in een databank registreert wie afgestudeerd is. De school of de student hoeven niets meer op te sturen naar Zorg en Gezondheid, de erkenning volgt automatisch na registratie in de databank.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Erkenning voor een paramedisch beroep of kinesitherapeut gebeurt automatisch via diploma)

Lees meer

Start waarschuwingsfase warmteactieplan

Vanaf vrijdag 29 juni wordt heel warm weer voorspeld. Daarom start Zorg en Gezondheid vandaag de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast luidt voor iedereen het advies: draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Let er bijvoorbeeld op dat je kinderen of ouderen in je buurt ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Start waarschuwingsfase warmteactieplan)

Lees meer

Club Brugge & Te Gek!? maken samen geestelijke gezondheid bespreekbaar

Al 4 seizoenen stelt Club Brugge tijdens de voorbereidingsperiode op het nieuwe seizoen een nieuwe charitypartner voor met wie ze de handen in elkaar slaat om een bepaald maatschappelijk thema aan te kaarten. In het seizoen 2018-2019 gata Club Brugge samenwerken met ‘Te Gek!?’ om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken.

Bron: Zorg en gezondheid Vlaanderen (Club Brugge & Te Gek!? maken samen geestelijke gezondheid bespreekbaar)

Lees meer